Frykter konkurser og full stopp i grønn omstilling - bruk 10-12-milliarder lik el-bilstøtte på maritim næring

Klyngeorganisasjonen GCE Blue Maritime i Ålesund mener at det offentlige spiller en viktig rolle for å komme gjennom krisen  etter krona og oljeprisfall. Stiller spørsmål ved bruk av 10-12 milliarder til el-biler kontra hva man kan oppnå på skipsfart med samme beløp.

Frykter konkurser og full stopp i grønn omstilling - bruk 10-12-milliarder lik el-bilstøtte på maritim næring
Brønnbåt MS Øystrand, bygget ved Aas Mek. Verksted for rederiet Bømlo Brønnbåtservice, som er eid av Sølvtrans AS. Foto: Aas Mek. Verksted

Klyngeorganisasjonen GCE Blue Maritime i Ålesund mener at det offentlige spiller en viktig rolle for å komme gjennom krisen etter krona og oljeprisfall.