MARITIM

Equinor vil halvere utslipp med landstrøm og hybride forsyningsskip

«Alle» er positive til batterihybrid drift.

REM Eir er ett av de 13 forsyningsskipene  som kan benytte landstrøm. Det benytter også LNG som drivstoff.
REM Eir er ett av de 13 forsyningsskipene som kan benytte landstrøm. Det benytter også LNG som drivstoff.

Nå har fem av Equinors forsyningsbaser landstrøm. 13 av 19 forsyningsskip på langtidskontrakter kan koble seg på.