Bane Nor endret rekkefølgen i prosjektet. Det førte til et kostnadskutt på en halv milliard og et år tidligere åpning av dobbeltsporet.

Sparer stort ved å bygge midlertidlig togparkering i Drammen.

Bane Nor endret rekkefølgen i prosjektet. Det førte til et kostnadskutt på en halv milliard og et år tidligere åpning av dobbeltsporet.
Hele stasjonsområdet i Drammen skal heves 40 centimeter i forbindelse med utbyggingen for å forhindre flomproblemer i fremtiden. Foto: Mari Gisvold Solberg

Ved å bytte om på rekkefølgen i kjempeprosjektet med bygging av ny Vestfoldbane gjennom Drammen, blir hele prosjektet en halv milliard kroner rimeligere. I tillegg blir dobbeltsporet til Tønsberg åpnet ett år tidligere planlagt.