Enova-støtte til 15 hydrogen­prosjekter

De 15 prosjektene skal i løpet av neste halvår utrede konsept og beslutningsgrunnlag for å bygge fullverdige produksjonsanlegg for grønn hydrogen til maritim bruk.

Enova-støtte til 15 hydrogen­prosjekter
Et konsortium med Alcoa, Gen2 Energy, Helgeland Kraft, Helgeland Havn og Mosjøen og Omegn Næringsselskap har fått en million kroner til et forprosjekt for å prosjektere et hydrogenknutepunkt i Mosjøen. Bilde: Alcoa

Til sammen 29 prosjekter søkte om opptil 1 million kroner til et forprosjekt for hydrogen til sjøtransport.