STATENS VEGVESEN

Vegvesenet vil ikke fortelle hvor mye arbeidstøyet koster

Veier24 fikk ikke innsyn i dette innkjøpet, og klaget på det. Vegdirektoratet har avvist klagen, og fra Vegvesenet ellers er det taust og stille.

12. juli 2023 - 07:16 | Endret 12. juli 2023 - 10:37

Tidlig i mai i år kom Vegvesenet med en ny rammeavtale for kjøp av arbeidstøy og verneutstyr.

Verdien var anslått til maksimalt 23 millioner kroner eller så.

Etaten har rundt 4800 ansatte, og regner med at noe sånt som 20 prosent av dem bruker arbeids- og vernetøy hver dag. Ytterligere 25 prosent av staben bruker vernetøy av og til. I alt nesten 2400 personer.

7. juni var tilbudsfristen ute, og Veier24 sendte 6. juni en begjæring om innsyn i tilbyderne og prisene i denne leveransen.

12. juni fikk vi et svar som i all korthet kan beskrives slik: Vent og se.

Svaret så slik ut: «Vi har vurdert merinnsyn, men har kommet frem til at vi ikke kan imøtekomme kravet av hensyn til Statens vegvesens forhandlingsposisjon.

Ditt innsynskrav avslås derfor i henhold til offentleglova § 23 (3), men vi presiserer at du vil få innsyn i de forespurte dokumenter etter valg av leverandør er gjort.»

«Etter valg av leverandør»

For å først forklare litt om offentlighetsloven («Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd»), som for øvrig har vært med oss i mange år. Prinsippet er at alle kan kreve innsyn i alle offentlige dokumenter.

Men det finnes unntak. Og i paragraf 23 (3) heter det: «Det kan gjerast unntak frå innsyn for tilbod og protokoll etter regelverk som er gitt i medhald av anskaffelsesloven, til valet av leverandør er gjort.»

Veier24 klaget 12. juni på behandlingen av vår innsynsbegjæring. Vi mente avgjørelsen var feil. 

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i Trondheim

For veieiere som fylkene er det fylkesmannen (nå med nytt navn: statsforvalteren) som er klageinstans for såkalte innsynssaker. Altså der hvor en innbygger i landet vil titte på hvordan skattepengene brukes og hvordan de offentlige etatene håndterer innkjøpene sine.

For Statens vegvesen er det Vegdirektoratet som er klageinstans.

Klagen fra Veier24 ble sendt til Vegdirektoratet 12. juni, og nå - en måneds tid senere - er det kommet svar derfra.

Veier24 får ikke medhold i sitt krav om innsyn i tilbydere og tilbudssummer i rammeavtalen for innkjøp av arbeidstøy.

Vegdirektoratet sier det blant annet slik: «Vegdirektoratet er enig i at hensynet til offentlig innsyn ikke veier tyngre enn behovet for unntak i dette tilfellet. Vi viser her særlig til at unntak for innsyn er tidsbegrenset og at hensynet til offentligheten derfor er ivaretatt. Vi er enig med underinstansen i at tilbud og protokoll kan unnta innsyn frem til et senere tidspunkt.

Vegdirektoratet har kun tatt stilling til om det vilkårene for utsatt innsyn er til stede og har
ikke vurdert om det foreligger opplysninger som vil være unntatt offentlighet som følge av
forvaltningslovens regler om taushetsplikt.»

Det er godt mulig at Vegvesenet har foretatt en tildeling i denne saken, og dermed i henhold til offentlighetsloven skulle ha sendt Veier24 de opplysningene vi har bedt om innsyn i. Det vet vi ikke.

Nå, to måneder senere, er dette det eneste vi vet: Veier24 kan fortsatt ikke si noe om hvilke leverandører som har gitt hvilke priser på nytt arbeidstøy til Vegvesenet.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling
Norge bør få et reelt hurtigspor som sikrer at gruveprosjektene kommer i drift raskere, mener Høyres Bård Ludvig Thorheim.
Les også

Høyre vil ha med Fensfeltet i amerikansk partnerskap

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.