INDUSTRI

Beskylder oppfinner for falsk forklaring. Nå blir den gamle patentkrangelen åpnet igjen - 15 år etter

Mener retten ble villedet.

Oppfinner Torbjørn Kvassheim (i midten) viser frem en fiskescanner under Aqua Nor-messen i 2011.
Oppfinner Torbjørn Kvassheim (i midten) viser frem en fiskescanner under Aqua Nor-messen i 2011. Foto: NTB Scanpix/Ned Ally

I 2003 fikk oppfinner og gründer Torbjørn Kvassheim dømt en konkurrent for å ha krenket patentet hans på en automatisk fisketeller.

Sivilingeniøren, som senere også forsøkte å få dømt Sintef, står bak banebrytende teknologi for å telle oppdrettsfisk og er gründeren bak selskapet Aquascan.

Mandag må Kvassheim igjen møte i retten – i forbindelse med at den gamle saken er gjenåpnet og skal behandles på nytt.

Konkurrentens etterfølger beskylder nå oppfinneren for å ha villedet retten for 15 år siden.

«Han har forklart seg misvisende, ufullstendig, villedende eller endog uriktig (...)», påstår de.

Dette er én av ytterst få ganger at en patentsak er blitt gjenåpnet.

Utestengt i 6 år

Den dømte konkurrenten var oppdrettsleverandøren Brødrene Wingan. Opprinnelig samarbeidet de med Kvassheim, men han saksøkte dem i 2001.

I 2003 ble de dømt til å slutte å produsere to systemer for å telle fisk i seks år, fordi disse krenket Kvassheims patent. Selskapet ble også dømt til å betale Kvassheims selskap 6 millioner kroner i erstatning.

Bak Brødrene Wingan, som gikk konkurs på grunn av erstatningskravet, sto brødrene Arne og Brynjar Wingan.

Brødrenes nye selskap, Wingtech, ba i 2011 om å få saken gjenopptatt - og det er dette som skjer til uken.

De krever nå erstatning for å ha vært utestengt fra markedet i en årrekke. Styreleder i Wingtech, Brynjar Wingan, vil ikke svare på hvor mye dommen fra 2003 har kostet dem.

– Vi ønsker ikke å kommentere saken på det nåværende tidspunkt, sier han til Teknisk Ukeblad.

– Det er livsverket mitt

Kvassheims søkte patent på fisketelleren i 1989. Det var et resultat av diplomoppgaven hans.

Før dette hadde telling av oppdrettsfisk i stor grad skjedd manuelt og de automatisk tellesystemene som fantes hadde problemer med å telle fisk som svømte tett sammen.

Kort fortalt patenterte han en teller som registrerer antall fisk på grunnlag av registering av areal, ikke telling av enkeltfisk. Slik løste han utfordringen ved at flere fisk ofte passerer telleren samtidig.

– Det er livsverket mitt det er snakk om, uttalte Kvassheim til IntraFish etter dommen i 2003.

Kvassheim hevdet at brødrenes selskap gjennom samarbeidet hadde brukt hans forretningshemmeligheter til å lage sine egne tellesystemer.

Brødrenes selskap hevdet derimot at deres fisketellere håndterte en rekke forhold som ikke Kvassheims patent gjorde - blant annet ulik hastighet på fisken.

Saksøkte Sintef

Hålogaland lagmannsrett skal nå altså behandle saken fra 2003 på nytt. Dommen den gang slo fast at Brødrene Wingan hadde begått inngrep i patentet til Kvassheim.

Patentet opphørte i 2009.

To andre rettsinstanser slo senere fast at fisketelleteknologien til Brødrene Wingan ikke var et inngrep i Kvassheims patent.

Kvassheim saksøkte nemlig forskningsstiftelsen Sintef i 2004, etter at Brødrene Wingan hadde gått konkurs. Sintef hadde utviklet algoritmer for brødrenes fisketellere, og Kvassheim mente at forskningsstiftelsen hadde krenket patentet hans gjennom dette.

Kvassheims patent som gikk ut i 2009. Faksimile: Patentstyret

Oppfinnerens selskap krevde inntil 8 millioner kroner fra Sintef.

Men forskningstiftelsen ble frikjent i både Oslo tingrett og senere i Borgarting lagmannsrett. Kvassheim anket saken til Høyesterett, men også etter fornyet behandling i lagmannsretten, slo retten fast at patentet hans ikke var krenket.

Wingan-brødrenes nye selskap mente det gjennom disse sakene kom frem så mange nye bevis at den gamle saken måtte gjenåpnes. I tillegg mistenkte de at Kvassheim og et sakkyndig vitne avga falsk forklaring i saken.

I 2016 fikk de gehør for å få saken gjenåpnet. Det er dette som starter mandag.

Regner med å vinne

Aquascan-gründer Torbjørn Kvassheim er ordknapp om tvistene og saken som nå skal for retten.

– Det er riktig at det verserer en sak for retten, men jeg finner det riktig nå å ikke gi noen kommentar utover det, skriver Kvassheim i en epost til Teknisk Ukeblad.

Selskapet hans Aquascan mener at det er «lite sannsynlig at motparten vinner frem», ifølge siste leverte regnskap. De har derfor ikke avsatt kostnader til å betale erstatning.

Selskapet omsatte forøvrig for nær 60 millioner kroner i 2016, som var en dobling fra 2015. De doblet også driftresultatet fra 7,4 til 14,3 millioner kroner.

– Riktig forklaring

Kvassheim mener den gamle dommen var riktig og at han ikke skal betale erstatning, ifølge sluttinnlegget han har sendt retten.

«Kvassheims forklaring for Frostating lagmannsrett var riktig og ga ikke uttrykk for større grad av sikkerhet enn det var grunnlag for», skriver hans prosessfullmektig, Bahr-advokat Are Stenvik til retten.

Saken starter i Hålogaland lagmannsrett 28. mai.

Les mer om: