ABB: Ammoniakk, metanol og hydrogen kommer som en kule

Teknologien utvikles, og nye drivstoff blir mer tilgjengelig. Hele den maritime industrien står på terskelen til en ny tid.

ABB: Ammoniakk, metanol og hydrogen kommer som en kule
Jostein Bogen, ansvarlig for Elektriske løsninger i ABB Marine & Ports. Foto: Tore Stensvold

ABB ser en klar trend: Det er en modning i bransjen. Den tradisjonelt konservative shippingbransjen er nå i et stort teknologiskifte og vurderer i større grad elektrisk framdrift. For de kortere strekningene er det batterier som dominerer. For nærskipsfart, kysttransport og litt lengre strekninger er interessen for brenselceller sterkt økende.