KRAFT

Vil endre nettleien: Dyrere å bruke mye strøm på én gang

Nettleien kan øke med 25 prosent innen 2023.

NVE ønsker å endre modellen for nettleie betydelig. Den tradisjonelle passive avlesningen av siste måneders strømforbruk (bildet) kommer ikke til å bestå.
NVE ønsker å endre modellen for nettleie betydelig. Den tradisjonelle passive avlesningen av siste måneders strømforbruk (bildet) kommer ikke til å bestå. Bilde: NTB scanpix
Øyvind LieØyvind LieJournalist
7. mai 2015 - 07:40

Strømkunder som har et høyt effektuttak, altså bruker mye strøm på en gang, belaster nettet mer enn kunder som sprer strømforbruket ut i tid.

Derfor vurderer Norges vassdrags- og energidirektorat å gjøre det dyrere å bruke mye strøm på én gang, og mer lønnsomt å redusere effektuttaket.

– Vi vurderer nå om nettleien bør utformes slik at den i større grad enn i dag reflekterer hvordan ulike forbruksmønstre påvirker nettselskapenes kostnader, sier avdelingsdirektør Ove Flataker i NVE.

Les også: Norsk selskap gjorde det «umulige» mulig. Nå har de fått pris

Store investeringer

Bakgrunnen er at NVE forventer at det skal investeres i størrelsesorden 120-140 milliarder kroner i sentral-, regional- og distribusjonsnettet (inklusive kostnader ved AMS) i perioden 2014-2023.

Økte investeringer betyr økte tariffer for brukerne av nettet, fordi nettselskapenes tillatte inntekter går opp. For en gjennomsnittlig husholdningskunde kan tariffene ifølge NVE øke med anslagsvis 25 prosent for perioden 2014-2023 som følge av nettinvesteringene.

Samtidig lanseres produkter med høyt effektuttak, som elbilladere og gjennomstrømningsvannvarmere. De nye direkte vannvarmerne har for eksempel fem til ti ganger høyere effektuttak enn tradisjonelle varmtvannstanker. Selv om de nye produktene kan være energieffektive, bidrar de altså til å øke behovet for å investere i nytt nett.

Ved å måle energibruken ikke bare i volum, men også over tid, kan forbrukere bidra med fleksibilitet som kan være viktig for å kunne utsette eller redusere investeringsbehovet i nettet. Dette vil komme kundene til gode gjennom lavere tariffer.

Les også: Her lager de diesel av CO2 og vann. Slik gjør de det

Bedre fordeling

Samtidig vil kunder som tilpasser sitt forbruk til prissignaler fra kraftleverandør og nettselskap kunne redusere sine utgifter til strømforbruk og nettleie enda mer enn gjennomsnittskunden.

– Det betyr at folk som har utstyr som trekker mye strøm, kanskje må betale høyere nettleie. Et jevnt strømforbruk vil gi lavere nettleie enn med dagens struktur. Opplegget vi skisserer vil gjøre det billigere å «fylle full tank» på elbilen, men det kan bli dyrere å lade den raskt, sier Flataker.

De foreslåtte endringene skal altså ikke øke nettselskapenes inntekter, men fordele nettkostnadene mellom strømkundene på en bedre måte.

Forbrukertilpasningen NVE ser for seg blir mulig ved at alle norske strømkunder skal få montert smarte strømmålere innen 1. januar 2019.

Les også: Japanerne skriker etter ren energi - nå vil de hente den fra Finnmark

Tre modeller

Om strømkundene vil bruke disse mulighetene, avhenger imidlertid blant annet av hvordan nettleien utformes. Til dette trenger NVE innspill, og har derfor sendt saken på høring.

Høringen skisserer tre ulike modeller for fordeling av nettkostnader:

• Kundens målte effektuttak i fastsatte referansetimer

• Kundens sikringsstørrelse (avgjør hvor mye effekt kunden har mulighet til å ta ut fra nettet)

• Kundens abonnerte effekt («bredbåndsmodellen»)

I dag har nettselskapene stor frihet i å velge hvordan tariffene utformes. Det gir ulik tariffstruktur i ulike nettområder.

NVE vurderer nå å gi strengere føringer for hvordan nettleien skal utformes. Det vil gi likere konkurranseforhold mellom bedrifter, understreker direktoratet.

Les også: Det ble for dyrt å legge strøm til denne tunnelen. Nå skal den lyses opp av solceller

Kvier seg for struping

De smarte strømmålerne kan fjernstyres og det er blant annet mulig å sette en øvre grense for effektuttaket.

Denne grensen kan for eksempel settes lik abonnert effekt. Kunden vil da slippe etterfakturering for overforbruk, men må passe på at effektuttaket holdes innenfor den abonnerte effekten for å unngå at strømmen brytes.

Når kundens effektuttak nærmer seg den fastsatte abonnementsgrensen varsles kunden, enten gjennom eget utstyr eller via nettselskapet.

NVE ser imidlertid ut til å vokte seg vel for å åpne for å bryte strømmen til folk uten god grunn.

«Før bryte- og strupefunksjonalitet i AMS måleren kan tas i bruk til tariffering, trengs mer kunnskap om de tekniske forhold ved denne funksjonaliteten», skriver de i sitt høringsnotat.

Les også: Det kostet en milliard og ble aldri tatt i bruk. Nå selger Statnett reservegasskraftverket på Tjeldbergodden

Forventer klager

NVE tar høyde for at det ikke er lett for alle å forstå hva den nye tariffstrukturen innebærer. De tror derfor det vil være et «betydelig behov» for informasjon til kundene.

«Effektbaserte tariffer kan være vanskeligere å kommunisere til kunden, enn dagens energibaserte tariffer. Det må derfor forventes økt omfang av henvendelser og klager på tariffer for både nettselskap og reguleringsmyndighet i en overgangsperiode», skriver direktoratet.

Les også: Samme feil skjedde to ganger: Skylder på Statnett for strømbruddet i Nord-Norge

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.