SKIP

Ap foreslår CO2-fond

Arbeiderpartiet håper Venstre og Krf vil presse regjeringen til å vedta et CO2-fond i 2017.

Fergen MF Utstein skal byttes ut. Fjord1 har vunnet konkurransen med null- eller lavutslippsferge.  Med støtte fra Arbeiderpartiets 100 millioner kan flere eldre byttes ut raskere, selv midt i anbudsperioder.
Fergen MF Utstein skal byttes ut. Fjord1 har vunnet konkurransen med null- eller lavutslippsferge. Med støtte fra Arbeiderpartiets 100 millioner kan flere eldre byttes ut raskere, selv midt i anbudsperioder. Bilde: Tore Sætre/Wiki Commons
Tore StensvoldTore StensvoldJournalist
15. nov. 2016 - 09:20

I sitt alternativ til statsbudsjett for 2017 foreslår Arbeiderpartiet at det opprettes et CO2-fond, i tråd med forslag fra transportsektoren og maritim næring.

– Skal vi oppfylle Paris-avtalen må vi ha en plan for reelle utslippskutt. Skipsfarten står for nærmere en femtedel av utslippene i ikke-kvotepliktig sektor og spiller derfor en veldig viktig rolle, sier Eirik Sivertsen, transportpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. 

Klimavennlig skipsfart er ett av fire satsingsområder i Arbeiderpartiets klima- og lavutslippspakke i alternativt statsbudsjett.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i Trondheim

CO2-fond etter modell av NOx-fondet er vesentlig.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund lanserte forslaget tidligere i år. Av de politiske partiene er det så langt bare Arbeiderpartiet og SV som har støttet det for statsbdsjette fra 2017, mens KrF vil ha det med i revidert budsjett neste år. Venstre har sagt klart fra at de ikke vil bruke det i forhandlingene med regjeringen. Det skuffer Arbeiderpartiet.

CO2-fondet kan brukes målrettet til investering i teknologi eller nye ferger og skip for å redusere klimautslipp. De som forplikter seg til å redusere sine utslipp, kan få redusert avgift eller slippe å betale. Beløp tilsvarende avgiften betales inn til et fond, der medlemmer av ordningen kan søke støtte til CO2-reduserende tiltak. 

1,2 milliarder kroner

Sivertsen peker på hvor effektfullt NOx-fondet har vært og er overbevist om at et CO2-fond kan bli like vellykket.

– Næringslivet og aktørene støttet opp om det. Vi håper de andre partiene også kan ta det med inn i budsjettforhandlingene, sier Eirik Sivertsen, transportpolitisk talsmann i Arbeiderpartiet.

– Om vi kan kanalisere noen av de 1,2 milliarder kroner som årlig betales i CO2-avgift i fondet allerede i 2017, så kommer vi raskt i gang med det grønne skiftet i transportsektoren, sier Sivertsen.

Bellona-ros

Bellona er veldig fornøyd med Arbeiderpartiets støtte til CO2-fond.

Et slikt fond har vært snakket om lenge, ikke minst fra sentrale aktører i shippingindustrien. 

– Norge har i dag en vesentlig subsidiering av fossilt drivstoff, blant annet til fiske og gods- og passasjertransport. Midlene og avgiftene bør i stedet gi et vesentlig bidrag til et CO2-fond, sier Jan Kjetil Paulsen, spesialrådgiver i Bellona.

– Det er helt vesentlig at CO2-fondet virkelig rettes inn slik at det stimulerer til investering i utvikling og utrulling av null- og lavutslippsteknologi, påpeker Paulsen overfor TU.

Avgifter gir ikke skifte

 NHO-sjef Kristin Skogen Lund, som har vært ivrig pådriver for et CO2-fond, uttalte til finanskomiteen på Stortinget i oktober at økte drivstoffavgifter ikke er nok for å vri transporten over i grønn retning. 

– Vi vil peke på at de økte drivstoffavgiftene rammer bedriftene gjennom økte transportkostnader, uten at de kan forventes å ha store effekter på klimagassutslippene, sa hun.

– Det blir ikke noe grønt skifte med rød bunnlinje. NHO har foreslått at det etableres et CO₂-fond, der inntektene som i dag kommer fra CO₂-avgift på drivstoff, brukes til å stimulere et grønt skifte i næringstransporten. Det kan håndteres ved å etablere en ny miljøavtale mellom staten og næringslivet, påpekte Skogen Lund.

Vil fase ut gamle ferger

Arbeiderpartiet foreslår å bevilge 100 millioner på neste års budsjett til utskifting av eldre ferger. Pengene går til fylker med fergesamband og kan forvaltes av Statens vegvesen.

– Det kommer på toppen av det Enova bevilger til landstrøm og lade-infrastruktur. Penge skal gå til å bygge nye, elektriske ferger til erstatning for gamle, forurensende ferger som ikke skiftes ut i forbindelse med nye anbud, sier Sivertsen til TU.

Flere innspill

Dette er Arbeiderpartiets forslag for maritim industri:

  • 100 millioner til et program for å elektrifisere fergene
  • Styrke Enova-fondet med 32,5 milliarder kroner, slik at den kommer opp i 100 milliarder kroner i 2017
  • Prioritere etablering av landstrøm ved største havneanløpene innenfor Enovas økte rammer.
  • Åpne for differensiert havneavgift for å fremme landstrøm. Målet er å stimulere skip til å gjøre de nødvendige investeringene for å kunne benytte seg av landstrøm.
  • Mål om innblanding av biodiesel
  • Sette i gang forhandlinger om et CO2-fond for transport i næringslivet, og vurdere deltakelse fra skip og fiskebåter
  • Kystverket, nyanlegg og større vedlikehold 130 millioner kroner.
  • Kystverket, fiskerihavner 20 millioner kroner.
  • Kystverket, tilskudd til overføring av gods fra veg til sjø 50 millioner kroner
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.