Color Hybrid

Verdens største batterihybride passasjerskip skal leveres om bare noen måneder

700 jobber døgnet rundt for at Color Hybrid skal bli klar til sommertrafikken mellom Sandefjord og Strømstad.

Om lag 700 personer er høyt og lavt inni det 160 meter lange og 27 meter brede skroget, men ikke samtidig. Bare noen få måneder gjenstår til Color Hybrid skal være ferdig.
Om lag 700 personer er høyt og lavt inni det 160 meter lange og 27 meter brede skroget, men ikke samtidig. Bare noen få måneder gjenstår til Color Hybrid skal være ferdig. (Eirik Helland Urke)

700 jobber døgnet rundt for at Color Hybrid skal bli klar til sommertrafikken mellom Sandefjord og Strømstad.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

ULSTEINVIK: Color Line ønsker skipet så fort som mulig. Ulstein jobber det remmer og tøyler kan holde.

Om lag 700 personer er høyt og lavt inni det 160 meter lange og 27 meter brede skroget, men ikke samtidig. En av de største utfordringene i et så stort prosjekt er å planlegge og koordinere.

Assisterende prosjektleder Ronny Dimmen ved Ulstein Verft er helt rolig. Sammen med Jarle Auby, maskinsjef og byggeprosjektleder for Color Line følger de TU rundt på skipet.

For et utrent øye kan det se smått utrolig ut at 500 biler og trailere skal rulle inn over kjørerampen og 2000 passasjerer innta restauranter og tax-free-arealer i juli.

– Vi har plan om å bli ferdig medio juni, men det er tøft løp. Vi jobber døgnet rundt på en del fagområder, sier Dimmen.

Blant dem er malerarbeid, rørlegging, maskineri og innredningsarbeid. En del av disse fagdisiplinene må til tider pågå døgnkontinuerlig.

Safe return to port

Dimmen har jobbet med komplekse prosjekter før, blant annet for Ulstein, og konkurrenten Kleven. Da har det stort sett vært snakk om avanserte offshoreskip.

– Det er noe annet å bygge passasjerskip. Hovedfokus er passasjerene, sier Dimmen.

Color Hybrid under bygging ved Ulstein verft 2018-2019.  Verdens største hybride skip, 160 meter lang, 27 meter bred, 2000 passasjerer, 500 biler. 4,7 MWh batteripakke fra Siemens + dieselmotorer: 2 x 6L (3,6 MW) og 2 x 8L (4,8 MW) Rolls- Royce B:33:45 L
Assisterende prosjektleder for Color Hybrid, Ronny Dimmen ved Ulstein Verft. Foto: Eirik Helland Urke

Passasjerskip  og ferger med en lengde over 120 meter er innbefattet av Solas regelverk med  Safe Return to Port (SRtP). Det betyr redundans, dobbelt opp av nødvendige fasiliteter, kapasiteter og utstyr, deriblant ventilasjon og sanitæranlegg og redningsutstyr. Skipet skal kunne klare seg trygt til nærmeste havn i en forhåndsinnstilt tid, avhengig av skipets operasjonelle krav.  

Color Hybrid under bygging ved Ulstein verft 2018-2019.  Verdens største hybride skip, 160 meter lang, 27 meter bred, 2000 passasjerer, 500 biler. 4,7 MWh batteripakke fra Siemens + dieselmotorer: 2 x 6L (3,6 MW) og 2 x 8L (4,8 MW) Rolls- Royce B:33:45 L
McGregor har levert påkjøringsrampen. Foto: Eirik Helland Urke

– Dette gir en del nye utfordringer som vi ikke nødvendigvis erfarer på offshoreskip, både på teknisk avdeling og i produksjon. Det  er blant annet strengere krav til redundans i innredning og sikre soner som skal romme alle passasjerer i tilfelle brann eller andre hendelser, sier Dimmen.  

Color Hybrid under bygging ved Ulstein verft 2018-2019.  Verdens største hybride skip, 160 meter lang, 27 meter bred, 2000 passasjerer, 500 biler. 4,7 MWh batteripakke fra Siemens + dieselmotorer: 2 x 6L (3,6 MW) og 2 x 8L (4,8 MW) Rolls- Royce B:33:45 L
Motor til en av to baugthrustere. Foto: Eirik Helland Urke

Overfarten Sandefjord-Strømstad er på 38 nautiske mil og går på 2,5 timer. Designhastighet er 17 knop.

Det skal ikke være passasjerlugarer, men likevel 90 kabiner for mannskapet.

– Innredningsarbeidet av passasjerområder med restauranter og oppholdsrom samt mannskapslugarer er utfordrende. I tillegg blir det mye tester og godkjenningsarbeid for batteri framdriftssystemet, sier Dimmen.

30 minutter på batteri

Color Hybrid

Rederi: Color Line
Design: Fosen Yards
Byggeverft: Ulstein Verft
Lengde: 160 meter
Bredde: 27 meter
Passasjerkapasitet: 2000
Kjøretøykapasitet: 500 PBE (personbilekvivalenter)
Framdrift: Hybrid (dieselelektrisk/batteri)
Motorer: 2 x 6L (3,6 MW) og 2 x 8L (4,8 MW) Rolls- Royce B:33:45 L
Batteripakker: Siemens 4,7 MWh
Levering: Sommer 2019

Batteripakkene på totalt 4,7 MWh lades med et 11,5 kV høyspent landstrømanlegg i Sandefjord.

Fulladet skal batteriene holde til manøvrering fra kai i Sandefjord, og 30 minutters seilas forbi Kvernberget ytterst i fjorden. Og det samme ved returen.

Skipet må ha igjen nok batterikapasitet til 30 minutter seilas fra Kvernberget og manøvrering til kai i Sandefjord. I løpet av en times kailigge, skal batteriene lades opp for å kunne ta enda en rundtur.

Color Hybrid under bygging ved Ulstein verft 2018-2019.  Verdens største hybride skip, 160 meter lang, 27 meter bred, 2000 passasjerer, 500 biler. 4,7 MWh batteripakke fra Siemens + dieselmotorer: 2 x 6L (3,6 MW) og 2 x 8L (4,8 MW) Rolls- Royce B:33:45 L
Rolls-Royce i Bergen har levert fire dieselmotorer til Color Hybrid. En på 3,6 MW og en på 4,8 MW står som far og sønn i samme maskinrom. Det er to like maskinrom, separert med brann og flomsikre skott. Foto: Eirik Helland Urke

Batteriene til Color Hybrid produseres av Siemens i deres nye batterifabrikk Trondheim. De to batterirommene, en på hver side av skroget, står klare med fire kabinettskap i hvert rom, kabler og kjølevannssystemer. Først i april begynner monteringen. Totalt veier batteriene 60 tonn.

Siemens har også levert elektrosystemer, trafo til landstrøm, tavler og elmotorer.  

Ulstein og Color Line er stolt av ringvirkningene. Rundt 70 prosent av utstyret om bord er fra norske leverandører. Blant dem er Brunvoll i Molde og Brunvoll Volda som leverer framdriftspropeller, gear, ror og thrustere.   

Her på Ulstein Verft begynner Color Hybrid nå å ta form. Foto: Eirik H. Urke

Fem seilingsmoduser

Color Hybrid har fire Rolls-Royce-motorer, to på 3,6 MW og to på 4,8 MW. En «far» og en «sønn» blir plassert i hvert sitt atskilte motorrom. Sammen med batterier, akselgenerator og Power Take Off/Power Take In (PTO/PTI) får maskinsjefen et stort register å spille på for optimal drift.

– Oppsettet gir mange muligheter til å variere driften for å kjøre mest mulig energieffektivt, sier maskinsjef og byggeleder for Color Line, Jarle Auby.

Color Hybrid under bygging ved Ulstein verft 2018-2019.  Verdens største hybride skip, 160 meter lang, 27 meter bred, 2000 passasjerer, 500 biler. 4,7 MWh batteripakke fra Siemens + dieselmotorer: 2 x 6L (3,6 MW) og 2 x 8L (4,8 MW) Rolls- Royce B:33:45 L
Brunvoll leverer ror, propeller og thrustere til Color Hybri. Foto: Eirik Helland Urke

I utgangspunktet blir systemet satt opp med fem ulike, ferdigprogrammerte driftsmodus. 

– Det blir fortsatt mulig å gjøre manuelle valg, seir Auby.

Han regner med at det må en del justeringer til ut fra erfaringer til de ulike kapteiner og maskinsjefer.

Termos og stabilitet

Skipet utstyres med et varmegjenvinningssystem der eksosvarme og annen overskuddsvarme lagres i to store «termostanker», en på hver side.

Vannet skal brukes til ventilasjonsvarme og vanlig varmtvann.

Termostankene er også en del av ballastvannsystemet. Et fintfølende sensorsystem vil hele tida sørge for at skipet er i balanse etter hvert som tunge vogntog og biler ruller om bord.

"Termoskannen". Varmeoverskudd blir brukt til ventilasjon og varmtvann. Foto: Eirik Helland Urke

Vannet må pumpes mellom tankene. Det skal holde opptil 90 grader og lagres med et lite undertrykk, det vil si 0,8 bar (atmosfæres trykk). Ifølge Auby er det ikke mange pumpeleverandører som klarer å innfri kravene. Valget falt på tyske Allweiler.

Color Hybrid under bygging ved Ulstein verft 2018-2019.  Verdens største hybride skip, 160 meter lang, 27 meter bred, 2000 passasjerer, 500 biler. 4,7 MWh batteripakke fra Siemens + dieselmotorer: 2 x 6L (3,6 MW) og 2 x 8L (4,8 MW) Rolls- Royce B:33:45 L
Jarle Auby er maskinsjef i Color Line og byggeleder (site manager) under byggingen av Color Hybrid ved Ulstein verft. Foto: Eirik Helland Urke

Ringvirkninger

Color Line og Ulstein understreker at det er langt flere norske enn utenlandske leverandører. Av de 25 største utstyrsleverandørene, er 18 norske.

Da skroget kom fra Polen til Ulsteinvik i november, sa konsernsjef Gunvor Ulstein at det for hver time på verftet, ga ringvirkninger på fem timer i lokalsamfunnet.

For Ulstein Verft har kontrakten med Color Line også betydd ekstra fokus på helse, miljø- og sikkerhet.

– Color Line har hatt ekstrem fokus på HMS fra første dag. Ikke at vi var slappe på det tidligere, men de har lært oss mye vi kan ta med videre i nye prosjekter, sier kommunikasjonssjef Lene Trude Solheim.

Mer i ordreboka

Ulstein Verft har flere skip i ordreboka.

Ved  kai ligger et vindserviceskip til Acta Marine. Det er deres andre av samme type. Rederiet var så fornøyd med det første skipet at de bestilte enda et med den berømt X-Bow og nyvinningen X-Stern. Skipet på 93,4 meter skal leveres i april.

Når Color Hybrid har forlatt verftet, kommer et skrog til et ekspedisjonsskip for Lindblad Expeditions. Det skal leveres første kvartal 2020.

Verftet skal også levere et vindserviceskip til Bernhard Schulte i løpet av 2020 og et kabelleggingsfartøy for Nexans i 2021.

Kartet viser ruten Sandefjord-Strömstad. Fra Sandefjord til Kvernberget (der ruta knekker mot øst) skal Color Hybrid seile på batteri, det vil si i 30 minutter begge veier. Foto: Color Line/Google

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå