Vil bygge om hele offshoreflåten

Offshoreverftene og offshorerederiene er i krise. Maritim Forum vil redde begge med koronakrisepakker og styrke Enova-ordninger.

Vil bygge om hele offshoreflåten
Skoltekaien i Bergen har tilbud om landstrøm til offshoreflåten. Bilde: Bergen og omland havnevesen

Flere elementer av regjeringens koronatiltak fungerer ikke. Maritimt Forum foreslår derfor noen nye tiltak og å omdisponere midler. Derved kan regjeringen slå flere fluer i en smekk.