KRAFT

Folkehelseinstituttet:
Myndighetene må forske på biodiesel

MØTES: Helse- og miljømyndighetene utreder hvordan de skal gå fram for å finne ut om innblanding av biodiesel på tanken er mer helsefarlig enn ren diesel.
MØTES: Helse- og miljømyndighetene utreder hvordan de skal gå fram for å finne ut om innblanding av biodiesel på tanken er mer helsefarlig enn ren diesel. Bilde: Scanpix
Jannicke Nilsen
26. jan. 2011 - 07:15

Dette er saken

  • Nylig leverte Folkehelseinstituttet og Klima- og forurensingsdirektoratet sin vurdering av hvorvidt diesel iblandet biodiesel kan føre til økt risiko for kreft og andre sykdommer.
  • Bakgrunnen er at forsker Otto Andersen i Vestlandsforskning før jul gikk ut i Teknisk Ukeblad og advarte mot en ukritisk innføring av biodrivstoff uten først å ha kartlagt potensielle helseeffekter.
  • Andersen har sammen med en forskningskollega, funnet at nye, mer helseskadelige utslipp dannes når biodiesel og vanlig diesel blandes på tanken.
  • Miljøverndepartementet ba, etter å ha blitt kjent med forskningsresultatene, Klif og FHI utrede påstandene.

– Hvis tanken er at biodiesel er veien å gå, bør myndighetene sette i verk forskning for å kartlegge eventuelle helsepåvirkninger, sier seniorforsker Marit Låg i Folkehelseinstituttet.

Det er en av konklusjonene etter at Folkehelseinstituttet (FHI) og Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) har gått igjennom eldre og nyere forskning om biodrivstoff og helseeffekter.

Les også: Fagmyndigheter frikjenner lavinnblanding av biodiesel

Betydelige mangler

Forrige uke leverte fagmyndighetene sin vurdering av biodrivstoff og mulige helsepåvirkninger til Miljøverndepartementet.

Hovedkonklusjonen er at lavinnblanding av biodiesel i fossil diesel opp mot sju prosent, sannsynligvis ikke gir mer helseskader enn vanlig diesel.

Fagmyndighetene understreker samtidig at det er betydelige mangler i kunnskapen om fordeler og ulemper dersom innblandingsgraden økes.

Les også: Studier bekrefter giftige utslipp fra biodiesel

Omfattende prosjekt

Skal forskning gi nyttige svar, må forskningsprosjektet ta for seg mangfoldige faktorer som blant annet motortype, kjøresyklus, utetemperatur, biodieseltype, innblandingsgrad. Til sammen er det en meget stor matrise for testing man ser for seg, hvis en systematisk gjennomgang skal gjennomføres, skrives det i vurderingen.

Dette arbeidet bør myndighetene ta initiativ til allerede nå, mener Folkehelseinstituttet.

Les også: Dansker kan gi svar på biodieselgåten

Må starte i dag

Seniorforsker Marit Låg i Folkehelseinstituttet
ANBEFALER STORT FORSKNINGSPROSJEKT: Seniorforsker Marit Låg ved Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet
– Vi anbefaler myndighetene å iverksette mer forskning på feltet. Dersom man ønsker å øke denne innblandingen, må man sette i verk ny forskning allerede i dag. Det nytter ikke å komme om tre år og si at man ønsker å øke innblandingsgraden og bestille mer forskning da. Dette tar tid, sier Låg.

FHI mener det finnes relevante miljøer i Norge som kan forske på alle de relevante problemstillingene, og trekker spesielt fram SINTEF, Folkehelseinstituttet selv, NTNU og Vestlandsforskning.

I tillegg mener fagmyndighetene man må samarbeide med internasjonale miljøer både på produksjons- og helsesiden, spesielt i Sverige, som har en betydelig satsing på biodiesel.

Kan ikke gi råd

FHI trekker spesielt fram en innblandingsgrad på 20 prosent biodiesel og oppover som potensielt problematisk.

Tidligere tysk forskning har antydet at et slikt innblandingsnivå kan ha forhøyete nivåer av partikkelutslipp.

– Hva med dem som i dag velger å kjøre med en innblandingsgrad langt over 7 prosent? Bør de ta spesielle forholdsregler?

– Vi har ikke tenkt spesifikt på disse i denne omgang. Dersom innblandingsgraden blir høyere mener vi kunnskapen på dette området er for liten til å gi noen spesifikke råd, sier Låg.

Les også:

Advarer mot biodiesel i fossil diesel: – Svært mange kan bli syke

Diesel er skadelig

Selv om fagmyndighetene mener det ikke er sannsynlig at lavinnblanding av biodiesel utgjør større helserisiko enn ved bruk av tradisjonell diesel, betyr det ikke at FHI ikke er bekymret for helseeffektene.

– Som overordnet betraktning mener vi at effektene fra biodieselpartikler ikke skiller seg veldig mye ut fra tradisjonelle dieselpartikler. Men det er klart, dieselpartikler er helseskadelig, sier seniorforskeren, og legger til at dette er grundig dokumentert gjennom tidligere forskning.

– Beslutningen om å stimulere til flere dieselbiler på veiene er med andre ord tatt med en kalkulert risiko?

– Så lenge det ikke kjøres med partikkelfilter på dieselkjøretøy, er det et tankekors at det blir flere dieselbiler. Dieselbilene slipper ut et sted mellom ti og hundre ganger flere partikler enn bensinbiler, sier Låg.

Les også: Biodiesel gir kvalme sjåfører

Påvirker ikke biosatsing

Ifølge seksjonssjef Hans Aasen i Klif er det nå ikke grunnlag for å anbefale Miljøverndepartementet å ta stilling til helseaspektet, når regjeringen skal fatte endelig vedtak om en økning av omsetningspåbudet for biodrivstoff fra 3,5 prosent til 5 prosent senere i år.

Klifs forslag til nye krav for drivstoff og biodrivstoff, inkludert en økning av omsetningspåbudet for biodrivstoff, har nylig vært på høring. Klif skal snart sende sin anbefaling til Miljøverndepartementet.

Bakgrunn: – Biodrivstoff kan øke kreftfaren

Mer om saken:

Biodiesel i fossil diesel: <br/> Solheim sier nei til forbud

Helsefarlig biodiesel

Sørensen krever svar

Folkehelseinstituttet: – Dette må forskes videre på

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.