Bygger om gasstanker til ammoniakk- og hydrogenproduksjon

Selskapet H2Carrier har utviklet et produksjonsskip for hydrogen og ammoniakk, basert på ombygging av et stort gasskip. Det betyr rask og billig bygging av produksjonsanlegg, uten omfattende byggesøknadsprosess og inngrep på land.

Bygger om gasstanker til ammoniakk- og hydrogenproduksjon
P2XF er et flytende hydrogen- og ammoniakkproduksjonsanlegg som er basert på en ombygget VLGC (stort gasstankskip). Fornybar kraft fra land føres i kabel. Ferdig produsert ammoniakk kan skipes ut eller skip kan bunkre direkte fra flyteren. Illustrasjon: H2 Carrier

Produksjonsskipet bygger på samme prinsipp som flytende produksjons- og lageranlegg for olje- og gassektoren, såkalt FPSO.