SAMFERDSEL

Bane Nor tapte Follobanen-søksmål mot forsikringsselskap

Utglidninger av kvikkleire ved Ski stasjon førte til forsinkelser og kostnadsøkninger for Follobaneutbyggingen i 2017. Nå har Oslo tingrett har bestemt at Bane Nor selv er ansvarlig for problemene.

Utglidninger av kvikkleire ved Ski stasjon førte til forsinkelser og kostnadsøkninger i 2017.
Utglidninger av kvikkleire ved Ski stasjon førte til forsinkelser og kostnadsøkninger i 2017. Foto: Eirik Helland Urke
26. jan. 2023 - 09:40

Under arbeidet med spunting på Ski stasjon i 2017 oppsto det en masseutglidning som førte til at alt arbeid måtte stanses.

Stansen, som viste seg å være forårsaket av kvikkleire, førte til både forsinkelser og økte kostnader. Og i etterkant av hendelsen fremmet Bane Nor krav mot flere forsikringsselskaper.

Nå har Oslo tingrett bestemt at Bane Nor selv må stå for kostnadsøkningen som følge av kvikkleirekredet, skriver nettavisen.no.

Store uenigheter

Et sentralt tema i rettssaken har vært om det i utgangspunktet var tatt god nok høyde for sikring av grunnen under Ski stasjon, før arbeidet med å bygge den nye stasjonen ble startet. 

Bane Nor mener at masseutglidningene som skjedde 14. og 22. juli 2017 skyldes at arbeidet var feil utført av entreprenørene, og ikke feil i selve planleggingen av arbeidet.  

I søksmålet ba de om 88,8 millioner kroner fra forsikringsselskapet, men påpekte overfor Oslo tingrett at den reelle kostnaden var vesentlig høyere. Hovedårsaken til de økte kostandene skal ha vært forsinkelsene knyttet opp mot hendelsen.

Forsikringsselskapet var enige i at jordskredene var en forsikringssak, men tilbød 12,7 millioner kroner, en helt annen sum enn den Bane Nor krevde.

For dårlig sikring

I dommen fra Oslo tingrett fikk forsikringsselskapene fullt medhold, og Bane Nor ble dømt til å betale saksomkostninger på 5,5 millioner kroner.

Oslo tingrett konkluderte med at sikringen som ble gjort både før og mellom de to bruddene var for dårlig, og at feilen derfor må tillegges Bane Nor.

– Våre klienter er fornøyd med resultatet, og at Oslo tingrett har kommet til den samme forståelse som våre klienter, sier advokat Jon Andersen, som er prosessfullmektig for forsikringsselskapene til nettavisen.no.

Bane Nor forteller avisen at de har mottatt dommen og at den er til vurdering. Foreløpig har de ikke tatt stilling til om den skal ankes. 

En rekke rettsaker

Rettsaken mellom Bane Nor og forsikringsselskapene på grunn av kvikkleireskred er imidlertid ikke den eneste rettsaken i forbindelse med Follobaneutbyggingen. 

1. mars skal Bane Nor møte totalentreprenør AGJV i retten for å avgjøre hvem som skal betale for forsinkelsene av utbyggingen som skjedde under kronapandemien. Det er AGJV som har saksøkt Bane Nor. I utgangspunktet gjaldt striden flere punkter, men de fleste ble forlikt så rettsaken vil kun dreie seg om dette ene kravet. 

I tillegg til denne rettsrunden har AGJV saksøkt en rekke forsikringsselskaper for 555 millioner kroner etter skader på utstyr på grunn av fukt. 

Kravet omfatter kostnader på om lag 315 millioner kroner for å gjøre tunnelen vanntett som følge av sprekkskader i tunnelsegmenter, korrosjonsskader på ledningene til autotransformatorsystemet på om lag 50 millioner kroner og et påslag på 52 prosent.

Tirsdag 30. januar påla Bane Nor entreprenør Moss IA å stanse alt arbeid utenfor kvikkleiresonen i dobbeltsporutbyggingen. Her ved kulverten utenfor Carlsbergtunnelen.
Les også

Bane Nor påla å stanse alt arbeid utenfor kvikkleiresonen. Nå kommer Arbeidstilsynet på banen

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.