Differansekontrakter – Binder regjeringen til masta

Kreative kontrakter gir raskere overgang til hydrogen og andre lavutslippsdrivstoff. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn mener Enova har fått et nytt verktøy i kassa.

Differansekontrakter – Binder regjeringen til masta
Klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V). Eirik Helland Urke

Arendal: Alle er enige om at Norge må lede an med hydrogen og ammoniakk for skipsfarten. Men det er langt dyrere drivstoff.