INDUSTRI

Bergen havn får sin første «stikkontakt» for skip

Landstrøm-pilot.

Skoltekaien: En vanlig situasjon i Bergen: Mange offshoreskip til kai. Alle bruker dieseldrevne generatorer til strømproduksjon. De bidrar til 35 prosent av de helseskadelige NOx-utslippene fra havna. Nå settes det opp ett landstrømpunkt som kan forsyne ett skip til venstre på kaia.
Skoltekaien: En vanlig situasjon i Bergen: Mange offshoreskip til kai. Alle bruker dieseldrevne generatorer til strømproduksjon. De bidrar til 35 prosent av de helseskadelige NOx-utslippene fra havna. Nå settes det opp ett landstrømpunkt som kan forsyne ett skip til venstre på kaia. Bilde: Bergen og omland havnevesen

Landstrøm

"Sømløs" skifte fra hjelpemotorer til strøm fra land for å opprettholde funksjoner om bord når skip ligger til kai for lasting og lossing.

 

Høyspent: 1000 volt og oppover. Skip som krever høyspent: Cruiseskip, store passasjerferger. Lavspent: 440 V, 690 V, -1000 V): Offshoreskip, frakteskip.

På land: Kabel inn til transformator og eventuelt frekvensomformer fra 50 Hz på land til skip som har 60 Hz-anlegg.

På skip: Tilkoblingsskap, transformator og kontrollsystem.

  • Ved å benytte internasjonale standarder, skal ethvert skip kunne koble seg til landstrøm. Skiftet fra generator til landstrøm må skje "sømløst" for ikke å ødelegge systemer om bord.
  • Ved å bruke landstrøm kan skipene slå av hjelpemotor og generator som produserer strøm til nødvendige funksjoner om bord. Dermed slipper man helt utslipp av helseskadelig NOx, svovel, sotpartikler og klimagassen CO2.

Standarder

  • Alle de tre internasjonale standardiseringsorganene ISO, IEC og IEEE er blitt enige om standarder både for høyspent og lavspent landstrøm. Høyspentstandarden ble vedtatt i juli 2012.

Her finner du høyspentstandarden.

  • Standard for lavspent tilkobling, det vil si under 1000 volt, ble vedtatt i 2014 og er kalt: «ISO IEC PAS 80005-3: Utility connections in port: Low Voltage Shore Connection (LVSC) Systems – General requirements».

Her finner du lavspentstandarden.

Last ned DNVs klassekrav for landstrøm her.

EU-direktivet om alternativ drivstoff finner du her.  Artikkel 4.5 krever landstrøm innen 2025.

I første omgang er det et prøveprosjekt hvor det etableres ett punkt på Skoltekaiaen der offshorefartøy kan koble seg på og få strøm fra strømnettet på land.

– Vi åpner et pilotpunkt en gang i desember. Da vil vi også legge fram en plan for landstrøm ved havnen, sier prosjektleder for miljø ved Bergen og omland havnevesen, Even Husby til Teknisk Ukeblad. 

Helse og klima

Ved å bruke landstrøm i stedet for å kjøre hjelpemotorer for å generere kraft mens skip ligger til kai, vil utslipp av svovel, partikler, NOx og CO2 fjernes.

Det gavner både helse og miljø. Offshore- og cruiseskip står for 70 prosent av luftutslippene i Bergen havn.

Pilotpunktet skal levere strøm tilpasset forsyningsskip og andre offshorefartøy, det vil si 60 hertz, 600 ampere og 440/690 volt.

Les også: Fra nyttår får mange skip strengere drivstoffkrav. Bransjen frykter motortrøbbel

Bare starten

Pilotprosjektet koster 7,5 millioner kroner og får støtte fra Bergen kommune (2 mill), Hordaland fylkeskommune (1,5 mill) og Enova (1,9 mill). Resten betaler havnevesenet.  

– Vi håper pilotprosjektet for offshoreskip er starten på en elektrifisering av havnen. Vi møter velvilje fra offshorerederiene, sier Husby.

Offshorefartøy står for 35 prosent av utslippene av helseskadelige nitrogenoksider (NOx). Cruiseskip bidrar med 38 prosent.

Kravliste

Teknisk direktør Børge Nakken i Farstad Shipping er meget positiv til landstrøm for offshoreskip.

Tre av Farstads skip er klargjort for tilkobling. Rederiet bygger gjerne om andre skip dersom forholdene legges til rette uten at det vil kreve mye investeringer i hvert skip.

Da er det tre utfordringer som må løses på landsiden.

  • Kapasitet – Minst 500-600 ampere
  • Frekvens: Omformer fra 50 til 60 Hz må stå på land
  • Parallellkjøring av skipsstrøm/landstrøm: Sømløs oppkobling (soft switch) for å slippe total black-out.

– De tre parametrene må være på plass på landsiden slik at tiltakene på hvert enkelt skip blir så små som mulig, sier Nakken til Teknisk Ukeblad.

Les også: Cruiseskip? Nei, det er PGS' nye seismikkskip

Prosjektsjef i Farstad Shipping, Børge Nakken.
Teknologidirektør i Farstad Shipping, Børge Nakken. Tore Stensvold

Mange skip

Det er over 100 offshoreskip i Nordsjø-området. Skal flest mulig av dem klargjøres, må de store tiltakene altså gjøres på land.

Kabler med plugg eller plugger må også stå på land slik at ikke hvert skip må ha mange meter ekstra kabel liggende.

Konkurransedyktig

– Samtidig må strømprisen være konkurransedyktig med drivstoff. Litt ekstra kan det hende vi kan betale for å være miljøbevisste, men ikke altfor mye, sier Nakken.

Et lite praktisk problem gjenstår: Det er ikke noen standard for lavspentplugger.

– Våre tre skip er gjort klar for å koble tre kabler med hver sin plugg. Kommer det andre krav med en stor kabel og egne plugger, er det snakk om en mindre tilpassing, sier Nakken.

Les også:

Verftet bommet - nå må fergene slankes med 2.500 tonn

Dette skipet er utslippsfritt og har ingen mennesker ombord

Motorprodusentene gasser på med LNG-motorer