Veidekke dropper hydrogenskip – foreløpig

Veidekke hadde planer om å bygge to nullutslipps bulkskip med hydrogendrift. Nå har selskapet besluttet å stanse prosjektet i sin nåværende form.

Veidekke dropper hydrogenskip – foreløpig
De to hydrogendrevne bulkskipene som ble planlagt i Grønt skipsfartsprogram for Veidekke skulle være på 3.000 dødvekttonn. Nå er prosjektet skrinlagt. Skal den tas fram, blir det etter en annen modell. Illustrasjon: Naval Dynamics/Veidekke/GSP

Teknologien sto ikke i veien for Veidekke. En lang rekker rederier og utstyrsleverandører har allerede bidratt med teknologiutvikling. Hele 31 rederier meldte seg på og konkurrerte om kontrakt på bygging og drift av to skip.