OLJE OG GASS

Boreingeniør Per Erik utfordrer de store oljeservice-selskapene med sin oppfinnelse

«Intelligent» boreverktøy.

4. mai 2018 - 05:15

Houston, Texas: 55 år gamle Per Erik Berger har fått utviklet et boreutstyr som oljeindustrien ikke har sett maken til. Dette var også begrunnelsen for at selskapet hans fikk ”Spotlight on New Technology”-prisen for mindre bedrifter under Offshore Technology Conference (OTC) i Houston denne uka.

Berger er utdannet petroleumsingeniør og jobbet 20 år med boreoperasjoner i Baker Hughes før han sluttet i 2003 og ble gründer på Sotra. Ved siden av CoreAll som ble startet i 2012, har han siden 2005 drevet selskapet Apiteq som har spesialisert seg på 360 graders-foto og 3D-scanning av store installasjoner for olje- og energiselskaper.

All oljeutvinning baserer seg som kjent på kunnskap og diagnose av reservoaret. Derfor må oljeselskapene ta kjerneprøver av bergartene som geologene mener kan inneholde olje og gass etter grundige seismiske undersøkelser.

Kjerneboring er svært kostbart fordi man for hver prøve har måttet ta opp borestrengen for å få visuell bekreftelse på om det er aktuelt å montere nytt kjernerør for videre kjerning, eller vanlig borekrone for å bore videre uten kjerning.

Sparer kostnader

Med Bergers oppfinnelse som har fått det smarte navnet, The Intelligent Coring System, kan mye av diagnostikken gjøres nede i berggrunnen fordi borerøret har mange sensorer for sanntidslogging, blant annet gammamåling og resistivitet.

Dermed går prosessen raskere og man sparer tid og riggkostnader som kan beløpe seg til flere millioner om dagen. Boreverktøyet er selvforsynt med strøm fra en turbingenerator som igjen startes med strøm fra mudpumpa på riggen.

– Jeg fikk faktisk ideen under OTC for noen år siden da jeg så en teknologi der de brukte kjemikalier for å forsegle hull i foringsrør. Jeg tenkte at det er en teknologi som kanskje kunne brukes til å forsegle en kjerneprøve. Temperatur og trykk bidrar til at mye gass og væske koker bort på veien opp. Du kan sammenlikne det med hva som skjer når du tar korken av en brusflaske. Dermed forsvinner mye viktig materiale som fantes i kjerneprøven under reservoarforhold, sier Berger.

Johan Sverdrup

Han har derfor konstruert et 30 meter langt kjerneborerør med oppsamlingsrom for lasting av kjerneprøver. På denne måten får reservoaringeniørene originale ”vareprøver” og helt presis informasjon underveis i sin analyse som igjen ligger til grunn for design av feltutbyggingen.

Johan Sverdrup er et godt eksempel. Da Lundin fant olje her, måtte selskapet bore mange letebrønner og ta masse kjerneprøver for å måle porøsitet og strømningsegenskaper. Uten gode kjerneprøver er det ikke mulig å lage en riktig dreneringsstrategi, sier Berger som har fått mye finansiering av nettopp Lundin.

Hittil har utviklingsløpet kostet rundt 40 millioner kroner og Lundin har bidratt med halvparten. De viktigste bidragsyterne i tillegg til Lundin har vært Forskningsrådets Demo 2000-program som bare gis til prosjekter hvor man har et oljeselskap i ryggen, Innovasjon Norge, samt oljeselskapene DEA og Spirit Energy.

Spesialrådgiver Anders Steensen som leder Demo 2000-programmet, begrunner tildelingen slik:

– Coreall fikk 2 425 000. Systemet som er testet ut i Tjekkia, fungerer meget bra og bedre enn ventet ifølge Lundin. Fra vår side er teknologien viktig fordi det går raskere å analysere kjerneprøvene og dermed bestemme olje/vann- kontakten i et mulig reservoar.

Letesjef Halvor Jahre i Lundin ser at denne teknologien vil være meget nyttig og innebærer et stort potensial for beparelser i letefasen.

Nye modeller

Men utviklingsløpet er langt fra over. Nå har Berger og hans kompanjong, Eirik Renli, fått laget ferdig to enheter av Logging While Coring-modellen. Alle tester på rigger i Tsjekkia, Tyskland og på Ålgård har vært vellykket.

Nå står neste modell for tur. Internal Drilling Device skal utstyres med kuttere på kjerneboringskronen eller sekundære borekroner som skal stenge av kjerneboringskronen. På denne måten kan man bore videre uten å trekke borestrengen ut for å skifte krone. En prototype av denne er allerede under produksjon hos Aarbakke i Stavanger.

Core Encapsulation System er det tredje og siste utviklingsløpet der man ønsker å lage et forseglingssystem i bunnen av borerøret.

– Vi får se hvor langt vi kommer. Vi tok det vanskeligste til slutt. Nå er interessen fra oljeselskapene så stor at vi først må konsentrere oss om denne første versjonen. Det er blant annet et ønske om at vi skal utstyre den med enda flere sensorer. Da kan det være mulig å slippe logging i borerøret etter at man har tatt kjerneprøver. Det kan åpne seg mange muligheter vi ikke har tenkt på når dette blir instrumentert, sier Berger.

For å få kommersialisert kjerneboringsteknologien må han nå ut på markedet for å skaffe investorer. Han trenger 80 millioner kroner over tre år. Lundin har takket nei.

– Vi er særdeles takknemlige for at Lundin ville bidra til utviklingen. Deres kommersielle interesse i dette er at de ønsket å få teknologien tilgjengelig. Derfor vil de også bli prioritert når dette kommer på markedet, forteller Berger.

Produsere på Sotra?

Han ønsker primært å bygge en produksjon og vedlikehold av utstyr i Norge og aller helst på Sotra, men det vil være avhengig av hvem han får med seg som samarbeidspartnere.

Berger er også åpen for et samarbeid med et av de store oljeserviceselskapene som dominerer markedet for boreutstyr i dag. Det er i første rekke hans tidligere arbeidsgiver, Baker Hughes og Halliburton, men også Schlumberger og NOV.

– Det kan for eksempel være aktuelt at vi kobler oss på deres utstyr når de planlegger boreoperasjoner hvor det skal kjernebores.

– Hva med Statoil?

– Vi har presentert teknologien for dem også, men de har ikke vist interesse for å ta dette i bruk ennå. Derimot er det mange andre store oljeselskaper som nå er interessert i å ta dette i bruk på landrigger i USA. Dette utstyret kan jo brukes overalt, selv om den økonomiske gevinsten er størst offshore på grunn av riggkostnadene.

Avhoppere fra Baker Hughes

Berger har fått med seg to andre kolleger fra Baker Hughes i selskapet, Alf Berle som administrerer utviklingsprogrammet og Tony Smith som jobber med salg i Houston.

En klar trend under årets OTC er at det er et voksende antall mindre selskaper som utfordrer de store selskapene på teknologi, spesielt innen software. De fleste av disse gründerne er ”utbrytere” fra store selskaper fordi de ser at innovasjon av ny teknologi går for tregt i en stor organisasjon. Som Per Erik Berger sier:

– Jeg hadde ikke sittet her med et eierskap til en helt ny teknologi om jeg hadde blitt i Baker.

Berger har patentert teknologien i en rekke land, primært for at de store selskapene ikke skal kopiere.

– Det er noe vi må være oppmerksom på. Jeg har fulgt godt med på saken som Neodrill har gående mot Statoil.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.