FORSVAR

Forsvaret prøver å selge F-16 og Sea King: – Vi har flere interesserte kjøpere 

Etter å ha kvittet seg med gamle transportfly, forsøker Forsvaret nå å selge gamle redningshelikoptre og jagerfly.

Norge har potensielt 40 luftfarkoster til salgs: Både redningshelikoptre av typen Sea King og jagerfly av typen F-16.
Norge har potensielt 40 luftfarkoster til salgs: Både redningshelikoptre av typen Sea King og jagerfly av typen F-16. Lars Røraas /Forsvaret
5. des. 2019 - 05:15

Black friday er over, men det norske forsvarets digre hangarsalg fortsetter:

Samtidig som at de fem Hercules transportflyene omsider har fått ny eier, er Forsvarsmateriell i gang med en enda større avhendingsjobb: Å selge Sea King redningshelikoptre og F-16 jagerfly.

Det har allerede meldt seg kjøpere, får Teknisk Ukeblad opplyst.

For salg i over 11 år

– Per dags dato er det flere interessenter. Men også dette er et arbeidskrevende salg, heter det i en gjennomgang av prosjektene som TU har fått via kommunikasjonssjef Hilde Tank-Nielsen i Forsvarsmateriell (FMA).

Det gikk over 11 år fra de fem C-130H-flyene ble satt til lagring fram til salget var i boks.

I november ble det klart at Hercules-flyene, som Forsvaret tok i bruk i 1969, er solgt til amerikanske Coulson Aviation. Etter 30 år med transportoppdrag i Norge, skal flyene nå bygges om til brannslukkingsfly. Det skal installeres Coulsons eget system med kapasitet på 15.000 liter slukkemiddel som kan dumpes på 2,2 sekunder.

Dette blir snart den nye hverdagen for de fem C-130H Hercules-flyene Norge har solgt for 4,5 millioner dollar. <i>Foto:  Coulson Aviation</i>
Dette blir snart den nye hverdagen for de fem C-130H Hercules-flyene Norge har solgt for 4,5 millioner dollar. Foto:  Coulson Aviation

En verdig avslutning for flyene, er FMAs konklusjon. 

– Disse flyene har vært svært viktige for det norske forsvaret og jeg er glad for at de nå kan komme til nytte også for det sivile samfunn, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen for et par uker siden.

Etter mye fram og tilbake siden sommeren 2008, var det seks interessenter som meldte seg i den siste anbudsrunden, men kun Coulson Aviation som var i stand til å fylle kravene som ble stilt til kjøperen.

Dette er den italienske HH-101A Caesar under testing. Dette er helikopteret som dannet grunnlaget for det nye norske redningshelikopteret.
Les også

Anbefaler å kjøpe inn kampversjon av de nye redningshelikoptrene

– Arbeidet med Hercules-salget bekrefter at dette kan være tidkrevende. Salget har utelukkende latt seg gjennomføre grunnet et betydelig arbeid med å kvalitetssikre de mange forutsetningene som går tilbake til flyenes opprinnelse, det vil si USA og «Foreign Military Sales» (FMS) og dertil hørende eksportkontroll. I dette arbeidet ligger også kvalitetssikring av grunnlaget som skal vurderes i eksportkontrollen til Utenriksdepartementet i Norge, opplyser FMA.

I utgangspunktet nei

Nå blir altså selgerevnene i organisasjonen utfordret på nytt. 

Tidligere i høst ga Forsvarsdepartementet FMA oppdraget med å forsøke å avhende F-16-flåten når disse jagerflyene fases ut etter 2022. Samtidig skal 330-skvadronens 12 Westland Sea King MK43B redningshelikoptre forsøkes selges etter hvert som de fases ut.

– Det faktum at F-16 var anskaffet via FMS-programmet, fordrer, i likhet med C-130H-salget, en streng tverretatlig gjennomgang hos amerikanske myndigheter. Et rent F-16 salg til en nasjon er i utgangspunktet gjennomførbart dersom Norge og USA ved sine respektive utenriksdepartement innvilger eksport til den aktuelle nasjonen, skriver FMA i en epost til TU.

Luftforsvaret erklærte første operative evne med sine F-35 på Rygge 6. november. <i>Foto:  Eirik Helland Urke</i>
Luftforsvaret erklærte første operative evne med sine F-35 på Rygge 6. november. Foto:  Eirik Helland Urke

Det vil være langt mer krevende å få godkjenning fra eksportmyndighetene dersom kjøperen er kommersiell. I et slikt tilfelle vil det amerikanske utenriksdepartementet (DoS) i utgangspunktet gi avslag.

– De kan derimot vurdere et slikt salg dersom det foreligger en kontrakt av minimum tre til fem års varighet mellom kjøper og statlig instans. Kontrakten og innvilget lisens fra US DoS begrenser bruken av flymaskinene til stadfestet sluttbruk, skriver Forsvarsmateriell.

Det samme gjelder redningshelikoptrene, selv om disse ble anskaffet fra Westland i Yeovil i Storbritannia. 

– Disse ble bygget på lisens fra amerikanske Sikorsky. Helikopterets militære art medfører derfor at den også reguleres under «International Traffic of Arms Regulations» (ITAR), opplyser FMA.

1972 og 1980

Når det gjelder de tolv redningshelikoptrene, ble den opprinnelige bolken på ti maskiner anskaffet i 1972. To skrog har gått tapt. Disse ble erstattet i 1978 og 1992, mens de to siste ble kjøpt inn i 1996.

En av de norske elevene som i høst startet sin F-35-opplæring. Teknisk Ukeblad har spurt om bakgrunnen for «Æresfenrik Prins Harald»-merkinga, men venter fortsatt på svar.
Les også

Uten erfaring fra F-16: Nå flyr de første norske elevene F-35 som sitt første jagerfly

Disse skal erstattes av AW101 fra samme fabrikk, nå med navnet Leonardo Helicopters. Målet nå er å sette de første nye helikoptrene i drift i løpet første halvår 2020, det vil si cirka to år forsinket. De siste Sea King-helikoptrene skal kunne være i drift til midten av 2023.

Målet er å selge helikoptrene og tilhørende reservedeler etter hvert som de fases ut. De første vil være dem på Sola og deretter følger helikoptrene på Ørland, Banak, Bodø, Rygge og Florø.

Både F-16 og Sea King er blitt tatt godt vare på her på verkstedet på Kjeller. <i>Foto:  Per Erlien Dalløkken</i>
Både F-16 og Sea King er blitt tatt godt vare på her på verkstedet på Kjeller. Foto:  Per Erlien Dalløkken

FMA gikk i høst ut med informasjon til eksisterende Sea King-brukere om den planlagte utfasingen. Her ble det pekt på at helikoptrene har blitt oppgradert kontinuerlig og at de generelt er blitt godt tatt vare på. En eventuell kjøper kan dessuten tilbys å overta vedlikeholdstjenester hos Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS).

F-16-flyene skal fases ut på samme tid. 331-skvadronen i Bodø skal levere QRA-beredskap for Nato («Quick Reaction Alert») med F-16 ut 2021, men etter dette overtas denne jobben av F-35 fra Evenes. Nykommeren har nettopp oppnådd første operative evne.

Norge fikk levert det første av 72 bestilte F-16 Fighting Falcon i januar 1980. Strategien er å forsøke å selge de 28 jagerflyene som fases ut sist i én blokk, fortrinnsvis til én nasjon, inkludert reservedelspakker.

Disse 28 flyene er F-16 Block 15. Resten av flåten, hovedsakelig Bl 10 og enkelte Bl 15, er stort sett allerede satt på bakken og befinner seg for øyeblikket i varierende teknisk tilstand. Ifølge FMA er det ønskelig å kunne tilby maskiner som har minst 1.200 timer gjenstående levetid.

Det er viktig å holde trykket oppe på avhendingsprosjektet, ettersom det fort kan bli flere brukte F-16 på markedet etter hvert som andre nasjoner også skal erstatter dem med nye kampfly.

Norge har 15 F-35A som nå er erklært operative og klare for oppdrag for Norge eller Nato.
Les også

F-35-skvadronsjefen: De mest ekstreme oppdragene flys i simulator for ikke å avsløre hvor råe fly Norge nå har

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.