BYGG

Vil dumpe over 21.000 kubikk med forurenset masse i grøntområde

Miljødirektoratet sier nei.

Før flyplassen på Fornebu ble bygget, var det flere koller på området. Disse vil Bærum kommune bruke forurenset overskuddsmasse for å gjøre større, på Storøya til venstre i bildet.
Før flyplassen på Fornebu ble bygget, var det flere koller på området. Disse vil Bærum kommune bruke forurenset overskuddsmasse for å gjøre større, på Storøya til venstre i bildet. Bilde: Eirik Helland Urke
Øyvind LieØyvind LieJournalist
29. sep. 2016 - 10:40

Miljødirektoratet nekter Bærum kommune å bruke 21.950 kubikkmeter lett forurenset overskuddsmasse fra gamle utbyggingsprosjekter på Fornebu til å forhøye koller i et grøntområde på Storøya.

Før flyplassen ble bygget, var det flere koller i området. Disse ønsker kommunen å gjøre høyere igjen. Bakgrunnen er at det bygges flere boliger i området enn det som først var planlagt.

Beboerne her trenger friområder å boltre seg på. Kollene skal kunne brukes som akebakker, utsiktspunkter og møteplasser.

Krever deponi eller rensing

Massene stammer fra flere ulike byggeprosjekter i et område som er regulert til boligområde med barnehager og skole. Bærum kommune har tidligere opplyst at massene skaper problemer for videre utbygging av området.

Direktoratet har avslått søknaden, og krever at massene leveres til godkjent deponi eller behandlingsanlegg. For å kunne gjøre unntak fra dette, måtte massene ifølge direktoratet brukes til å erstatte masser som ellers ville blitt brukt til bygging av kollene.

Men kommunen har selv gjort klart at det ikke er aktuelt å transportere inn andre masser, om de ikke får tillatelse til å bruke de forurensede massene. Da ville de isteden ha bygget kollene mindre, med de rene massene som er tilgjengelig i området.

– Dermed fremstår kolleforhøyningen mer som en måte å bringe lettforurensede masser av veien, enn et ønsket mål i seg selv. Av den grunn er det ikke tale om «nyttiggjøring» av avfall, skriver direktoratet i sin oversendelse av klagesaken til Klima- og miljødepartementet.

– Uforsvarlig bruk av offentlige midler

Bærum kommune har klaget på avgjørelsen. Ifølge kommunen vil de forurensede massene ikke ødelegge vannkvaliteten i naturreservatene utenfor Storøya.

Kommunen har beregnet at dersom de forurensede massene skal kjøres til eksternt deponi, og rene masser kjøres til Storøya, ville det gitt Bærum en tilleggskostnad på 6-7 millioner kroner.

Selv om kommunen understreker at denne merkostnaden ikke er det viktigste, mener skriver de at kostnaden vil være «en uforsvarlig bruk av offentlige og private midler».

Summen ser ikke ut til å ha gjort inntrykk på Miljødirektoratet.

– Etter vår oppfatning vil levering av massene til godkjent mottak verken være uforholdsmessig dyrt eller praktisk vanskelig, skriver direktoratet.

Ingen tvil: Verden har kun én fornybar-supermakt

Føre var 

Direktoratet understreker at det hvert år oppstår store mengder overskuddsmasser med tilsvarende forurensning som på Fornebu ved bygge- og gravearbeider i byer og tettsteder i Norge.

For å følge opp målet om å redusere utslipp av miljøgifter og for å opprettholde god vannkvalitet, er det derfor nødvendig med en restriktiv praksis rundt håndteringen av massene. Direktoratet legger vekt på å være føre var og ta hensyn til den samlede miljøbelastningen i området.

De kjøper ikke Bærum kommunes argument om at det allerede er mye forurenset jord i området, og at det derfor ikke vil være veldig skadelig om det kom enda litt mer.

Bærum kommune hevder at fuglebestanden på Fornebu er redusert, blant annet som følge av at folk ferdes i naturreservatene. Mer attraktive koller kan bidra til å bøte på dette, ifølge kommunen.

Det vil ifølge kommunen trengs 2000 lastebillass og et tilsvarende antall returkjøringer for å kjøre bort massene. Det vil både gi CO2-utslipp og være negativt for naboene, understreker kommunen.

Tviler på samfunnsnytten

Seksjonsleder Thomas Hartnik i Miljødirektoratet sier til Teknisk Ukeblad at direktoratet står fast på sin avgjørelse. Han forteller at direktoratet mener det er tvilsomt om tiltaket har tydelig samfunnsnytte.

Han forteller at direktoratet har sett nærmere på om kollebyggingen vil være viktig for fuglelivet i området, og konkludert med at dette er tvilsomt.

Saken er nå sendt over til Klima- og miljødepartementet, som ikke vil kommentere saken siden den er under behandling.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.