Vind er tilbake i skipsfarten – 100 år siden sist

Bilskip og bulkskip, tankere og passasjerskip. Stadig flere skal ha bidrag fra vind til framdrift. Men er det noe vits? Hvilket potensial er det?

Vind er tilbake i skipsfarten – 100 år siden sist
Dykstra Naval Architects i Nederland har utviklet konseptskipet WASP på 138 meter med Dynarig og seilareal på 4000 kvadratmeter. Foto: Dykstra Naval Architects

Takket være vind ble Norge en stormakt på havet for over 150 år siden. Det ble bygget seilskip i enhver vik langs store deler av kysten og kapteiner slo seg opp til store skipsredere med vind som eneste energikilde. Damp tok over i utlandet rundt 1880-åra, mens mange norske redere brukte seilskuter til et stykke ut i mellomkrigstida og gikk rett fra seil til diesel.