Equinor og Neodrill har røkt fredspipe. Begraver patentstriden

Dropper ankesaken.

Equinor og Neodrill har røkt fredspipe. Begraver patentstriden
Neodrill og Equnior skulle egentlig ha møtte til omkamp i patentkrangelen. Bilde: Neodrill/Statoil

Equinor og Neodrill skulle egentlig ha møttes til omkamp om patentkrangelen, som giganten først tapte på de fleste punkter i Oslo tingrett, men anket. Nå blir det ingenting av ankesaken, siden partene har inngått forlik.

De to selskapene er blitt enige om å legge patentstriden som har pågått siden 2017, bak seg.

– Vi har inngått forlik som avslutter saken. Forliket innebærer ingen innrømmelser fra noen av partene, og vi kan nå fortsette å bruke Cap X-konseptet, skriver Equinor-talsmann Eskil Eriksen i en epost.

Ser frem til å bli leverandør

I Neodrill er de glade for at saken nå er ute av verden.

– Vi er fornøyd med forliket. Vi ser frem til å bli leverandør til Equinor og utveksle erfaringer til det beste for begge selskaper, sier Neodrill-sjef Jostein Aleksandersen til Teknisk Ukeblad.

– Vi er godt fornøyd med at våre patenter står klippefast, og at Equinor kan bruke teknologien slik at den blir enda mer etablert i markedet, legger han til.

Sjefen for det lille gründerselskapet på Forus i Stavanger mener teknologien deres vil få stor betydning både i Norge og internasjonalt.

– Denne prosessen har bekreftet de store verdiene som ligger i selskapet, sier han.

Essensen i forliket går ut på at Equinor har kjøpt en global lisensavtale fra Neodrill, ifølge Aleksandersen.

Forhistorien

Stridens start var Equinors lansering av det prestisjetunge Cap-X programmet i 2016. Cap-X er et nytt konsept for havbunnsutbygginger – som skal spare oljeselskapet for store summer og gjøre flere funn i Barentshavet lønnsomme.

Neodrill gikk så i 2017 rettens vei for å stoppe Equinors bruk av Cap-X i Barentshavet og anklaget selskapet for patentinngrep.

Equinor svarte med å saksøke Neodrill, der oljeselskapet er nest største eier, for å få gjort tre av gründerselskapets patenter ugyldig. Neodrill hevdet at Statoils Cap-X program inneholder nøyaktig samme løsninger som deres kjerneteknologi.

Neodrill-gründer Harald Strand i retten i fjor. Foto: Roald Ramsdal

Hovedforhandlingen pågikk over flere uker i Oslo tingrett i vinteren 2018. Da dommen kom, led oljeselskapet et sviende nederlag. Retten slo fast at Neodrills patenter var gyldige, kun med unntak av et «fremgangsmåtekrav» i ett av patentene. Oljeselskapet ble videre dømt til å betale Neodrill 40 millioner kroner i erstatning og ble forbudt å bruke Cap-X-teknologien som krenket to av Neodrills patenter. I tillegg mente retten av Equinor hadde brutt markedsføringslovens bestemmelser om god forretningsskikk.

Dommen ble imidlertid aldri rettskraftig, siden Equinor anket. Ankesaken skulle etter planen startet i Borgarting lagmannsrett 3. mars 2020.

Kan igjen bli aktiv eier

«Forliket betyr at Oslo tingretts dom fra i fjor verken er eller vil bli rettskraftig, og at
Equinor kan fortsette å bruke Cap-X-konseptet. Begge parter ønsker å legge saken bak seg, og å unngå å bruke ytterligere tid og ressurser på saken», skriver Equinor.

Etter at selskapene nå har lagt striden bak seg, kan Equinor gjennom Equinor Technology Ventures igjen være en aktiv eier i Neodrill, ifølge meldingen.

Oljeselskapet skriver også at det er lagt til rette for at Neodrill kan bli leverandør til Equinor i fremtidige prosjekter, og at partene gjennom dette kan dra nytte av hverandres erfaringer til det beste for begge selskaper.

Equinor skriver også at partene er enige om ikke å offentliggjøre nærmere detaljer om avtalens innhold.