BUSS FOR TOG

Derfor jobber de 24 timer i døgnet når det er buss for tog

Jernbanearbeiderne har sine mest hektiske uker når vi andre har fri.

Her monteres og heises åkene til kontaktledningsanlegget på det nye hensettingsområdet på Ski stasjon - en del av sommerens arbeider mens det er "buss for tog". (Bilde: Hilde Lillejord, Jernbaneverket)
Syd på Ski stasjon åpner nye spor for hensetting (parkering) av tog før jul. Nå legges sporvekselen inn til dette området på plass. Her ser vi sporet inn til hensettingsområdet til venstre (med den skinnegående traktoren), mens pakkmaskinen er i arbeid på det ene hovedsporet for Østfoldbanen. (Bilde: Hilde Lillejord, Jernbaneverket)
Jobben med signal- og sikringsanlegget pågår kontinuerlig på ski stasjon, fordelt på fire skift i døgnet. Foran ser vi Kim Helge Sigbjørnsen (t.v.) og Jan-Erik Nordby fra Jernbaneverket, bakerst Michael Eriksson fra entreprenøren Nordisk Väg & Baneservice. (Bilde: Hilde Lillejord, Jernbaneverket)
Arbeidene på Ski stasjon utløser behov for omfattende tilpasninger i signal- og sikringsanlegget, som er et reléanlegg av eldre dato (type NSI63). Bl.a. skal 1700 tråder mellom releene rives og 2440 nye legges inn. Deretter skal alle nye koblinger kontrolleres individuelt. (Bilde: Hilde Lillejord, Jernbaneverket)
Her brukes et spesialverktøy for å fjerne isolasjon fra høyspentkabelen som skal skjøtes her på Ski stasjon. (Bilde: Hilde Lillejord, Jernbaneverket)
Arve Løkken (t.v.) og Trond Skjellerud fra Baneservice i gang med skjøting av en høyspentkabel. Nå gjøres mange kabelomlegginger og andre tiltak for å klargjøre vestsiden av Ski stasjon for første fase i ombyggingen knyttet til Follobanen. (Bilde: Hilde Lillejord, Jerbaneverket)
I nordenden av Ski stasjon endres plasseringen av utkjørsignalene. Dermed må også limskjøtene mellom sporfeltene flyttes. Her kuttes sporet for å legge inn en ny limskjøt. (Bilde: Hilde Lillejord)
Mange ulike arbeidsoperasjoner gjøres samtidig på Ski stasjon, også vedlikeholdsoppgaver. Her pågår utskifting av et sporkryss i en sporveksel nord på stasjonsområdet. (Bilde: Hilde Lillejord)
Mysen stasjon har fått ny plattform, ferdig asfaltert i sommer. (Bilde: Britt Johanne Wang, Jernbaneverket)
Askim er en av fem stasjoner hvor det gjøres store forbedringer mens banen er stengt. Her ser vi byggegropa for den nye publikumsundergangen mellom spor 1 og 2. I spuntgropa bygges en plasstøpt kulvert. (Bilde: Britt Johanne Wang, Jernbaneverket)
Også Kråkstad stasjon "blir ny". U-elementer til plattform plasseres. Til venstre ligger såle for plattform på spor 2. Spor 1 er ferdig bygget, men ikke pakket. (Bilde: Britt Johanne Wang, Jernbaneverket)
Spydeberg stasjon moderniseres i sommer, men ikke omgivelsene. Tett på den nye perrongen står melkestasjonen, en bygning som for lengst er tatt ut av tjeneste. Hva som videre skjer med den noe vaklende bygningen, er uklart. (Bilde: Britt Johanne Wang, Jernbaneverket)
På Tomter stasjon har man fått forlenget plattformene. I sommer har det pågått arbeid med jording av taktile heller. (Bilde: Britt Johanne Wang, Jernbaneverket)

Jernbanearbeiderne har sine mest hektiske uker når vi andre har fri.

"Buss for tog" - en mye hatet ordning. Selv om pendlere tilbake fra ferie synes landingen i hverdagen blir litt vel hard med mange minutter ekstra til og fra jobb, arbeider de færreste så hardt som jernbaneteknikere i de korte sommerukene hvor skinnene er stengt for trafikk.

Disse ukene skal Jernbaneverket gjøre alt det som ikke er mulig å gjøre når togene går.

På Ski stasjon har det vært svært hektisk. Montørene har skiftet ut 4100 ledninger på det gamle reléanlegget. To parallelle skift og tre mann per skift har til sammen jobbet døgnet rundt. 24 montører og et par arbeidsledere har vært i sving.

– Det har vært fullt trykk hele døgnet. Det er moro, men veldig intensivt, sier leder av totalbruddet, Martin Skipperud i Jernbaneverket.

Les også: Bru over «ingenting» er så viktig at den stopper togtrafikken

Brukte kortere tid

Større jernbaneprosjekter går over flere år - det går sakte fremover og den ene dagen er den andre lik. I motsetning til en slik langdryg maraton er ekstremukene med sommerstengt bane for et sprintløp å regne. Det gjelder å gi alt for å bli ferdig før togene igjen begynner å gå. På Ski stasjon har det vært full klaff så langt.

– Det var satt av ti dager, men det gikk mye fortere enn vi trodde. Vi var ferdig på fem døgn. Det skyldes at forberedelsene var så gode, hevder han.

Kablene var trukket opp på forhånd, megget og funnet i orden. Tegningene over det som skulle gjøres, var nøye gjennomgått.

– For blir det småfeil, går tida veldig fort i en slik situasjon, sier Skipperud.

Les også: Ny maskin støper vei og legger skinner i ett

Sommerens arbeider på Ski stasjon innebærer endringer på ca. 300 slike signaltegninger, som er kontrollert og godkjent på forhånd.
Sommerens arbeider på Ski stasjon innebærer endringer på ca. 300 slike signaltegninger, som er kontrollert og godkjent på forhånd. Hilde Lillejord, Jernbaneverket

Umiddelbare resultater

Selv om det er veldig intenst, er det samtidig tilfredsstillende å se resultatene med en gang - og lærerikt for dem som ikke har vært med på det før.

– Alle bør være med på noen sånne koblingsøkter, og lære hvordan jernbanen fungerer, mener Skipperud.

Etterhvert som arbeidet med selve installasjonen blir ferdig, starter testingen. Man må forsikre seg om at alt er i orden når togene begynner å gå. Det består for eksempel i å sjekke at det er riktig signalbilde, og at det er rett relé som slår inn.

Selv om pendlerne kanskje er noe frustrerte over “buss for tog” nå, får de "betalt" for ventetiden. Endringene skal gi økt regularitet, og togene skal i større grad gå når de skal gå.

– Vi får fire nye spor å stalle vogner på. Tidligere kunne det være problemer med å komme ut og inn på hensettelsesplassen. Sporet var så dårlig at man måtte kjøre smått og pent. Nå blir kapasiteten større, sier Skipperud.

Det blir mulig å parkere åtte lokaltogsett. Dette er viktig både for en ny rutemodell, som vil gi togtilbudet for store deler av Østlandsområdet et kraftig løft, og trafikkavviklingen etter at Follobanen har åpnet i 2021. Hensettingssporene tas i bruk før jul i år.

Les også: Slik fikk Oslo sine spøkelsesstasjoner

Plassen i relérommet utnyttes godt, og det jobbes skulder ved skulder. Her ser vi en konsentrert signalmontørlærling Ruben Wikstrøm fra Jernbaneverket.
Plassen i relérommet utnyttes godt, og det jobbes skulder ved skulder. Her ser vi en konsentrert signalmontørlærling Ruben Wikstrøm fra Jernbaneverket i sommerarbeidene på Ski stasjon. Hilde Lillejord, Jernbaneverket

Nytt i Østfold

Også i Østfold jobbes det nå intenst med å bli ferdig til passasjerene igjen inntar togene. Men her åpner ikke strekningen før 8. September.

– Tidsmessig ligger vi der vi skal ligge, sier Britt Johanne Wang i Jernbaneverket.

Fem stasjoner er under oppgradering.  Plattformene på flere av stasjonene har vært for korte, slik at det ikke har kunnet sitte passasjerer i de bakerste vognene. I tillegg bygges det nye leskur og et nytt calling-anlegg.

– De gamle og ærverdige stasjonsbygningene skal få stå, men stasjonene fremstår som moderne og tidsriktige, sier Wang.

Samtidig jobber Jernbaneverket med å installere det nye digitale signalanlegget ERMTS på strekningen mellom Ski og Sarpsborg. Det skal være klart i august neste år. Herfra skal man hente erfaringer når resten av landet etterhvert skal få digitale signalanlegg.

Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt Wang opplever at folk stort sett er tålmodige.

– De ser at arbeidene går fremover med rekordfart og følger spent med, sier hun.

Les også: Dette krigsherjede landet får Intercity-tog

Her monterer mannskaper fra entreprenøren Infranord en sporsperre på sporet inn til hensettingsområdet. Hvis et tog skulle kjøre eller trille mot rødt lys, sørger denne for at toget sporer av og ikke kommer ut i hovedsporet.
Her monterer mannskaper fra entreprenøren Infranord en sporsperre på sporet inn til hensettingsområdet. Hvis et tog skulle kjøre eller trille mot rødt lys, sørger denne for at toget sporer av og ikke kommer ut i hovedsporet her på Ski stasjon. Hilde Lillejord, Jernbaneverket

Avgjørende for Follobanen

Tidligere denne uken fortalte Teknisk Ukeblad om hvordan de forberedende arbeidene til gigantprosjektet Follobanen har prioritet ut av Oslo når togene sørover mot Østfold ikke går.

Ved foten av Ekebergåsen har man bygget en ny bru som er avgjørende for at den største jernbaneutbyggingen i nyere tid skal komme i gang.  Fundamentet ble lagt under togpausen i fjor sommer. En natt i forrige uke ble seks bruelementer heiset på plass.

Ved første øyekast ser den knappe 45 meter lange brua ut til å skulle gå over ingenting. Et lite hulrom under, med vannpytter og pukk - det er alt.

Den fremtidige traséen til Follobanen skal gå under traséen til Østfoldbanen, og gjennom hele byggeperioden skal togene gå som normalt. Under det som i dag bare er et lite hulrom blir det en 15 meter dyp og en over 30 meter bred byggegrop som kommer skjærende fra Middelalderparken.

For å gjennomføre byggingen samtidig med at togene på Østfoldbanen går, skal denne brua på Loenga betjene både inngående og utgående tog.

– Innheisingen av broen gikk helt etter planen. Broen skal ligge over den fremtidige byggegropen og tunnelinnslaget til Follobanen, forteller byggeleder for forberedende arbeider, Kjell Bjarne Lillekvam, i Jernbaneverket.

Les også: Dette kan bli de nye togsettene til Flytoget

Micael Anderson og Harald Olsen fra Norsk Jernbanedrift legger skinner på Østfoldbanen etter at sporene ble revet i forbindelse med bygging av en ny bru over den kommende byggegropa til Follobanen.
Micael Anderson og Harald Olsen fra Norsk Jernbanedrift legger skinner på Østfoldbanen ut av Oslo etter at sporene ble revet i forbindelse med bygging av en ny bru over den kommende byggegropa til Follobanen. Per-Ivar Nikolaisen

Og en rekke andre ting

I tillegg til de store prosjektene utfører Jernbaneverket også en rekke øvrige oppgaver i stengningsperioden, blant annet ulike kontroll- og vedlikeholdsjobber.

Dessuten legges det inn nye underganger under sporene ved Ljan stasjon, og i den 73 meter lange Sole tunnel ved Hauketo blir det gjort rehabilitering og brannsikringstiltak.

Strekningen Oslo S-Kolbotn åpner igjen i morgen klokken 13:00.

Strekningen Kolbotn-Moss åpner f.o.m. mandag 18. august.

Strekningen Ski-Mysen (Østre linje) åpner f.o.m. mandag 8. september.

Denne skinneløfteren er i hyppig bruk i Spydeberg i sommer, når stasjonen nå moderniseres.
Denne skinneløfteren er i hyppig bruk i Spydeberg i sommer, når stasjonen nå moderniseres. Britt Johanne Wang
Les også:

Tungvektere vil realisere Hyperloop

Slik kan norsk transport se ut i 2040

Rovdefjordbrua kan bli verdens første flytende rørbru  

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå