Bygger lekter og terminal for ammoniakk-bunkring for skip

Azane Fuel Solutions får 89 millioner kroner gjennom Grønn Plattform til å bygge en terminal for ammoniakk.

Bygger lekter og terminal for ammoniakk-bunkring for skip
Bunkringsanlegg tilpasset ammoniakk er viktig når skip skal fylle drivstoff. Lekter med ammoniakktanker ligger mellom kaia og et av de planlagte bulkskipene til Viridis. Illustrasjon: Azane Fue Solutions

Bunkringsanlegg og terminal for ammoniakk er et viktig ledd i logistikkjeden når flere skip kan benytte grønn ammoniakk for utslippsfri sjøtransport.