ELSYKKEL

Ny studie: - Elsykler er blitt en byrde for helsevesenet

I Norge mangler vi oversikt.

Da elsykler ble tatt mer i bruk i Israel, steg antallet skader som følge av elsykkelbruk, viser en forskningsrapport. Bildet viser el-bysykler i Oslo.
Da elsykler ble tatt mer i bruk i Israel, steg antallet skader som følge av elsykkelbruk, viser en forskningsrapport. Bildet viser el-bysykler i Oslo. Bilde: Stein Jarle Olsen/montasje
Marius ValleMarius ValleJournalist
5. mars 2017 - 06:53

Oslo kommune har gitt tilskudd til kjøp av elsykler. Hensikten er å redusere byens CO2- og svevestøvutslipp og gi en helsegevinst.

For å få en gevinst, kreves det imidlertid at kan kjenner alle variablene i regnestykket. 

En ny studie, hvor det er sett på ulykker med elsykkel, viser til en økning og stiller spørsmål ved hvorvidt elsykkel er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Studien er gjennomført av senter for trauma- og akuttmedisin ved Gertner-instituttet for epidemiologi og offentlig helsepolitikk i Israel og universitetet i Tel Aviv.

I studien, som er basert på data samlet inn i perioden januar 2013 til desember 2015, kommer det frem at de som skades i forbindelse med elsykkelulykker får langt større skader enn de som har vært involvert i ulykker med vanlige sykler.

Elsykkel av merket Stark. <i>Foto: Stark Drive</i>
Elsykkel av merket Stark. Foto: Stark Drive

Funnene setter spørsmålstegn ved de sosiale og økonomiske fordelene til elektriske tohjulinger, heter det i konklusjonen.

Studien gir imidlertid ikke svar på akkurat dette.

Rikke Dahl Monsen, pressekontakt i Klimaetaten i Oslo kommune, sier til Teknisk Ukeblad at denne problemstillingen ikke ble vurdert i forbindelse med innføringen av støtteordningen for anskaffelse av elsykler i Oslo.

Høyere hastighet gir større skadepotensiale

Fordelene med elsykler er at de gjør det enklere å sykle lengre, noe som kan redusere antallet biler på veiene.

Det går imidlertid raskere med en elmotor som hjelper til, og enkelte kan nå 50 kilometer i timen. I land hvor utbredelsen av elsykler har økt, har også antallet ulykker naturlig nok økt.

Israel har i likhet med Norge lovregulert elsykler, med de samme kravene. De kan holde inntil 25 kilomter i timen, kan veie inntil 30 kg, og motoren kan yte maksimalt 250 watt. De kan kun gi fremdrift når pedalene er i bruk. 

Regulering av elsykler har vært på plass i Israel siden februar 2010, og alle sykler må møte de europeiske EN15914-kravene. 

I den israelske studien har alle sykehusinnleggelser hvor elsykler og motoriserte sparkesykler har vært involvert blitt registrert. Disse inkluderer både syklister og fotgjengere.

Det var totalt 795 innleggelser i Israel i perioden. Elsykler var involvert i 91 prosent av ulykkene, mens resten var lignende motoriserte tohjulinger.

De fleste av de innlagte var syklister, mens 8 prosent var fotgjengere. Av disse var 42 prosent barn, og 33 prosent over 60 år. Tre syklister og to fotgjengere omkom som følge av ulykkene.

Dramatisk økning

I det israelske studiet ble det registrert en dramatisk økning i sykehusinnleggelser som følge av elsykkeluhell. Elsykkelulykker sto for 0,3 prosent av alle trafikkulykker i første kvartal 2013, og 5,5 prosent i fjerde kvartal 2015.

Studien viser at det ikke bare er elsyklistene som er utsatt for mer alvorlige skader. Fotgjengerne involvert i ulykkene hadde imidlertid en større andel hode-, ansikts- og nakkeskader som førte til sykehusinnleggelser som varte mer enn en uke sammenlignet med elsyklistene.

Forfatterne konkluderer med at elsykler og lignende kjøretøy har blitt en signifikant sosial byrde, og en byrde på helsevesen og økonomi de siste årene.

De mener at paradokset, at tiltaket som skal redusere biltrafikk fører til flere trafikkskader, må diskuteres.

De viser til vesentlige økninger i dødlige og ikke-dødlige elsykkelulykker i Kina og USA i tillegg til resultatene fra Israel.

Registrerer ikke hjelmbruk

Men de foreslår at elsyklistenes oppførsel og hjelmbruk kan være medvirkende årsaker, og at videre studier av dette bør gjennomføres. I hvor stor grad hjelm og annet sikkerhetsutstyr har vært brukt er ikke registrert i studien på grunn av mangelfulle data.

De avviser ikke at elsykler kan være samfunnsnyttige, men bedre lovregulering, opplæring og håndhevelse av loven bør på plass, mener de.

Salget av elsykler og lignende produkter har økt betraktelig de siste årene. I 2012 ble det solgt 738 300 i EU, en økning på 12 prosent sammenlignet med året før. 

Andre studier har også pekt på større skadepotensiale, alvorligere skader og høyere frekvens av situasjoner hvor ulykker potensielt kan skje.

Elsyklister holder i snitt høyere hastighet enn vanlige syklister (4 km/t), ifølge et studie fra Chalmers-forskere

Siden hastigheten er høyere, er det større skadepotensiale, ifølge et sveitsisk studie. Hode- og nakkeskader er vanlige blant elsyklister involvert i ulykker.

Oftere i kritiske situasjoner

Et svensk studie tyder på at bilistene ikke forutser hvordan elsyklister oppfører seg i trafikken, ettersom de stort sett ser ut som vanlige syklister. <i>Foto: Jannicke Nilsen</i>
Et svensk studie tyder på at bilistene ikke forutser hvordan elsyklister oppfører seg i trafikken, ettersom de stort sett ser ut som vanlige syklister. Foto: Jannicke Nilsen

Chalmers-studiet indikerer at elsyklister også kommer oftere opp i kritiske situasjoner, og at disse inntreffer ved høyere hastigheter, 16,7 mot 24,5 kilometer i timen.

Konflikter med fotgjengere og andre kjøretøy er de vanligste årsakene, men fordelingen er tilsvarende for vanlige syklister, ifølge studiet. 

Men elsyklene kommer i konflikt med biler 30 prosent oftere, noe forfatterne antar kan ha med at bilister trekker feil slutninger med tanke på hvordan elsyklistene vil oppføre seg i trafikkbildet. Elsykler ser stort sett ut som vanlige sykler, noe som gir bilistene en forventning om at de vil oppføre seg som vanlige syklister. 

Studien, som ble publisert i august i fjor, er imidlertid svært begrenset. Det ble samlet inn data fra 12 elsyklister over 1500 kilometer, med 88 kritiske situasjoner.

Kjenner ikke til noen norske undersøkelser

Thorkel Bjørnskau, konstituert avdelingsleder, avdeling for sikkerhet og miljø ved TØI. <i>Foto: Svein Erik Dahl/TØI</i>
Thorkel Bjørnskau, konstituert avdelingsleder, avdeling for sikkerhet og miljø ved TØI. Foto: Svein Erik Dahl/TØI

Torkel Bjørnskau, konstituert avdelingsleder ved avdeling for sikkerhet og miljø ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) kjenner ikke til at det er gjort tilsvarende undersøkelser i Norge.

– Det som er vanskelig i Norge er at elsykkel-boomen er såpass ny, så dermed er det lite statistikk tilgjengelig. I tillegg er det et generelt problem med sykkelulykker er at mange av dem ikke blir registrert, sier Bjørnskau.

Om du detter på sykkelen i trafikken og blir skadet, skal dette rapporteres som en trafikkulykke til Politiet, men normalt blir ikke eneulykker på sykkel rapportert, forklarer han. Derfor er det et stort bortfall av sykkelulykker i den offisielle ulykkesstatistikken.

– Våre anslag tyder på at det faktiske antallet trafikkskader på sykkel er sju til ti ganger større enn det som rapporteres.

Naturlig å reise problemstillingen

Problemstillingen om hvorvidt elsykler utgjør en netto byrde eller fordel for samfunnet, mener han det er naturlig at de israelske forskerne reiser.

El-sykkel-lader: El-syklister kan lade batteriene til hjemturen utenfor matbutikken. <i>Foto: Eirik Helland Urke</i>
El-sykkel-lader: El-syklister kan lade batteriene til hjemturen utenfor matbutikken. Foto: Eirik Helland Urke

– Men begrunnelsen for å stimulere til bruk av elsykkel og vanlig sykkel er at sykling er miljøvennlig og gir en mosjonsgevinst. De fleste studier tyder på at den positive helseeffekten veier opp for ulykkene, slik at det uansett går i pluss. Men her er det behov for nye studier, og vi vet ikke helt hvordan det forholder seg med elsykler. Vi har noen studier som viser at man sykler mye mer når man har elsykkel, men vi vet ikke noe om ulykkesfrekvensen, sier Bjørnskau.

At fotgjengere får mer alvorlige skader i kollisjon med elsykler, mener han er naturlig med tanke på at hastigheten er høyere og at elsykler er noe tyngre enn vanlige sykler.

Traumeregisteret registerer ikke elsykkelulykker

I en e-post fra Hedda Holth, kommunikasjonsrådgiver ved Oslo universitetssykehus, skriver traumeregisteret på Ullevål sykehus at det ikke alltid rapporteres når ulykkene skyldes elsykkel.

«I tillegg er det enda et lavt volum av slike skader så det er vanskelig å si noe konklusivt. Vi har foreløpig bare tre pasienter i vårt register, som forsterker vår mistanke om at vi ikke får identifisert alle elsykkelulykkene. To av pasientene er hardt skadet og en er middels skadet», heter det i e-posten.

12 personer omkom i sykkelulykker i Norge i 2016, ifølge Statens Vegvesen.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.