Foreslår særnorske krav til togvinduer etter ulykke på Bergensbanen

Havarikommisjonen ber Samferdselsdepartementet kreve mer solide vinduer på alle norske persontog.

Foreslår særnorske krav til togvinduer etter ulykke på Bergensbanen
Havarikommisjonen foreslår å forsterke vinduene i norske personvogner etter flere hendelser der vinduene på Bergensbanen har knust som følge av isklumper. Bilde: NSB

Søndag 17. mars 2019 ble ett vindu knust og 11 andre skadet i en av vognene da
et tog på Bergensbanen kjørte gjennom Finsetunnelen og ble truffet av is.