MOTOR

De borgerlige partiene er enige: Nye bensin- og dieselbiler skal fases ut i 2025

Men ikke forbys, ifølge Høyre.

De borgerlige partiene er blitt enige om at nye biler skal være utslippsfrie innen 2025.
De borgerlige partiene er blitt enige om at nye biler skal være utslippsfrie innen 2025. Bilde: Daimler
Øyvind LieØyvind LieJournalist
3. juni 2016 - 09:27

Som Teknisk Ukeblad omtalte onsdag, har politikerne på Stortinget diskutert hvordan bensin- og dieselbiler skal fases ut til fordel for el- og hydrogenbiler, som ikke slipper ut CO2.

Nå har regjeringspartiene blitt enige med Venstre og Krf om at dette skal skje i 2025. Eller som det heter i teksten partiene har blitt enig om:

«Stortinget ber regjeringen i forslaget til Nasjonal Transportplan for 2018-2029 fastsette måltall for antall lav- og nullutslippskjøretøy, herunder personbiler, varebiler, busser og tunge kjøretøy i 2025 som følger vedtatte klimamål og det teknologiske potensialet fra fagetatene».

Uavklarte tiltak

Nasjonal transportplan skal legges fram neste år. Fagetatene har foreslått at nye privatbiler, bybusser og lette varebiler etter 2025 skal være nullutslippskjøretøy.

Videre skal nye tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser, 50 prosent av nye lastebiler innen 2030 være nullutslippskjøretøy. 

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte enigheten. 

På avisens forside slås det fast at partiene «stopper salg av diesel- og bensinbiler i 2025». Akkurat dette mener Høyre er «misvisende». «Det er ikke snakk om å forby salg av diesel- og bensinbiler i 2025», skriver Høyre i en pressemelding

Hvordan måltallene skal nås, er ikke klart.

– Hvordan vi skal nå de måltallene, som er ambisiøst beskrevet i fagetatenes rapport, er vi i denne sammenheng ikke blitt enige om, da dette krever virkemidler som også ligger utenfor det energimeldingen skal gi svar på, sier Venstres Ola Elvestuen i den felles pressemeldingen.

Positive virkemidler

Der skal Frp også ha et ord med i laget.

– Hvordan de ulike partiene vil nå måltallet er det vel også kjent at vi har en noe ulik innfallsvinkel på, men dette er en offensiv satsing. Jeg vil trekke frem en styrket satsing på hydrogenfyllestasjoner og ladeinfrastruktur for elbiler som viktige positive virkemidler for at folk flest kan velge en mer miljøvennlig bil, sier Frps Øyvind Korsberg i pressemeldingen.

SVs Heikki Holmås sier til Teknisk Ukeblad at han er glad for at partiene er blitt enige om at de bare vil selge nullutslippsbiler fra 2025. Men han savner et delmål for dette for 2020.

Selv har han foreslått at ni av ti biler som selges i 2020 skal være nullutslippsbiler.

Må ikke bli sovepute

– Vi vet hvordan det er med mål langt fram i tid i dette landet. De snakker man om helt til de nærmer seg, og da setter man et enda mer ambisiøst mål. Regjeringen har vært ganske lemfeldig med andre måltall, for eksempel målet om å kutte CO2-utslippene. Det er viktig at dette målet om å fase ut fossilbiler ikke blir en sovepute fram til 2025

Målet for 2025 som de borgerlige er enige om, skulle han gjerne også hatt enda mer forpliktende formulert.

– Det får vi se på i den videre behandlingen i Stortinget, sier Holmås.

Energi- og miljøkomiteen skal avgi sin innstilling i saken mandag.

Ikke salgsforbud

På sin forside slår Dagens Næringsliv fast at de borgerlige partiene «stopper salg av diesel- og bensinbiler i 2025». Dette mener 2. nestleder i Stortingets energi- og miljøkomité, Tina Bru (H) er misvisende. 

 – Vi mener det er misvisende å skape et inntrykk av at vi fire partiene er enige om å forby eller stoppe salget av bensin- og dieselbiler fra 2025. Det er en ganske lang vei fra det til å si at vi skal fastsette måltall som sier hvordan vi skal nå klimamålene vi har satt oss og hva som skal til for å nå målene. Dette er bare ett av en rekke tiltak som ligger i fagetatenes grunnlag som vi har bedt regjeringen følge opp i Nasjonal transportplan.

 – Det vi er enige om, er å sette måltallene og forsterke politikken. Så må de andre diskusjonene og politiske avgjørelsene tas etter hvert når vi får et bedre kunnskapsgrunnlag gjennom Nasjonal transportplan, sier Bru.

Teknologisk utvikling

– Dere ber om at det settes et måltall. Kan det bety at man kan avvike fra 2025-målet om det dukker opp nye momenter som dere ikke forutser i dag?

– Nei, men det kan for eksempel bety at om man forsterker de positive virkemidlene godt nok, så kan det hende at den teknologiske utviklingen går så fort at det ikke er sikkert man trenger et forbud for å oppnå at det omtrent er bare er nullutslippsbiler på veiene i 2025. Man kan ha et mål om det og jobbe med politikk som styrer mot det målet uten at det nødvendigvis innebærer et salgsforbud i 2025. Det er det ingen av partiene som har tatt til orde for, heller ikke Venstre. Det er altfor tidlig å konkluderer med om det trengs.

– Men enten ved hjelp av pisk eller gulrot så er målet at alle bilene som selges fra 2025 skal være utslippsfrie?

– Ja, og vi styrer mot en slik utvikling. Det er vi enige om. Vi skal jo redusere utslippene i transportsektoren med nærmere 40 prosent. Vi vet mer om dette når EU kommer med sin innsatsfordeling mellom de ulike landene. Så det er mer riktig å si at man styrer mot tilnærmet kun nullutslipp i 2025 enn at vi er enige om salgsstopp og forbud.

Vil ha kunnskap

– Heikki Holmås foreslår at ni av ti nye biler i 2020 skal være utslippsfrie. Er ikke det en god idé?

– Jeg mener at man må ha realisme i målene man setter seg. Det er mer fornuftig å sette ting i en ramme som styrer mot 2030, siden det er det som er rammeverket innenfor EU-rammeverket. Da vil man også få et bedre faglig grunnlag for å ta avgjørelsene. Jeg ønsker mer systematikk og kunnskap om hva som må gjøres enn et delmål for 2020 ville gi, sier Bru.

– Holmås etterlyser også et enda mer bindende mål for 2025.

– Det kan han godt si. Jeg skjønner at han har behov for å stramme til kraftig siden de hang etter i å bevilge de pengene som skulle til på den positive siden. Vi er opptatt av å faktisk tilby de positive virkemidlene, å la det lønne seg å velge miljøvennlig. Så kan Heikki Holmås og SV foreslå så mye forbud og mål de bare vil. Men vi må gi folk en mulighet til å omstille seg også. Med det vi legger opp til nå, med kraftig satsing på hydrogen og bio, er det ikke sikkert vi engang kommer til å trenge et forbud i 2025, sier Bru.

Les flere saker om elbil

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.