BYBRUA I DRAMMEN

Politikerne vil likevel beholde bru fra 1936. Det kan bli krise for en av Norges travleste togstrekninger

I verste fall utsettes utrullingen av nye digitale signaler på Vestfoldbanen.

I over et år har Bane Nor planlagt å bygge ny bru over stasjonen i Drammen.
I over et år har Bane Nor planlagt å bygge ny bru over stasjonen i Drammen. (Foto: Mari Gisvold Solberg)

I verste fall utsettes utrullingen av nye digitale signaler på Vestfoldbanen.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Drammen: Søndag 6. september 1936 klippet daværende statsminister Johan Nygaardsvold snoren på den nye bybrua i Drammen. Den 260 meter lange brua ble med det landets første betongbru, og har i mange år fraktet både gående, kjørende og kollektivreisende over Drammenselva.

Men i september 2018 ble det bestemt at levetiden var nådd for den da 82 år gamle brua, da bystyret i Drammen kommune fattet vedtak om ny bru over elva.

Begynner på scratch

Den nye bybrua skulle bygges i forbindelse med Bane Nors ombygging av Drammen stasjon, og var et av to alternativer da vedtaket ble gjort.

27. august tok imidlertid bystyret i kommunen en helomvending. Plutselig ble det bestemt at den gamle brua ikke skulle rives likevel.

– Det endrer en viktig del av forutsetningen for hele prosjektet, sier Eirik Harding Hansen, assisterende prosjektsjef i Bane Nord utbyggingsprosjekt «Nytt dobbeltspor Drammen – Kobbervikdalen».

Eirik Harding Hansen fra Bane NOR forklarer hva som skal gjøres under oppussingen av Drammen stasjon. Foto: Mari Gisvold Solberg

I et år har nemlig statsforetaket planlagt utbyggingen i Drammen med forutsetningen om at det skal bygges en ny bybru.

– I over et år har vi jobbet med å prosjektere en løsning for Drammen stasjon hvor det er forutsatt at kommunen skal bygge ny bru, om alt dette arbeidet legges til side og vi må prosjektere en ny løsning kan det få store betydninger både økonomisk og tidsmessig, sier Harding Hansen.

Store konsekvenser

Utbyggingen av Drammen stasjon er en del av InterCity-utbyggingen mellom Kobbervikdalen og Drammen. Utbyggingen skal korte ned reisetiden mellom Oslo og Tønsberg, og føre til dobbelt så mange avganger på strekningen som i dag.

I et brev til Drammen kommune skriver Bane NOR at forsinkelser, som følge av politikernes snuoperasjon, vil ha en rekke konsekvenser. Blant annet lengre perioder med buss for tog enn det som var planlagt.

I tillegg vil statsforetaket få økte kostnader knyttet til prosjektering, større sjanse for redusert kvalitet på prosjekteringsgrunnlaget samt risiko for forsinkelser i prosjektet. I tillegg til at de allerede har brukt store beløp på planlegging som de nå må skrote helt.

– Det er snakk om kostnader i størrelsesorden 25 millioner kroner, om man kun ser på prosjekteringen som er gjort. Om det blir aktuelt med erstatningsprosesser i etterkant av endringene har vi ikke sett på ennå, men blir det, må vi gå dypere inn i tallene og også se på følgekostnadene som kommer som følge av endringene, sier Harding Hansen.

Les også

– Formidable kostnader

Hansen forklarer at denne type prosjekter, som gjennomføres i et område med så mye trafikk som Drammen stasjon, krever planlegging langt frem i tid, og tidvis helt ned på minuttnivå. Det er flere grensesnitt mellom de ulike kontraktene i prosjektet, og ulike entreprenører som er helt avhengige av å jobbe i en forhåndsbestemt rekkefølge.

– Om det blir forsinkelser i vårt prosjekt som følge av dette vil det berøre hele intercityutbyggingen til Tønsberg, sier han.

Og utdyper:

– Ved en eventuell forsinkelse får vi for eksempel ikke rullet ut det nye, digitale signalanlegget, ERTMS, som planlagt. Forsinkelser i investeringer i InterCity og ERTMS, i 20-milliardersklassen, med inntil et år, kan potensielt gi formidable merkostnader, sier han.

Gir signalfeil 

Det andre alternativet som i sin tid ble presentert var ombygging av den eksisterende brua over Drammen stasjon.

Kort avstanden mellom kjøreledning og brua er i dag årsak til en god del signalfeil. Foto: Mari Gisvold Solberg

I dette alternativet var det snakk om at Bane NOR måtte «slanke» brua med 90 centimeter for å få gjennomført arbeidet. Men siden bystyret vedtok å bygge ny bru i 2018 ble ikke alternativet jobbet videre med.

Harding Hansen forteller at det er en rekke utfordringer knyttet til dagens bru.

Når Drammen stasjon skal rustes opp må den blant annet heves med 40 centimeter sammenliknet med dagens stasjon, for å tilfredsstille flomkravene fra NVE.

– Vi har allerede behov for litt mer sikring for kontaktledningen under dagens bybru, når vi i tillegg må heve stasjonsområdet blir dette krevende med eksisterende bru, sier han.

Og legger til at den manglende avstanden mellom kontaktledningen og brua gjør kontaktledningen svært sårbar, og er en faktor som i dag fører til en god del signalfeil.

Les også

Dyrere å bygge senere 

Hva som skjer med bybrua er nå uvisst. Rådmannen i Drammen opplyser Teknisk Ukeblad om at det tidligst vil komme et svar mot slutten av september eller begynnelsen av oktober når formannskapet kaller inn til nytt møte.

Bane NOR har imidlertid vært tydelige på at det ikke er aktuelt for dem å se på andre løsninger enn de to som ble diskutert i forkant av prosjektet og at de ikke kommer til å bidra til bygging av en eventuell midlertidig bru eller rampe.

I brevet skisserer etaten en rekke forhold de mener det er viktig at Drammen kommune er orientert om som følge av det nye vedtaket.

Som følge av stram tidsplan, skriver de blant annet at det ikke vil være tid til samhandling med kommunen om løsning knyttet til ombygging av eksisterende bru.

Bane NOR understreker i tillegg at de ikke vil være forpliktet til å bidra til ny bru på et senere tidspunkt.

I planen om bygging av ny bru har Bane NOR sagt seg villig til å betale for den delen av brua som går over sporområdet.

– Ved å beholde dagens bru og vente med nybygging til en gang etter at prosjektet er ferdig, vil kommunen miste sjansen for delfinansiering av ny bybru, sier Harding Hansen.

Les også

Kommentarer (4)

Kommentarer (4)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå