Veibyggere må kutte dramatisk i CO2-utslippene: Disse 14 tiltakene skal gjøre det mulig

Planlegging og bruk av materialer sentralt.

Veibyggere må kutte dramatisk i CO2-utslippene: Disse 14 tiltakene skal gjøre det mulig
Med disse tiltakene skal Statens vegvesen kunne redusere utslippet av klimagasser fra bygging av infrastruktur med 40 prosent innen 2030. Foto: Mari Gisvold

I Nasjonal Transportplan er det satt et klart mål om å redusere utslippet av klimagasser fra bygging av infrastruktur med 40 prosent innen 2030.