CO2-fond i Statsbudsjettet 2017

Ap foreslår CO2-fond

Arbeiderpartiet håper Venstre og Krf vil presse regjeringen til å vedta et CO2-fond i 2017.

Fergen MF Utstein skal byttes ut. Fjord1 har vunnet konkurransen med null- eller lavutslippsferge.  Med støtte fra Arbeiderpartiets 100 millioner kan flere eldre byttes ut raskere, selv midt i anbudsperioder.
Fergen MF Utstein skal byttes ut. Fjord1 har vunnet konkurransen med null- eller lavutslippsferge. Med støtte fra Arbeiderpartiets 100 millioner kan flere eldre byttes ut raskere, selv midt i anbudsperioder. (Bilde: Tore Sætre/Wiki Commons)

Arbeiderpartiet håper Venstre og Krf vil presse regjeringen til å vedta et CO2-fond i 2017.

I sitt alternativ til statsbudsjett for 2017 foreslår Arbeiderpartiet at det opprettes et CO2-fond, i tråd med forslag fra transportsektoren og maritim næring.

– Skal vi oppfylle Paris-avtalen må vi ha en plan for reelle utslippskutt. Skipsfarten står for nærmere en femtedel av utslippene i ikke-kvotepliktig sektor og spiller derfor en veldig viktig rolle, sier Eirik Sivertsen, transportpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. 

Klimavennlig skipsfart er ett av fire satsingsområder i Arbeiderpartiets klima- og lavutslippspakke i alternativt statsbudsjett.

CO2-fond etter modell av NOx-fondet er vesentlig.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund lanserte forslaget tidligere i år. Av de politiske partiene er det så langt bare Arbeiderpartiet og SV som har støttet det for statsbdsjette fra 2017, mens KrF vil ha det med i revidert budsjett neste år. Venstre har sagt klart fra at de ikke vil bruke det i forhandlingene med regjeringen. Det skuffer Arbeiderpartiet.

CO2-fondet kan brukes målrettet til investering i teknologi eller nye ferger og skip for å redusere klimautslipp. De som forplikter seg til å redusere sine utslipp, kan få redusert avgift eller slippe å betale. Beløp tilsvarende avgiften betales inn til et fond, der medlemmer av ordningen kan søke støtte til CO2-reduserende tiltak. 

1,2 milliarder kroner

Sivertsen peker på hvor effektfullt NOx-fondet har vært og er overbevist om at et CO2-fond kan bli like vellykket.

– Næringslivet og aktørene støttet opp om det. Vi håper de andre partiene også kan ta det med inn i budsjettforhandlingene, sier Eirik Sivertsen, transportpolitisk talsmann i Arbeiderpartiet.

– Om vi kan kanalisere noen av de 1,2 milliarder kroner som årlig betales i CO2-avgift i fondet allerede i 2017, så kommer vi raskt i gang med det grønne skiftet i transportsektoren, sier Sivertsen.

Bellona-ros

Bellona er veldig fornøyd med Arbeiderpartiets støtte til CO2-fond.

Et slikt fond har vært snakket om lenge, ikke minst fra sentrale aktører i shippingindustrien. 

– Norge har i dag en vesentlig subsidiering av fossilt drivstoff, blant annet til fiske og gods- og passasjertransport. Midlene og avgiftene bør i stedet gi et vesentlig bidrag til et CO2-fond, sier Jan Kjetil Paulsen, spesialrådgiver i Bellona.

– Det er helt vesentlig at CO2-fondet virkelig rettes inn slik at det stimulerer til investering i utvikling og utrulling av null- og lavutslippsteknologi, påpeker Paulsen overfor TU.

Avgifter gir ikke skifte

 NHO-sjef Kristin Skogen Lund, som har vært ivrig pådriver for et CO2-fond, uttalte til finanskomiteen på Stortinget i oktober at økte drivstoffavgifter ikke er nok for å vri transporten over i grønn retning. 

– Vi vil peke på at de økte drivstoffavgiftene rammer bedriftene gjennom økte transportkostnader, uten at de kan forventes å ha store effekter på klimagassutslippene, sa hun.

– Det blir ikke noe grønt skifte med rød bunnlinje. NHO har foreslått at det etableres et CO₂-fond, der inntektene som i dag kommer fra CO₂-avgift på drivstoff, brukes til å stimulere et grønt skifte i næringstransporten. Det kan håndteres ved å etablere en ny miljøavtale mellom staten og næringslivet, påpekte Skogen Lund.

Vil fase ut gamle ferger

Arbeiderpartiet foreslår å bevilge 100 millioner på neste års budsjett til utskifting av eldre ferger. Pengene går til fylker med fergesamband og kan forvaltes av Statens vegvesen.

– Det kommer på toppen av det Enova bevilger til landstrøm og lade-infrastruktur. Penge skal gå til å bygge nye, elektriske ferger til erstatning for gamle, forurensende ferger som ikke skiftes ut i forbindelse med nye anbud, sier Sivertsen til TU.

Flere innspill

Dette er Arbeiderpartiets forslag for maritim industri:

  • 100 millioner til et program for å elektrifisere fergene
  • Styrke Enova-fondet med 32,5 milliarder kroner, slik at den kommer opp i 100 milliarder kroner i 2017
  • Prioritere etablering av landstrøm ved største havneanløpene innenfor Enovas økte rammer.
  • Åpne for differensiert havneavgift for å fremme landstrøm. Målet er å stimulere skip til å gjøre de nødvendige investeringene for å kunne benytte seg av landstrøm.
  • Mål om innblanding av biodiesel
  • Sette i gang forhandlinger om et CO2-fond for transport i næringslivet, og vurdere deltakelse fra skip og fiskebåter
  • Kystverket, nyanlegg og større vedlikehold 130 millioner kroner.
  • Kystverket, fiskerihavner 20 millioner kroner.
  • Kystverket, tilskudd til overføring av gods fra veg til sjø 50 millioner kroner
Fergen MF Utstein skal byttes ut. Fjord1 har vunnet konkurransen med null- eller lavutslippsferge. Med støtte fra Arbeiderpartiets 100 millioner kan flere eldre byttes ut raskere, selv midt i anbudsperioder. (Bilde: Tore Sætre/Wiki Commons)
Arbeiderpartiet vil gi støtte til fylker for å skifte ut eldre utslippsbomber av noen ferger med nullutslippsferger. (Bilde: Google)
Eirik Sivertsen, transportpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. (Bilde: Arbeiderpartiet)
Krisitn Skogen Lund, adm. dir. NHO. (Bilde: Peder Qvale)
Eksosrør på cruiseskip i Southampton. Innen for ECA-områder må skipene enten rense utslipp for å komme under 0,1 % svovel eller bruke lavsvoveldiesel. (Bilde: Tore Stensvold)
Norge har fått en framtredende posisjon på elektriske fartøy takket være statens bruk av utviklingskontrakt. Norled og Fjellstrand utviklet batterifergen Ampere, som her lades via en spesialutviklet pantograf. (Bilde: Tore Stensvold)
Skip i innenriksfart står for cirka 9 % av norske utslipp. Skip i innenriksfart står for cirka 9 % av norske utslipp. For å få fortgang i modernisering og lavutslippsløsninger, er CO2-fond ønsket av næringen. (Bilde: Wiki Commons/F. Berkelaar)

Kommentarer (7)

Kommentarer (7)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå