MARITIM

ABB: Ammoniakk, metanol og hydrogen kommer som en kule

Teknologien utvikles, og nye drivstoff blir mer tilgjengelig. Hele den maritime industrien står på terskelen til en ny tid.

 Jostein Bogen, ansvarlig for Elektriske løsninger i ABB Marine & Ports.
Jostein Bogen, ansvarlig for Elektriske løsninger i ABB Marine & Ports. Foto: Tore Stensvold

ABB ser en klar trend: Det er en modning i bransjen. Den tradisjonelt konservative shippingbransjen er nå i et stort teknologiskifte og vurderer i større grad elektrisk framdrift. For de kortere strekningene er det batterier som dominerer. For nærskipsfart, kysttransport og litt lengre strekninger er interessen for brenselceller sterkt økende.