FORSVAR

KNM Helge Ingstad får stadig større slagside: Holdes mot land av slepebåter

Kan stå i fare for å synke.

Fregatten KNM Helge Ingstad er evakuert og står i fare for synke etter en kollisjon med en tankbåt ved Stureterminalen i Øygarden.
Fregatten KNM Helge Ingstad er evakuert og står i fare for synke etter en kollisjon med en tankbåt ved Stureterminalen i Øygarden. Foto: Marit Hommedal/NTB Scanpix
Ina AndersenIna AndersenJournalist
Arne FenstadArne FenstadJournalist
Tore StensvoldTore StensvoldJournalist
8. nov. 2018 - 05:01

(Se Kystverkets overvåkingsvideo lenger ned i saken)

Fregatten KNM Helge Ingstad har kraftig slagside og står i fare for synke etter en kollisjon med tankbåten Sola TS i Hjeltefjorden ved Stureterminalen i Øygarden kommune i Hordaland rett etter klokka fire i natt. Tidligere fregattsjef Jacob Børresen mener det må være fregatten som er skyld i ulykken.

Skipet krenger stadig mer over til siden, og deler av fartøyet står under vann, melder NTB. Skipet skal ha fått en stor flenge i skroget på styrbord side. 

Alt mannskap fra fregatten  ble evakuert etter ulykken. Syv personer ble lettere skadd i kollisjonen.

Kystverket opplyste i 10-tida at KNM Helge Ingstad holdes inn mot land av taubåter. Forsvaret jobber for å berge fartøyet.

Fregatten seilte på patrulje som en del av NATOs stående marinestyrke (SNMG1) da hendelsen inntraff.

Tidligere flaggkommandør og fregattsjef Jacob Børresen slår fast overfor Bergens Tidende at det må ha vært fregattens som var skyld i kollisjonen.

– Lastebåten kom ut fra land på styrbord side. Det er ingen tvil om at fregatten hadde vikeplikt, sier Jacob Børresen i følge NTB.

Bygget så lett som mulig

Fregatten fikk en mer enn ti meter lang flenge fra midtskips og akterover på styrbord side, og mistet styreevnen etter kollisjonen. 

Børresen sier i følge NTB dette om hvorfor skadene ble så omfattende:

– Fregatter er lettbygde fartøyer med tynt skrog. Det er ikke overraskende at den får en dyp flenge når den kolliderer med en fullastet tankbåt.

Børresen sier dagens fregatter er bygget så lette som mulig for å kunne holde høyere fart og ha mer utstyr om bord, skriver NTB.

En tank med helikopterdrivstoff ble også punktert i kollisjonen. Den rommer 10.000 liter, men det er ikke klart hvor mye av dette som har lekket ut.

IUA (det interkommunale utvalget mot akutt forurensning) er mobilisert. De har fått ut lenser i området ved havaristen.

Granskes

Ulykken skal granskes av både Statens Havarikommisjon for Forsvaret og Statens havarikommisjon for transport. 

Saken skal også etterforskes av politiet. Vest politidistrikt opplyser torsdag formiddag at de startet etterforsking etter kollisjonen.

Sola TS var på vei ut fra Stureterminalen da den kolliderte. Under slike operasjoner blir skipet eskortert av en taubåt. Slep blir satt mellom de to fartøyene for å avhjelpe eventuelle manøvreringsproblemer, for eksempel i tilfelle tilfelle black out. Ved dette tilfellet var det taubåten Tenax som utførte oppdraget, og lå i bakkant av tankeren. Det var med andre ord tre fartøy involvert i kollisjonen.

Østensjø Rederi fikk i 2016 fornyet sin kontrakt med Equinor på assistanse med tre slepebåter og to fortøyningsbåter ved Sture-terminalen. Tenax er en av de tre slepebåtene.

Hadde los om bord

Kursen Sola TS holdt ut fra Stureterminalen natt til torsdag 8. november og posisjonen i 9-tida. <i>Foto:  Marine Traffic</i>
Kursen Sola TS holdt ut fra Stureterminalen natt til torsdag 8. november og posisjonen i 9-tida. Foto:  Marine Traffic

KNM Helge Ingstad drev på land etter kollisjonen, og etter hvert ble slepebåter brukt til å trykke skipet mot land og endre skipets retning, for at det ikke skulle skli av og kunne kantre og synke på dypere vann, det vil si 30 meter.

Skadeomfanget på fregatten er foreløpig ukjent.

Tankskipet, TS Sola, har 625.000 fat råolje om bord, men har tilsynelatende fått bare små skader i kollisjonen.

Det skal ikke være hull på skipet, opplyser Hovedredningssentralen for Sør-Norge til NTB.

Rederiet som eier tankskipet, sier i følge NTB til Adresseavisen at fartøyet er i perfekt teknisk stand. De viser også til at skipet hadde los om bord og at ingen av mannskapet på 23 sov.

– Alle lys virket. Likeledes alle andre tekniske installasjoner, sier pressetalsmann i rederiet Tsakos Patrick Adamson til Adresseavisen.

Losdirektøren opplyser i følge NTB at fregatten ikke hadde los om bord.

Ble kjørt på land

Kommandør Sigurd Smith i Sjøforsvaret opplyste på en pressekonferanse i formiddag at alle systemer fungerte normalt om bord på fregatten fram til kollisjonen, men at skipet mistet styring etterpå. Det ble da besluttet å kjøre skipet på land for å unngå at det skulle tippe over og kantre. 

Ettersom fregatten var uten styring, var det slepebåter som sørget for å manøvrere skipet inn på land. Dette ble gjort på grunn av bunnforholdene på stedet.

– Vi har ingen grunn til å tro noe annet enn at styringsproblemene skjedde etter kollisjonen, men dette må vi komme tilbake til, sa Smith, i følge NTB.

Fregatten hadde et mannskap på 137 mann. Først ble 127 mann evakuert over i et annet fartøy, mens ti av mannskapet ble igjen på skipet. Ved 6.30-tiden besluttet kapteinen om bord at også de siste ti om bord skulle forlate skipet.

Kan synke

– Det er en viss fare for at skipet skal synke. Det har fått en flenge i siden og tar inn mer vann enn de greier å pumpe ut. Det er ikke kontroll over lekkasjen, og akterskipet ligger tungt i sjøen, sier vakthavende redningsleder Eirik Walle ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.

Ifølge brannvesenet på stedet er skipet i ferd med å få mer og mer slagside, melder NRK.

Politiet har etablert et mottak for de evakuerte på Stureterminalen. Det er flere redningshelikoptre, redningsbåter og flere slepebåter som ligger ved det havarerte skipet.

Etter sammenstøtet mistet fregatten framdriften og kjørte på land. Redningslederen sier at skipet slik sett ikke vil synke, men at han må ta forbehold med tanke på bunnforholdene på stedet.

Mindre skader

Dette er fra øvelsen Joint Viking i 2017 der det ble gjennomført en såkalt lowpass med NH90-helikopter og KNM Helge Ingstad. <i>Foto:  Nora Skjerdingstad</i>
Dette er fra øvelsen Joint Viking i 2017 der det ble gjennomført en såkalt lowpass med NH90-helikopter og KNM Helge Ingstad. Foto:  Nora Skjerdingstad

Tankskipet var på vei ut fra Stureterminalen fullastet med olje da sammentreffet skjedde, ifølge vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen ved 110-sentralen i Hordaland.

– Det er mindre skader på tankskipet. Den ligger ute i fjorden og vil gå til land når situasjonen med fregatten er avklart, sier redningsleder Eirik Walle.

Sola TS blir i 9.30-tida assistert av taubåten Tenax, og ligger ifølge AIS-signalene i ro. Planen skal være å seile tilbake til Sture-terminalen, opplyser Kystverket.

Oljevern i beredskap

Direktør for beredskap i Nofo (Norsk oljevernforening for operatørselskap), Frode Bergesen, uttaler til Teknisk Ukeblad at de i morges ble varslet om hendelsen av Kystverket.

– Vi ble bedt om å være stand by i tilfelle det skulle bli behov for oljevernressurser. Vaktlaget ble kalt inn litt over klokken 05.00, og gjorde seg klar til bistand, forklarer han.

Så langt har det ikke vært behov for Nofos ressurser, og Kystverket melder at situasjonen foreløpig er under kontroll oljevernmessig. Nofo takket av vaktlaget klokken 08.30.

– Men vi følger situasjonen og vil bemanne som nødvendig dersom Kystverket ber om oljevernressurser eller annen oljevernfaglig støtte, understreker Bergesen.

Tankskipet Sola TS blir assistert av taubåten Tenax fra Østensjø Rederi, fem timer etter kollisjonen. <i>Foto:  Marine Traffic</i>
Tankskipet Sola TS blir assistert av taubåten Tenax fra Østensjø Rederi, fem timer etter kollisjonen. Foto:  Marine Traffic

Stenger ned Sture-terminalen

Equinor skriver i en pressemelding i forbindelse med sammenstøtet at de gradvis stenger ned driften på Sture. 

Stureterminalen, like nord for Bergen, er en olje- og gassterminal og utskipningshavn for råolje og LPG.

Norsk oljeproduksjon blir også berørt av ulykken. Ettersom Sture-terminalen stenger, er også produksjonen ved fem norske oljefelt stengt ned.

Elin Isaksen, pressetalsperson i Equinor, sier til Teknisk Ukeblad at de har valgt å ta forholdsregler og gjør derfor en styrt nedstenging av Sture-anlegget, hvor kun beredskapsfunksjoner vil være igjen. 

Vis mer

– Det har vært en kollisjon og det ligger en fregatt der som vi ikke vet hva vil skje med. Det er bakteppet for vår vurdering. Vi har vurdert situasjonen og kommet frem til at dette er den rette handlingen, forklarer Isaksen, som ikke vil gå nærmere inn på hva slags trussel situasjonen utgjør for terminalen.

Personell som ikke har beredskapsoppgaver blir evakuert. Nedstenging og evakuering gjennomføres som et føre-var-tiltak.

Det er nå bare et innsatslag på syv personer igjen på terminalen. Beredskapsorganisasjonen til Equinor i Stavanger er også satt i beredskap. Isaksen påpeker samtidig at det er Hovedredningssentralen og politiet som leder arbeidet.

Som en operasjonell følgeeffekt av nedstenging av Sture er også Kollsnes-anlegget stengt ned.  

Equinor ble varslet om hendelsen rundt klokken 04.15 torsdag. Selskapet har dialog med myndigheter og har mobilisert beredskapsressurser for å bistå politiet og Hovedredningssentralen.

Se videoen fra Kystverkets overåkingsfly under.

Redningsoperasjonen avsluttet

Forsvaret opplyser at redningsoperasjonen er avsluttet og at det nå er snakk om å berge fregatten. Statens havarikommisjon er kontaktet og vil undersøke årsaken til kollisjonen.

– Fregatten er en del av NATOS stående maritime styrke og hadde vært med i øvelsen Trident Juncture som ble avsluttet onsdag, opplyser oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter til NTB.

Han sier videre at alle tilgjengelige militære ressurser er satt inn i bergingen av fregatten. 

KNM Helge Ingstad var fullt utstyrt med våpen da den kolliderte. 

– Dette var en operativ fregatt. Den var utstyrt med de våpen en fregatt skal ha, fortalte kontreadmiral Nils Andreas Stensønes, sjef for Sjøforsvaret, under en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

På spørsmål om hva som kan skje med disse våpnene etter at fregatten kolliderte med et tankskip i Øygarden, svarer Stensønes at de ikke frykter noen ulykke, men at Forsvaret er opptatt av å begrense inntrengningen av vann i fregatten.

Forsvaret opplyser at Statens havarikommisjon er kontaktet og vil undersøke årsaken til kollisjonen.

NATO er informert og klar over at fregatten ikke er tilgjengelig i NATOs beredskap, opplyste Stensønes.

Laget i 2009

KNM «Helge Ingstad» (F 313) er en norsk fregatt av Fridtjof Nansen-klassen, navngitt etter oppdageren Helge Ingstad. Fregatten ble overlevert 29. september 2009.

Fartøyet er nummer fire i serien av fem som i perioden 2006–2011 ble overlevert til Sjøforsvaret.

Fregatten er en av fem som i sin tid hadde en totalkostnad 21 milliarder kroner. Denne summen inkluderer også seks NH90-helikoptre.

Redningsarbeidet er i gang, og man forsøker nå å hindre at Fregatten KNM Helge Ingstad synker etter en kollisjon med en tankbåt ved Stureterminalen i Øygarden. <i>Foto:  Marit Hommedal/NTB Scanpix</i>
Redningsarbeidet er i gang, og man forsøker nå å hindre at Fregatten KNM Helge Ingstad synker etter en kollisjon med en tankbåt ved Stureterminalen i Øygarden. Foto:  Marit Hommedal/NTB Scanpix
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.