KRAFT

Vil ha strengere krav til energieffektivisering

SPARER PENGER: Energieffektivisering fører både til sparte penger og bedre inneklima, sier energi- og miljøingeniør Gunnar Erik Johansen i Undervisningsbygg Oslo.
SPARER PENGER: Energieffektivisering fører både til sparte penger og bedre inneklima, sier energi- og miljøingeniør Gunnar Erik Johansen i Undervisningsbygg Oslo. Bilde: Håkon Jacobsen

Offentlig sektor er klart best på energieffektivisering, men samlet er norske virksomheter mer energi- og miljøbevisste enn svenske.

Det er hovedfunnene i undersøkelsen ”Energiindikatoren” som analysebyrået Respons har utført for Schneider Electric i Norge.

Nesten alle norske virksomheter arbeider med energieffektivisering, mot sju av ti i Sverige. Likevel mener rundt tre av fire ledere at virksomhetene må gjøre mer. Over åtte av ti mener myndighetene må gjøre mer.Mangler tallfesting

Hele 40 prosent av private bedrifter har ikke tallfestede mål for hva de skal oppnå, mot 25 prosent i offentlig sektor, viser undersøkelsen, som ble gjennomført i juni.

Kravene til myndighetene omfatter - paradoksalt nok - strengere lover, i tillegg til det mer forutsigbare kravet om subsidiering av tiltak.

Lederne mener det er et fortsatt betydelig innsparingspotensial på mellom 10 og 20 prosent i energibruk og -kostnader.

Les også: Energieffektivisering kan gi priskollaps

Høy investeringsvilje

De aller fleste virksomheter har planer om tiltak som kan få ned energibruken. Det største hindret, opplyser de fleste, er at sparing koster penger.

Samtidig viser undersøkelsen at investeringsviljen er høy, og høyest i offentlig sektor.

Undersøkelsen ble gjennomført via telefonintervjuer av 100 økonomi- og miljøsjefer i kommuner og fylkeskommuner og 100 i private bedrifter med mer enn 80 ansatte innen bransjene industri, kraftforsyning, vannverk, bygg og anlegg, og omsetning og drift av fast eiendom.Norge slår Sverige

I Sverige gjennomførte Schneider Electric en tilsvarende undersøkelse i fjor. Norske ledere og virksomheter skårer høyere enn sine svenske kollegaer på alle områder.

Norske virksomheter har, ifølge undersøkelsen, iverksatt flere tiltak og spart mer. Dessuten har de mer positive holdninger og mer ambisiøse planer, og de mener de fortsatt kan spare mer.

I Sverige viste undersøkelsen at mangel på mål bremset virksomhetenes innsats.

Mange ledere knytter også energieffektivisering til samfunnsengasjement og omdømmebygging. Men svært få rapporterer et krav om energisparing fra kunder.

Les også: Vil ha skattelette for strømsparing

Oslo-skolene sparer energi

Undervisningsbygg Oslo skal spare tre millioner kroner hvert år på å gjenvinne restvarme fra ventilasjonsanlegg og redusere behovet for oppvarming ved seks skoler og i en idrettshall.

Besparelsene kommer først og fremst i byggenes fyringssesong, og er beregnet til rundt 3,7 GWh, av et totalt energiforbruk på 11,1 GWh.

På Bjørnholt skole skal energibruken reduseres med rundt 25 prosent som følge av tiltakene, forteller energi- og miljøingeniør Gunnar Erik Johansen i Undervisningsbygg til Teknisk Ukeblad.

Undervisningsbygg, som eier Oslo-skolene, fikk i 2009 20 millioner kroner i tilskudd fra Enova som hovedsakelig gikk til å gjennomføre tiltakene.

Les også: SV vil gi gratis enøk-hjelp

Gir ikke opp energieffektiviseringen

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.