Denne brua blir verdens første lasersveisede bru – kan spare ti milliarder på ferjefri E39

Om metoden fungerer som tiltenkt skal den kunne spare opp mot 10 milliarder kroner på ferjefri E39.

Denne brua blir verdens første lasersveisede bru – kan spare ti milliarder på ferjefri E39
Frønes gang- og sykkelveibru blir trolig verdens første lasersveisede bru. Illustrasjon: Statens Vevesen

Tirsdag signerte Statens vegvesen kontrakt om lasersveising av Frønes gang- og sykkelbru i Åfjord.

Brua blir med det trolig verdens første automatisk lasersveisede bru.

Ved å benytte seg av automatisert lasersveising blir ikke bare brua en foregangsbru når det kommer til bruk av ny teknologi, den skal i tillegg bli både billigere og mer miljøvennlig enn den ville blitt med konvensjonell sveising.

Ønsker å oppskalere raskt 

Frønes gang- og sykkelbru er en nettverkbuebru i et spenn på 65 meter og med en føringsbredde på tre meter.

Det er selve dekket som vil utføres som en automatisert lasersveiset stålkonstruksjon, mens buene lages i limtre.

– Bruer krever mye stål, og mye stål krever mye sveising. Vi vil videreutvikle sveiseteknologien slik at den kan brukes på tykke stålplater og stålmaterialer i bruer. Når vi har testet ut teknologien på gangbrua skal vi vurdere om den kan brukes på enda større bruer, sier Cato Dørum i Statens vegvesen.

Kan kutte 10 milliarder 

Om metoden fungerer som tiltenkt, er planen at Vegvesenet skal benytte seg av den i stort omfang, blant annet på ferjefri E39.

– Om vi kan finne en bedre måte å sveise bruene våre på vil vi få en bedre konstruksjon, vi vil få ned kostnadene veldig og vi får en stor miljøgevinst ved å kunne produsere her i landet i stedet for å produsere i Kina og frakte bruene hit på skip, sier Tore Askeland, programleder for E39 i Statens vegvesen.

Han håper metoden oppskaleres raskt, og kan brukes på den planlagte kryssingen av Bjørnafjorden.

– Om dette fungerer kan det være snakk om besparelser på mellom fem og ti milliarder kroner på hele E39, sier han.

Les også