OLJE OG GASS

– Dette er uforsvarlig dykking

Mener 75 meter lange navlestrenger er i strid med regelverket.

Dykkeree er koplet til dykkerklokken gjennom en navlestreng som tilfører surstoff og varmtvann. Er navlestrengen lang, tar det lengre tid for stand by-dykkeren i klokken å utføre en eventuell redningsoperasjon, påpeker Petroleumstilsynet.
Dykkeree er koplet til dykkerklokken gjennom en navlestreng som tilfører surstoff og varmtvann. Er navlestrengen lang, tar det lengre tid for stand by-dykkeren i klokken å utføre en eventuell redningsoperasjon, påpeker Petroleumstilsynet. Bilde: MC1 Jayme Pastoric
Øyvind LieØyvind LieJournalist
21. aug. 2015 - 12:38

I løpet av de siste to årene har Petroleumstilsynet (Ptil) registrert at operatørselskaper og dykkeentreprenører i økende grad har benyttet lengder på dykkeres navlestreng som er vesentlig lenger enn de 45 meter som Norsok-standarden sier ikke skal overskrides.

Samtidig har bransjen hevdet at en lengde til opp mot 75 meters lengde ikke gir økt risiko for dykkerne. Navlestrengen er blitt forlenget for at dykkerfartøyet skal kunne ha lengre avstand til innretningen det jobbes på.

Les også: – Hvis dette er sant, blir oljen verdiløs

– I strid med regelverket

Petroleumstilsynet advarer mot utviklingen.

«Ptil er av den oppfatning at dette kan medføre at dykkerne utsettes for uakseptabel risiko, og at praksisen er i strid med regelverket», skrev tilsynet i et brev til en rekke olje- og dykkeselskaper i januar.

Dykkeren er koplet til dykkerklokken gjennom en navlestreng (såkalt umbilical) som tilfører dykkeren blant annet surstoff og varmtvann. Dersom noe går galt under dykket, må dykkeren bringes tilbake til klokken av standby-dykkeren.

Lengden på navnestrengen har da direkte betydning for hvor lang tid en redningsoperasjon vil ta. Jo lengre navlestrengen er, desto lengre tid vil det ta for stand by-dykkeren i klokken å komme frem til dykkerne, løse eventuelle problemer og få dykkeren, og i noen tilfelle to dykkere, tilbake til dykkeklokken, understreker Ptil overfor Teknisk Ukeblad.

Kan ta slutt: I dag har de åtte måneder fri i året. Det kan det bli slutt på

Føre var

Tilsynet påpeker i brevet at det skal legges til grunn et føre-var-prinsipp, og at aktørene ikke har anledning til å sette til side spesifikke krav i HMS-lovgivningen ved å vise til at de har regnet på risikoen.

Ptil understreker også at man må vurdere sikkerhetskravene ved dykkingen allerede før man bestemmer seg for å bruke fartøy som kan gjøre det vanskelig å oppfylle sikkerhetskravene.

Oljeselskapene mener navlestrengene kan være opp mot 75 meter lange dersom man foretar en gjennomgang av risikoelementer og alle involverte er enige i det. Ptil gir i brevet uttrykk for at dette er en feilaktig tolkning av standarden.

Les også: Derfor må mobilene bo på hotell

– Ikke uforsvarlig

I juni sendte Norsk olje og gass et svarbrev til Ptil der de hevder at det er feil å hevde at Norsok-standarden U-100 setter en absolutt grense på 45 meter.

De viser nemlig til et punkt i standarden hvor det heter at «unntak fra Norsok-standarder må evalueres og aksepteres av de involverte partene, inkludert representanter fra dykkepersonell, deres sikkerhetsdelegater og operatøren. En sikkerhetsanalyse må gjennomføres».

«Det er denne unntaksadgangen som har vært benyttet når lengden på dykkernes navlestreng har vært lengre en 45 meter», skriver Norsk olje og gass i brevet.

Organisasjonen viser til at normal lengde på navlestrenger under metningsdykkeoperasjoner på norsk sokkel er 25-45 meter. Ved avvik blir det ifølge Norsk olje og gass sendt søknad med teknisk notat til operatøren for godkjenning.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre

Med de kompenserende tiltakene som er iverksatt har dette ifølge organisasjonen ikke utsatt dykkerne for en uforsvarlig økt sikkerhetsrisiko.

Det er lov å røyke på norsk sokkel: Det er lov til å røyke på norsk sokkel. Men ikke e-sigaretter

– Alvorlig signal

Fagforbundet Industri Energi er kritiske til svaret fra Norsk olje og gass.

– Det har aldri vært intensjonen at de skal gå ut over 45 meter. 45 meter er en absolutt grense. Når Norsk olje og gass hevder at det finnes unntaksbestemmelser for dette, er det bare tull. Dette er et alvorlig signal, de viser en altfor liberal tolkning av standarden, sier forbundssekretær for HMS i Industri Energi, Henrik Fjeldsbø til Teknisk Ukeblad.

Han sier maksgrensen er 45 meter, og at man skal tilstrebe at navlestrengen er enda kortere når det er mulig.

Kravet om 45 meter er ikke direkte nedfelt i forskrift, det er kun nedfelt i Norsok-standarden U-100. Ptil måtte derfor i sitt brev henvise til blant annet styringsforskriften og aktivitetsforskriften for å underbygge sitt syn. Nå foreslår Industri Energi å forskriftsfeste lengdebegrensningene.

– Hvis det er slik at de kan sitte internt i oljeselskapene og operatørene å avviksbehandle søknader ut over 45 meter, er det kanskje på tide at Petroleumstilsynet får inn disse begrensningene i sitt eget regelverk, ved at det gjøres til et forskriftskrav, sier han.

Les også: Fikk 40.000 i lønnshopp og 360.000 i bonus for å bli i jobben

–  Unødvendig langt

Daglig leder Dag William Wroldsen i Norsk yrkesdykkerskole sier til Teknisk Ukeblad at han har full tillit til Petroleumstilsynets vurdering.

Istedenfor å satse på lange navlestrenger bør isteden dykkerklokka posisjoneres nærmere arbeidsstedet, mener Wroldsen.

– Kunsten er ikke å ha så lang navlestreng som mulig, men å plassere dykkerklokka så nær arbeidsstedet som mulig. Med de fartøyene som finnes i dag, med gode muligheter for dynamisk posisjonering, er ikke dette så vanskelig, sier han.

Språkbråk på sokkelen: Språkbråk på sokkelen: Måtte ty til ordbok for å forstå jobben

– Tøyer ikke grensene

Norsk olje og gass avviser i en epost til Teknisk Ukeblad at de tøyer grensene eller utnytter tolkningsrommet i Norsok-standarden.

Lengden på en navlestreng er ikke eneste kriterium for om en operasjon er forsvarlig eller ikke, påpeker viseadministrerende direktør i Norog, Knut Thorvaldsen. 

Det vil derfor ifølge Thorvaldsen «unntaksvis» være behov for en streng som er lenger enn 45 meter.

Thorvaldsen understreker at en navlestreng skal være forsvarlig å bruke uavhengig av lengden på den.

«Vurdering av forsvarlighet avhenger av den enkelte operasjon og knyttes til de omgivelsene selve dykket skal foregå i. Unntaksbestemmelsen er satt for å ivareta situasjoner hvor det er nødvendig eller hensiktsmessig med en lenger navlestreng. Bruk av navlestrenger utover 45 meter er i samsvar med hvordan dykkeoperasjoner gjøres internasjonalt», skriver han.

Les også: «Et pent malt skip, holdt sammen av gaffatape og tyggegummi»

– Grundig forarbeid

Norog-direktøren understreker også at helse, miljø og sikkerhet alltid skal ivaretas.

«Det vil være feil å påstå at slike vurderinger og operasjoner vurderes vilkårlig. Operasjonene gjennomføres utfra grundig forarbeid, hvor dykkerne og vernetjenesten er involvert», skriver Thorvaldsen.

Ptil opplyser til Teknisk Ukeblad at de skal planlegger å ha et møte med Norog om saken tidlig på høsten.

Bli med inn: Slik bor offshorearbeiderne på Norges største boligrigg

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.