KRAFT

Venstre vil øke nettleien

Hvis det må til for å sikre fornybarutbyggingen.

Den såkalte inntektsrammen for nettselskapene for 2014 går ned med hele 3,6 milliarder kroner sammenlignet med 2013, viser foreløpige beregninger Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) offentliggjorde tidligere i måneden. Nedgangen er på 19 prosent.

Hovedårsaken til nedgangen fra er en reduksjon i kostnadene til drift- og vedlikehold og reduserte kostnader ved avbrudd (KILE). Nedgangen i selskapenes pensjonskostnader har også bidratt mye.

Les også: Dagmar-rammet kraftselskap får stryk for manglende beredskap

Lavere avkastning

Bransjeorganisasjonen Energi Norge har vært kritisk til reduksjonen, og mener regelverket gir for lite forutsigbarhet.

I dag har leder for Stortingets energi- og miljøkomité, Ola Elvestuen (Venstre), sendt et skriftlig spørsmål til Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) om saken.

Elvestuen understreker i spørsmålet at svingningene er utfordrende for bransjens utforming av tariffer og budsjetter, og at nedgangen i inntektsrammene vil gi lavere avkastning og aktivitet for flere selskaper.

Les også: Statnett tar i bruk komposittmaster for første gang

– Viktig for lavutslippssamfunnet

Elvestuen snakket om saken på Energi Norges årlige nettkonferanse på Gardermoen i dag, og utdypet etterpå overfor Teknisk Ukeblad.

– Når vi ser på inntektsgrunnlaget for nettselskapene for neste år, og når vi vet at vi i årene framover må investere mer for å få den nødvendige kvaliteten i nettene, stiller jeg spørsmål ved hvorfor man legger opp til at inntektsgrunnlaget og inntektene skal bli lavere til neste år, sier Elvestuen.

Han mener det er svært viktig at nettselskapene har nok midler til å kunne bygge ut et bra nok strømnett, for at det skal være mulig å fase inn mer fornybar energi slik at man skal kunne gå over til lavutslippssamfunnet Elvestuen og Venstre ønsker at vi skal ha i framtiden.

Les også: Nasjonalt pilotprosjekt kan gi økt forsyningssikkerhet

Økt nettleie

– Du mener altså at selskapene må få lov til å sette opp nettleien?

Det må være en inntekt som gjør at man får gjennomført de nødvendige investeringene, ja. Vi må se på NVEs regnemetoder for hvordan man kommer fram til det forventede inntektsgrunnlaget. Hvis det innebærer at man må ha høyere pris, er det riktig for å få gjennomført de nødvendige investeringene, sier Elvestuen.

For å få bygget ut kraftnettet så effektivt som mulig, bør det bli færre nettselskaper i Norge?

– For å få en høyere kvalitet og gjennomført de nødvendige investeringene, trenger vi sterke selskaper. Sterke selskaper innebærer at det også vil bli færre, sier Elvestuen.

Han ønsker ikke å gi noe tall for hvor få nettselskaper det ideelt sett bør være. I Norge i dag er det snaut 140 strømnettselskaper med egne sluttkunder.

Les også:

Vil slå sammen nettselskaper

Nettselskapene skal ikke lenger få sløse uten å tape penger

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.