ELEKTRISK

EU-kommisær: Ikke lov å forby diesel- og bensinbiler

EU-lovgivningen gir ingen muligheter for at individuelle land kan forby salg av biler som drives av fossile drivstoffer, er svaret fra kommissæren for det indre markedet til det danske folketinget. Men la oss snakke om å endre reglene, oppfordrer hun.

Flere land vil bli kvitt bensin- og dieseldrevne biler. Men verken Norge eller andre EU- og EØS-land har lov til å forby dem, slår EU-kommisær fast.
Flere land vil bli kvitt bensin- og dieseldrevne biler. Men verken Norge eller andre EU- og EØS-land har lov til å forby dem, slår EU-kommisær fast. Bilde: ssuaphoto
18. juli 2019 - 13:15

EU-land kan ikke forby markedsføring, import og registrering av diesel- og bensindrevne biler i 2030 med den nåværende lovgivningen, men kan likevel begrense adgangen med forurensende kjøretøy i NOx- og partikkelplagede byer.

Dette er den juridiske konklusjonen i EU-Kommisjonens svar på forespørselen fra Folketingets europautvalg i november om et mulig forbud mot import og salg av nye diesel- og bensinbiler i Danmark.

Den danske stoppen for diesel- og bensinbiler i 2030 – og i 2035 for hybridbiler – ble lansert av daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen i åpningstalen 2. oktober 2018. Der tok han sikte på én million grønne kjøretøy i 2030.

I første omgang ble dette tolket som et forbud og ikke som en utfasing, og dette er bakgrunnen for brevet fra europautvalget – signert av den daværende utvalgsformannen Erik Christensen (S). Det var stilet til miljøkommissær Karmenu Vella fra Malta, men er besvart av indremarkeds-kommissær Elżbieta Bieńkowska fra Polen.

Les også

Hun håndterte dieselskandalen (jukse-brikken), og fremhever selv uttalelsene sine om at diesel- og bensinmotorer vil bli utfaset raskere enn vi tror, av klima-, miljø- og konkurransemessige årsaker.

Selv om den juridiske konklusjonen i dag er klokkeklar, kan lovene endres, understreker Elżbieta Bieńkowska.

«Frankrike, Spania, Storbritannia, Nederland og Irland har varslet om lignende planer om å forby biler med forbrenningsmotor i 2030/2040. Derfor vil jeg personlig gjerne ønske en debatt velkommen i ministerrådet, og den vil jeg med glede delta i», skriver hun til europautvalget.

Kommissæren oppfordrer Danmark til å anmode formannskapet (for tiden Finland) om å sette saken på dagsordenen hos nærings-, transport- og/eller miljøministrene.

«Det europeiske bilindustrien vår er verdensledende, men denne suksessen er basert på forbrenningsmotoren. Vår europeiske industri sakker akterut i de fremtidige mobilitetsteknologiene som for eksempel hybrid, hydrogen og strøm», påpeker Elżbieta Bieńkowska.

Les også

Hun erklærer seg partimessig uavhengig, men støttes av det liberale PO (Borgerplattform), som er partiet til EU-toppmøteformann Donald Tusk.

EUs transportkommissær Violeta Bulc forbereder veiledninger til byer som innfører miljø- eller forbudssoner. Her dreier det seg om informasjon til innbyggere og bedrifter – spesielt de som ligger utenfor byene, slik at det indre markedet ikke berøres.

Artikkelen ble først publisert på Ing.dk.


Heller ikke Norge kan innføre forbud

Teknisk Ukeblad har vært i kontakt med Samferdselsdepartementet, som sier at det heller ikke i Norge er lov å forby diesel- og bensinbiler under gjeldende regelverk. Departementet viser til at direktivet EU-kommisjonen henviser til, også er implementert i norsk lov gjennom EØS-avtalen. Departementet viser et dokument fra EØS-notatbasen:

«… med virkning fra 9 april. 2011 kan det ikke nektes å gi EF typegodkjenning eller nasjonal godkjenning for kjøretøy og komponenter som oppfyller kravene i direktiv 91/226/EØF, som endret ved dette direktiv.»

Det norske målet om at alle nye personbiler skal være nullutslippskjøretøy innen 2025, skal nås ved «teknologisk modenhet i kjøretøysegmentene», står det i Nasjonal transportplan 2018-2029.

Målet i Norge er at bensin- og dieselbiler skal fases ut innen 2025, hva gjelder salg av nye biler.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.