BYBRUA I DRAMMEN

Ett år inn i arbeidet endret politikerne planene for ny bybru i Drammen. Nå har de ombestemt seg, igjen

Nytt vedtak mandag.

I september bestemte det nye bystyret i Drammen at den gamle bybrua ikke skulle rives som planlagt. Nå har de snudd, igjen.
I september bestemte det nye bystyret i Drammen at den gamle bybrua ikke skulle rives som planlagt. Nå har de snudd, igjen. (Mari Gisvold Solberg)

Nytt vedtak mandag.

Mandag ble det klart at det likevel skal bygges ny bybru i Drammen. 

Etter at det ble kjent at det nye bystyret i kommunen ville endre planene om å bygge ny brybru i slutten av august, har arbeidet med ombyggingen av Drammen stasjon stått på vent. 

– Vi er veldig glade for at det ble denne løsningen, som har ligget til grunn for store deler av arbeidet vi har gjort så langt, sier Eirik Harding Hansen, assisterende prosjektsjef i Bane Nord utbyggingsprosjekt «Nytt dobbeltspor Drammen – Kobbervikdalen».

Les også

Anbefalte ny bru

Det nye vedtaket fra bystyret i Drammen kom etter at rådmannen anbefalte ny bybru til en pris som er anslått å ligge mellom 327 og 641 millioner kroner. 

I tillegg la rådmannen opp til at det skal brukes 30 millioner kroner på en midlertidig bru for fotgjengere og syklister og midlertidige tiltak i kollektivtrafikken i anleggsperioden. 

Disse tiltakene skal skje i form av gratis adgang på bussene i sentrum, samt elektriske bysykler og sparkesykler.

Starter i dag 

Utbyggingen av Drammen stasjon er en del av InterCity-utbyggingen mellom Kobbervikdalen og Drammen. Utbyggingen skal korte ned reisetiden mellom Oslo og Tønsberg, og føre til dobbelt så mange avganger på strekningen som i dag.

Da byggingen av ny bybru ble satt på vent fryktet Harding Hansen både økte kostnader og forsinkelser i prosjektet. 

– Risikoen for forsinkelser er redusert betydelig gjennom det nye vedtaket. Vi har lagt arbeidet delvis på is en periode, men vi har tro på at vi skal klare å hente inn det med å sette ekstra innsats på det fremover, sier han. 

Og legger til at Bane Nor er i gang med arbeidet med den nye brua fra og med i dag.  

Les også

Kommentarer (18)

Kommentarer (18)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå