ELBIL

Fersk rapport: Oslo og Bergen blant verdens 20 «elbilhovedsteder»

Oslo er størst i Europa på ladbare biler, men andelen elbiler er størst i Bergen.

Oslo og Bergen beskrives som to av verdens elbilhovedstader i ny rapport.
Oslo og Bergen beskrives som to av verdens elbilhovedstader i ny rapport. Beata May/Bene Riobó (CC BY-SA 4.0)/Nissan/montasje
Marius ValleMarius ValleJournalist
13. nov. 2017 - 05:24

I en ny oversikt publisert av the Internatonal Council on Clean Transportation, ICCT, er verdens 20 hovedsteder for elektrisk mobilitet sammenlignet.

Og selv om Oslo ble kåret til landets elbilhovedstad under Arendalsuka i sommer, er det ifølge ICCT to hovedsteder i Norge: Oslo og Bergen. Begge byene er å finne på listen.

I disse to byene og 18 andre storbyer, er 40 prosent av alle verdens ladbare biler solgt, til og med 2016.

I rapporten har ICCT analysert tall for storbyområdene til byene, og ikke bare hva som finnes innenfor bygrensene. 

I oversikten har organisasjonen forsøkt å identifisere hva som har gjort at de aktuelle byene har hatt en så stor vekst i elektrifisert transport.

For selv om antallet elektriske biler på veiene tidligere i år passerte to millioner, er det først og fremst i storbyene de finnes.

En tredel av bilene finnes i 14 storbyområder i Europa, Asia og Nord-Amerika.

Ladbare biler

I denne sammenhengen betyr elektriske biler alle ladbare biler med helt eller delvis elektrisk drivlinje, altså både ladbare hybrider og elbiler, men ikke hybrider som ikke kan lades.

Når det gjelder samlede salg, er det i Europa særlig to byer som skiller seg ut når det kommer til helelektriske biler; Paris og Bergen. Her er andelen ladbare hybrider lavest av det totale antallet ladbare biler.

Men ingen europeiske byer har flere batterielbiler enn Oslo i rene tall. Paris har noe flere elbiler enn Bergen.

I resten av Europa er situasjonen den motsatte, altså at ladbare hybrider utgjør mestparten av den elektriske bilparken.

Blant de 20 elbilhovedstedene er det Beijing, Qingdao og Bergen som har størst andel batterielbiler.

Oslo og Bergen skiller seg kraftig ut

De norske byene skiller seg kraftig ut når det kommer til andel av nybilsalget i 2016.

Ingen byer i verden hadde en større elektrisk andel av nybilsalget enn Bergen det året, da 36 prosent av bilene solgt i vestlandshovedstaden var enten elbil eller ladbar hybrid.

På en tett andreplass ligger Oslo, med 33 prosent. 

De neste byene med høyest andel var Qingdao i Kina med 11 prosent, og San Jose i USA med 10 prosent.

Flest ladbare biler fantes ved utgangen av 2016 i Los Angeles, med over 100.000 biler. Deretter kom Shanghai med litt under 100.000, Beijing med ca 90.000, mens San Francisco og Oslo hadde omtrent like mange; noe over 50.000.

Nasjonale avvikere

Generelt er alle byene i oversikten, med unntak av de norske, avvikere fra det nasjonale gjennomsnittet i sine land.

For eksempel er andelen elektriske biler i San Jose 11 ganger høyere enn det nasjonale gjennomsnittet i USA. Qingdao ligger åtte ganger høyere enn gjennomsnittet i Kina.

Utbredelsen av ladbare biler drives av ambisiøse klimamål, og særlig de som settes av byene.

For eksempel har Oslo planer om transporten i byen skal være nullutslipp innen 2030. Enda mer ambisiøse er de i Amsterdam, hvor det samme skal oppnås innen 2025. 

Oslo utmerker seg med offentlige ladepunkter

Elbilladested i Oslo.
Elbilladested i Oslo. Foto: Mona Strande

Flere lokale insentiver trekkes spesielt frem. Oslo beskrives som foregangsby for gratis offentlige ladeuttak – tiltak som også finnes i Stockholm og Bergen.

Amsterdam har spesielt gode parkeringsordninger, hvor ladbare biler får gratis offentlig parkering og prioriteres når parkeringstillatelser utstedes. 

I London må hver femte nye parkeringsplass tilby ladeuttak. Lignende tiltak finnes i USA og Kina. 

Kinesiske byer, i tillegg til Haag i Nederland, har også lokale subsidier. Qingdao trekkes spesielt frem, da de gir subsidier på mellom 40.000 og 73.000 kroner til kjøp av elbil.

Felles for alle byene er at det på lokalt eller nasjonalt nivå gis større økonomisk insentiv ved innkjøp av batterielektriske biler fremfor ladbare hybrider.

I mange kinesiske byer er det også et auksjonssystem for registrering av nye biler. Altså får bare de som er villig til å betale mest førstegangsregistrert biler. Elektriske biler er unntatt denne ordningen.

Ladere flest er i Kina

Når det gjelder antallet ladepunkter, er det de kinesiske byene som har klart flest. Men i antall ladepunkter pr innbygger er det ingen som slår Oslo, men tett oppunder ligger Amsterdam, Utrecht og Haag. I motsatt ende ligger New York og London.

Når det gjelder tilgang til hurtigladere er det imidlertid de kinesiske byene som har flest, både i rene tall og antall pr innbygger.

At noen byer har en stor andel ladbare biler viser imidlertid også at markedet utvikler seg uforholdsmessig, skriver ICCT i rapporten. For disse 20 byene står bare for tre prosent av verdens befolkning.

Hyundai Ioniq electric.
Hyundai Ioniq electric. Foto: Hyundai

Åtte prosent av alle de ladbare bilene som ble solgt i 2016 ble solgt i disse byene alene.

Det er derfor behov for at utviklingsmarkeder utover Kina innfører politikk som er tilpasset lokale forhold dersom de skal oppnå tilsvarende vekst i elektrifisert transport i fremtiden, heter det i rapporten.

  • Les flere artikler om elbil.
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.