ENERGI

Yara, Statkraft og Aker Horizons vil utvikle en verdikjede for grønt hydrogen og grønn ammoniakk

Herøya blir første prosjekt.

Yara, Statkraft og Aker Horizons går sammen i et prosjekt som skal produsere og utvikle en verdikjede for grønt hydrogen og grønn ammoniakk i Norge med Herøya som første prosjekt.
Yara, Statkraft og Aker Horizons går sammen i et prosjekt som skal produsere og utvikle en verdikjede for grønt hydrogen og grønn ammoniakk i Norge med Herøya som første prosjekt. Foto: Yara
Ina AndersenIna AndersenJournalist
18. feb. 2021 - 09:06
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Yara, Statkraft og Aker Horizons melder torsdag morgen at de inngår en intensjonsavtale om å danne et partnerskap, for å produsere og utvikle en verdikjede for grønt hydrogen og grønn ammoniakk i Norge – med Herøya som første prosjekt.

Ifølge meldingen vil prosjektet kunne bli et av de største klimatiltakene i norsk industrihistorie.

Målet er å både fjerne et av de største CO2-utslippene nasjonalt fra ammoniakkproduksjon på Herøya og produsere utslippsfritt drivstoff til skipsfarten, karbonfri gjødsel til landbruket og bidra til å fjerne CO2 i andre energiintensive næringer.

Yara har tidligere annonsert at de jobber med planer for å elektrifisere ammoniakkfabrikken på Herøya i Porsgrunn. De gikk i desember ut med at de så etter partnere i prosjektet, og at de ønsker offentlig støtte. 

Kan fjerne 800.000 tonn CO2

– Dette er ikke bare et unikt klimaprosjekt, men en strategisk satsing som kan etablere en ny verdikjede for grønt hydrogen og grønn ammoniakk i Norge, som kan skape og trygge arbeidsplasser for fremtiden, sier konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara, i meldingen.

– Jeg er glad for at Aker og Statkraft er med og ser de store mulighetene i dette prosjektet, hvor vårt felles mål er å etablere Europas første storskala produksjon av grønn ammoniakk. Det vil være et stort utviklingsprosjekt for norsk industri, og et viktig klimaløft for Norge og Europa, fortsetter han. 

Avtalen mellom Yara, Statkraft og Aker Horizons innebærer et samarbeid om å elektrifisere og avkarbonisere Yaras ammoniakkproduksjon på Herøya i Porsgrunn. Prosjektet vil kunne realiseres i løpet av en 5-7 års periode, gitt at kraft er tilgjengelig på Herøya og at myndighetene støtter prosjektet.

Prosjektet vil kreve omkring 450 MW ekstra kraft til anlegget i året. Det betyr at det totalt vil bruke inntil 4,4 terawattimer kraft i året. 

Samtidig vil Herøya-prosjektet kunne fjerne 800.000 tonn årlige utslipp av klimagasser.

I tillegg planlegger de tre selskapene å utforske potensialet for grønn ammoniakkproduksjon i Nord-Norge som en fremtidig samarbeidsmulighet.

400.000 tonn grønn ammoniakk

– Yara er verdensledende innen ammoniakk i dag. Vi har fabrikkene, kunnskapen og en global infrastruktur for lagring, distribusjon og markedsføring. Med Statkraft og Aker Horizons med på laget får vi nå tilført viktig kompetanse knyttet til fornybar strøm, gjennomføringskraft, kraftmarked og norsk industriutvikling, noe som gir oss en enestående sjanse til å realisere prosjektet, sier Holsether.

Ammoniakkfabrikken på Herøya i Porsgrunn har en årlig produksjonskapasitet på rundt 500.000 tonn ammoniakk. Dette er Norges eneste eksisterende ammoniakkfabrikk. Ved å installere en elektrolysør på tilnærmet 450 MW vil fabrikken kunne produsere om lag 400.000 tonn grønn ammoniakk i året, som tilsvarer det historiske produksjonsnivået til fabrikken.

Samarbeidet på Herøya kan bli blant de største hydrogenprosjektene på global basis, tror de tre aktørene, som også påpeker at prosjektet vil kunne tilføre norsk leverandørindustri kompetanse, som kan danne grunnlag for en ny norsk eksportindustri.

– Hydrogenprosjektet på Herøya vil kunne ha store ringvirkninger for utviklingen av hele verdikjeden innen hydrogen i Norge, i tillegg til for andre leverandørbedrifter, på lik linje med det Ekofisk-feltet var for norsk olje- og gassindustri på 1970-tallet. Herøya-prosjektet vil også være en bærebjelke i Aker Horizons satsing på hydrogen gjennom det nye selskapet Aker Clean Hydrogen, som vil dra nytte av bred industri- og teknologikompetanse på tvers av Aker-selskaper, sierkonsernsjef i Aker ASA og styreleder i Aker Horizons, Øyvind Eriksen, i meldingen.

Les også

Frir til myndighetene

Selskapene oppgir ingen kostnad for prosjektet, men skriver at avtalen innebærer at hvert selskap dekker en tredjedel av prosjektkostnadene.

Samtidig trekker de frem i meldingen at det foreløpig er mer kostbart å produsere grønt hydrogen basert på fornybar elektrisitet ved elektrolyse, enn det er å bruke naturgass som energikilde. 

Og at prosjektet derfor vil trenge gode rammebetingelser og støtte fra myndighetene.

– Storskala produksjon vil bidra til å redusere kostnadene ved å fremstille hydrogen. For at hydrogenet skal kunne eksporteres eller brukes i for eksempel langdistanse skipsfart eller gjødselproduksjon er det nødvendig at det omdannes til ammoniakk. En ombygging av Yaras eksisterende ammoniakkfabrikk er både raskere og rimeligere enn å bygge et nytt anlegg, men det vil også være nødvendig med gode rammebetingelser og støtte fra myndighetene for å realisere dette innovative prosjektet, sier Holsether.

Skipsfart og gjødsel

De tre aktørene mener potensialet for bruk av hydrogen og ammoniakk som drivstoff, spesielt innen skipsfart, er stort, både nasjonalt og internasjonalt. Skipsfart står for 2 prosent av de globale utslippene av klimagasser, hvorav langdistanse skipsfart står for om lag 80 prosent.

Hvis all dagens langdistanse skipsfart konverteres til ammoniakk vil det tilsvare om lag 500-600 millioner tonn ammoniakk per år, noe som er 3-4 ganger dagens globale ammoniakkproduksjon, fastslår selskapene i meldingen.

Norsk skipsfart har som ambisjon å redusere utslipp fra innenriksfart med 50 prosent innen 2030. 

I tillegg står produksjon av gjødsel for cirka 1 prosent av de globale klimautslippene. Grønn ammoniakk er en forutsetning for å kunne produsere karbonfri mineralgjødsel.

– Ny industriutvikling

Nyheten om samarbeidet blir møtt med entusiasme fra LO. 

– Dette er særdeles gode nyheter. Det er industriutvikling som vil skape arbeidsplasser og redusere norske klimagassutslipp. Dette gir en mulighet for ny industriutvikling. Nå er det viktig at myndighetene støtter opp slik at dette prosjektet kan bli realisert, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i en melding.

Han viser til at en omlegging av produksjonen til Yara på Herøya, ikke bare vil være en stor utslippsreduksjon i Norge, men at det også kan bli begynnelsen på et nytt industrieventyr i Norge. 

– Norge må utvikle grønn industri. Dette er Norges største klimatiltak, og vil bli et viktig bidrag for å nå det målet. Vi tar avgjørende produksjon av gjødsel for verden inn i lavutslippssamfunnet og demonstrerer at vi klarer å gå i riktig retning, sier LO-lederen. 

Han trekker også frem kraftbehovet til anlegget og hvor viktig det er at strømnettet utvikles for å støtte ny grønn industri. 

– Det understreker hvor viktig utviklingen av strømnettet og produksjon av kraft er for utvikling av ny industri og utviklingen i de ulike delene av Norge, sier Gabrielsen.

Les også

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.