SAMFERDSEL

Fornebubanen kan bety farvel til motorvei gjennom Oslo

14. feb. 2014 - 10:04
Vis mer

Fornebubanen rykker nærmere, og nå begynner for alvor diskusjonen om hva det storstilte samferdselsprosjektet bør bety for byutviklingen.

Banen vil trolig gå i tunnel hele veien de åtte kilometerne fra Fornebu til Majorstuen. Den vil ha tre stopp i Bærum. Fra Lysaker til Majorstuen vil den stoppe på Skøyen, antagelig på Vækerø, og kanskje på Madserud.

For Oslo vil det bety en historisk mulighet til å videreutvikle en del av byen som har slitt med begrensede kollektivmuligheter.

Derfor har kommunen og dens kollektivselskap Ruter bedt tre konsulentteam vurdere hvordan byen kan få størst nytte av en ny bane.

Les også: Oslos nye praktgate hviler på 1100 pæler

Attraktiv strandsone

Oslo kommune og Ruter presenterer forslagene i en utstilling som begynner på galleriet DogA fredag ettermiddag.

Felles konklusjon i alle de tre mulighetsstudiene er at dagens E18 må endres.

Den idylliske kyststripen mellom Lysaker og Skøyen er lite brukt. Motorveien fungerer som en effektiv barriere mellom tettbebyggelsen og sjøen. Noen av landets mest attraktive og antagelig dyreste tomter vil bli frigjort til rekreasjon, boliger og næringsbygg dersom E18 legges om.

– Stasjonsområdene langs banen vil gi spennende muligheter for byutvikling, konstaterer seniorarkitekt Dagfinn Eckhoff i Byutviklingsavdelingen hos Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune (PBL).

En ny løsning for E18 må også oppfylle målene i Nasjonal transportplan og Klimaforliket – det vil si at trafikkveksten inn mot byen skal skje med sykkel, gange og kollektiv.

– Oslo vil vokse til 800.000 innbyggere i 2030. Vi har allerede mye trafikk, og kommer til å få mer trafikk på denne strekningen. Minst mulig av denne økningen skal være med privatbiler, sier prosjektdirektør Erik Dahl i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

– Oslo vil vokse til 800.000 innbyggere i 2030. Vi har allerede mye trafikk, og kommer til å få mer trafikk på denne strekningen. Minst mulig av denne økningen skal være med privatbiler, sier prosjektdirektør Erik Dahl i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Alliance

Les også: Dette kan bli de nye togsettene til Flytoget

E18 som storbygate

De to teamene Alliance/Sweco og Dark foreslår å gjøre om E18 til en såkalt bulevard – en bred storbygate med trær på sidene.

Argumentet er at byen begynner ved Lysaker, og at den ikke bør være dominert av en stor motorvei. En slik bygate i stedet for motorvei kan halvere trafikken på E18, sier trafikkmodellene.

Forutsetningen for at en slik løsning skal fungere, er at det bygges en ny og effektiv Oslofjord-forbindelse som kan lede gjennomfartstrafikken utenom hovedstaden. Samtidig må kapasiteten i kollektivtrafikken økes, ikke bare med Fornebubanen, men også andre tiltak. Strekningen må dessuten få en ny sykkelekspressvei, og mer av trafikken må over på Ring 3. Da går regnestykket opp, hevdes det.

Norconsult har på sin side foreslått et konsept der E18 beholder dagens kapasitet, men at den legges i tunnel fra Lysaker til Skøyen. Også dette gir mulighet til knutepunktutvikling på Vækerø, Lysaker og Skøyen, der motorveien ligger i dag.

Akvarium, skole, bibliotek, museum og badeland er bare noe av det som kan få plass langs hovedstadens nye «waterfront» hvis E18 blir borte.

Les også: Her er den nye bompengebrikken

Svært ambisiøst

Det er liten tvil om at Alliance/Sweco og Dark sine forslag vil vekke oppsikt, selv om de begge tar nettopp de overordnede politiske målene på alvor.

Prosjektleder for Fornebubanen i Ruter, Øystein Otto Grov, sier at en bulevard med halvering av biltrafikken på E18 vil være utfordrende og svært ambisiøst.

– Men de senere årene har Oslo klart å oppfylle målet om å begrense veksten i biltrafikken. Kollektivtilbudet har blitt så godt at det nå er et reelt alternativ til bil. En slik utvikling krever at du bruker de riktige virkemidlene, sier Grov.

Han mener at trafikksituasjonen allerede er presset. Hovedstaden med sine trange gater har i dag liten kapasitet til å ta i mot en eventuell økning i biltrafikken.

– 40 prosent av trafikken på E18 inn mot Oslo generes i dag lokalt fra Bærum. Dersom en større andel av pendlerne fra Bærum hadde kommet seg over på kollektivt, ville det hatt mye å si for trafikken inn mot byen, sier han.

Les også: Bygger bobil av Tesla S

Møter skepsis

Statens vegvesen starter snart sin egen mulighetsstudie for E18 mellom Filipstad og Lysaker. Sjefingeniør Arne Kolstadbråten er skeptisk til konsulentenes råd til Oslo kommune og Ruter. Han mener det er lite realistisk med storstilt byutvikling mellom Lysaker og Skøyen.

Forslagene harmonerer dårlig med løsningen Vegvesenet og Bærum kommune har foreslått for E18 gjennom Bærum. Der legges det opp til en ny motorvei med seks kjørefelt. Hvis denne skulle gå over i en bulevard på Lysaker, vil det bli et «sprang i trafikken».

Han tror ikke trafikken på E18 kan halveres. Tog og buss mangler kapasitet, Ring 3 har heller ikke ledig kapasitet, en ny Oslofjord-forbindelse vil ikke være til spesielt avlastning, siden gjennomfartstrafikken bare er en liten del av trafikken på E18, ifølge Kolstadbråten.

– Men vil ikke en videreføring av «Bærumsløsningen» inn i Oslo føre til økt biltrafikk, i strid med målene til Stortinget?

– Løsningen i Bærum skal gi bedre sikkerhet og bedre forutsigbarhet spesielt for buss. Et av premissene er at en ny vei ikke skal legge til rette for kapasitetsøkning, sier Kolstadbråten.

Dersom man utnytter alle feltene til biltrafikk, vil det likevel kunne gi økt kapasitet inn mot Oslo. Restriksjoner som tilfartskontroll og økte bomavgifter er virkemidler som kan gjøre at Stortinget når sitt mål om å begrense biltrafikken i de store byene.

Les også: Svenskene installerer nye fallemmer i veien

Tunnel – dyrt og sårbart

Heller ikke Norconsults forslag om å legge E18 i tunnel vekker stor begeistring. Ikke bare vil det bli dyrt, men det vil også øke sårbarheten i veisystemet.

– Jo mer av hovedveinettet som går under bakken, jo mer sårbart blir det, sier Kolstadbråten.

Ved større ulykker som branner eller eksplosjoner vil det ta lang tid å rydde opp. Risikoen øker for at folk blir skadd eller dør.

Ved større ulykker som branner eller eksplosjoner vil det ta lang tid å rydde opp. Risikoen øker for at folk blir skadd eller dør. Oslo kommune

Se flere tegninger og bilder i galleriet øverst.

Les også:

Slik kan norsk transport se ut i 2040  

Hver av disse sykkelveiene skal takle 12.000 syklister i timen

Tesla innfører sanntids trafikkinformasjon og gratis musikk i bilene

Visste du at bensinen er annerledes om vinteren enn om sommeren?  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.