Svalbard

Fire skipslaster ammoniakk fra Finnmark kan forsyne Svalbard med energi et helt år

Kan produseres med vindkraft i Berlevåg og lagres i undersjøiske tanker.

Energiverket på Svalbard kan drives av ammoniakk eller hydrogen, lagret i ammoniakk. Longyearbyen kan også bli bunkringsstasjon for skip som skal etterfylle ammoniakk. (Illustrasjon: ZEEDS)
Vindparken på Ragovidda skal forsyne ammoniakkfabrikken rett utenfor Berlevåg med strøm. (Illustrasjon: ZEEDS)
Varanger Kraft fikk opprinnelig konsesjon på bygging av 200 MW vindkraft. 50 MW er bygget ut. 100 MW ble trukket tilbake etter et Stortingsvedtak 19.juni 2020. Det er anket og vil trolig få medhold ettersom det er regional oppslutning og politisk stemning for det. (Foto: Per Christian Anfinnsen)
Representanter fra en utvidet ZEEDS-gruppe på befaring på Raggovidda i høst: Jane Jünger, Cato Esperø, Wärtsilä, Vidar Lundberg, Jacob Mørch, Grieg Star, Egil Hystad, Wärtsilä, Geir Magnar Brekke, Statkraft, Jan Gunnar Wallmann, Aker Solutions, Geir Ove Ropphaugen, Store Norske og Nils Tore Martinsen, Varanger kraft. (Foto: Per Christian Anfinnsen)
Et EU-støttet prosjekt tester hydrogen-produksjon i Berlevåg med fornybar energi fra vindkraftverket . Ammoniakkfabrikken er planlagt like ved. (Foto: Varanger Kraft)
Longyearabyen, Svalbard.
Kullkraftverket (til høyre i bildet) skaffer både strøm og varme til Longyearbyen. Kulldrift skal erstattes av mer miljøvennlig energibærer. Valget av alternativ er ikke tatt ennå. (Foto: Eirik H. Urke)

Kan produseres med vindkraft i Berlevåg og lagres i undersjøiske tanker.

Lokalstyret på Svalbard ønsker å erstatte kullkraften med utslippsfrie løsninger. Ammoniakk laget på vindkraft fra Raggovidda i Finnmark seiler opp som en aktuell løsning.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå