Ett år inn i arbeidet endret politikerne planene for ny bybru i Drammen. Nå har de ombestemt seg, igjen

Nytt vedtak mandag.

Ett år inn i arbeidet endret politikerne planene for ny bybru i Drammen. Nå har de ombestemt seg, igjen
I september bestemte det nye bystyret i Drammen at den gamle bybrua ikke skulle rives som planlagt. Nå har de snudd, igjen. Mari Gisvold Solberg

Mandag ble det klart at det likevel skal bygges ny bybru i Drammen. 

Etter at det ble kjent at det nye bystyret i kommunen ville endre planene om å bygge ny brybru i slutten av august, har arbeidet med ombyggingen av Drammen stasjon stått på vent. 

– Vi er veldig glade for at det ble denne løsningen, som har ligget til grunn for store deler av arbeidet vi har gjort så langt, sier Eirik Harding Hansen, assisterende prosjektsjef i Bane Nord utbyggingsprosjekt «Nytt dobbeltspor Drammen – Kobbervikdalen».

Les også

Anbefalte ny bru

Det nye vedtaket fra bystyret i Drammen kom etter at rådmannen anbefalte ny bybru til en pris som er anslått å ligge mellom 327 og 641 millioner kroner. 

I tillegg la rådmannen opp til at det skal brukes 30 millioner kroner på en midlertidig bru for fotgjengere og syklister og midlertidige tiltak i kollektivtrafikken i anleggsperioden. 

Disse tiltakene skal skje i form av gratis adgang på bussene i sentrum, samt elektriske bysykler og sparkesykler.

Starter i dag 

Utbyggingen av Drammen stasjon er en del av InterCity-utbyggingen mellom Kobbervikdalen og Drammen. Utbyggingen skal korte ned reisetiden mellom Oslo og Tønsberg, og føre til dobbelt så mange avganger på strekningen som i dag.

Da byggingen av ny bybru ble satt på vent fryktet Harding Hansen både økte kostnader og forsinkelser i prosjektet. 

– Risikoen for forsinkelser er redusert betydelig gjennom det nye vedtaket. Vi har lagt arbeidet delvis på is en periode, men vi har tro på at vi skal klare å hente inn det med å sette ekstra innsats på det fremover, sier han. 

Og legger til at Bane Nor er i gang med arbeidet med den nye brua fra og med i dag.  

Les også

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.