SAMFERDSEL

Gammel teknologi kan mer enn halvere antall trafikkdrepte

Men dersom ingenting gjøres spås en økning på ti prosent blant trafikkdrepte myke trafikanter.

Å øke antall kontroller langs norske veier er et av tiltakene som kan få ned trafikkdøden, ifølge en ny rapport fra TØI.
Å øke antall kontroller langs norske veier er et av tiltakene som kan få ned trafikkdøden, ifølge en ny rapport fra TØI. Bilde: Solum, Stian Lysberg
18. juni 2015 - 10:43

Disse tiltakene anbefaler rapporten

Følgende kjøretøytekniske tiltak inngår i beregningene (Høye 2015):

 1. Automatisk cruisekontroll med innebygd kollisjonsvarsler og automatisk nødbrems
 2. Fartsgrenseinformasjon og varsling (varslende ISA)
 3. Feltskiftevarsler og blindsone assistent
 4. Elektronisk stabilitetskontroll
 5. Nødbremseassistent
 6. Bedre innebygd passiv sikkerhet (videreutvikling av EuroNCAP)
 7. Bedre beskyttelse av fotgjengere ved påkjørsel (EuroNCAP)
 8. Bilbeltepåminner
 9. Frontkollisjonsputer
 10. Sidekollisjonsputer
 11. Automatisk ulykkesvarsling (E-call)

Følgende kontrolltiltak inngår i beregningene:

 1. Fartskontroller (inntil tidobling av dagens innsats)
 2. Promillekontroller (inntil tidobling)
 3. Kontroller av medikamenter og narkotika (inntil tidobling)
 4. Bilbeltekontroller (inntil tidobling)
 5. Kjøre- og hviletidskontroller (inntil tidobling)
 6. 250 nye ATK-punkter
 7. 250 kilometer nye ATK-strekninger

Fire nye tiltak:

 1. Førerløse biler
 2. Tvingende intelligent fartstilpasning (ISA) på motorkjøretøy
 3. Alkolås på alle motorkjøretøy
 4. Bilbeltelås koblet til tenningslås på alle biler

Antall drepte i trafikken kan mer enn halveres dersom man er villig til å ta i bruk kjente trafikksikkerhetstiltak.

Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt.

Eksisterende teknologi

– Det er fullt mulig å redusere antall drepte i trafikken til under det halve av dagens tall med kjente trafikksikkerhetstiltak, sier Michael Sørensen- avdelingsleder for avdeling for sikkerhet og miljø ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

Om man satser på eksisterende teknologi, som utbedring av veier, kjøretøytekniske tiltak og kontrolltiltak er det mulig å redusere antall drepte i trafikken med 55 prosent og antall hardt skadde med om lag 40 prosent, viser rapporten.

– Selv om både antall drepte og antall hardt skadde har gått sterkt ned de siste årene, er en betydelig ytterligere reduksjon mulig, sier Sørensen.

Og legger til at alle disse tiltakene er tiltak som er i bruk i dag og vil fortsatt være det mange år framover.

Les også: «Rumlefelt» i veien halverte antall trafikkdrepte

Nye og gamle tiltak

Om man ønsker å gå enda lenger, og satser på nye tiltak som bygger på modene teknologi, kan antallet drepte reduseres med hele 60 prosent viser rapporten.

– Nye tiltak som er vurdert er å utstyre alle kjøretøy med tvunget intelligent fartstilpasning, alkolås og bilbeltelås knyttet til tenningslås, sier Sørensen.

Bare bruken av intelligent fartstilpasning i seg selv kan, ifølge rapporten, redusere antall trafikkdrepte med 25 personer i året.

Sørensen legger til at dette er tiltak som er teknisk godt nok utviklet til at de kan tas i bruk i stort omfang.

– Ved å ta i bruk disse tiltakene i tillegg til eksisterende tiltak, kan altså antall drepte reduseres med omkring 60 prosent og antall hardt skadde med om lag 45 prosent, sier han.

Les også: Så mye lengre bremselengde får du på glatt føre

«Worst case»

Om man derimot velger å ikke gjøre noen flere tiltak langs norske veier, vil økningen blandt trafikkdrepte myke trafikanter øke med ti prosent.

– Fordi flere vil sykle og gå i årene fremover vil også antall ulykker øke dersom vi ikke setter inn spesielle tiltak mot disse gruppene.  Selv om ti prosent kan høres mye ut er det fullt ut mulig å kompensere trafikkveksten med avbøtende tiltak, sier Rune Elvik, prosjektleder i TØI.

Men han er opptatt av at folk ikke må la seg avskrekke fra gange og sykkel på grunn av resultatene.

– Trafikksikkerhet er, alt i alt, ikke et avgjørende argument mot å oppmuntre til økt gang- og sykkeltrafikk, når andre virkninger av dette, som bedre folkehelse, tas i betraktning, sier Elvik.

Les også: Forskere klør seg i hodet over mystisk kumlokk-fenomen

Vil bruke resultatene

Det er et stort sprik mellom «best case», med en reduksjon på 60 prosent trafikkdrepte,  og «worst case» som gir en økning i trafikkdrepte med ti prosent.

– Uansett hvilket perspektiv man anvender, har vi ikke vunnet kampen mot trafikkdøden. Derfor må vi må hele tiden holde trykket oppe og ikke ta den positive ulykkesnedgangen for gitt, sier Bjørn Skoglund programleder for FOU-programmet Bedre sikkerhet i trafikken (BEST) i Statens vegvesen.

Han ønsker å bruke resultatene i rapporten som grunnlag for anbefalingene etaten skal gi til Nasjonal transportplan.

Forsterket innsats

I tillegg til å beregne den maksimalt oppnåelige nedgangen i antall drepte og hardt skadde, er det gjort et anslag på hva som kan ventes oppnådd i perioden fram til 2024 ved å videreføre dagens bruk av tiltak.

Beregningene tyder på at man i 2024 vil komme ned mot 110 drepte og ned mot 500 hardt skadde.

Det er mer enn målet på høyst 500 drepte og hardt skadde som er satt for 2024.

– Beregningene tyder på at en forsterket innsats er nødvendig for å nå dette målet, sier Sørensen.

Les også: Oslofolk er mest uoppmerksomme i trafikken

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.