Vil starte byggingen av verdens lengste senketunnel over nyttår

Arbeidet skal starte med byggingen av tunnelportal og tunnelelementfabrikk på dansk side, og gå over til tysk side i 2022.

Vil starte byggingen av verdens lengste senketunnel over nyttår
Om alt går etter planen skal portalen på Lollandsiden, som vist på illustrasjonen, være starten på byggeprosjektet som igangsettes rett over nyttår. Bilde: Femern A/S

Arbeidet med byggingen av verdens lengste senketunnel Femern, vil starte rett over nyttår.