Vegvesenet brukte 1 milliard for mye på konsulenter

Over dobbelt så mye som de planla.

Vegvesenet brukte 1 milliard for mye på konsulenter
Vegvesenet bruker dobbelt så mye på konsulenter som de hadde planlagt. Bilde: NTB scanpix

Det viser Riksrevisjonens gjennomgang av 70 konsulentkontrakter Statens vegvesen har inngått.

For dårlig styring

Tallet omfatter både faktiske og anslåtte merkostnader.

– Vi må erkjenne at styringen vår ikke er god nok, sier Jane Bordal, direktør for veg- og transportavdelingen i Vegdirektoratet.

Årsaken til overskridelsene er at det ofte er vanskelig å forutsi hvor mange utredninger etaten blir pålagt å foreta.

Ta høyde for det uforutsette

Når man skal bygge en vei, kan det for eksempel komme pålegg om å utrede andre traseer enn det som var planlagt, ifølge Bordal.

Hun mener Vegvesenet må bli flinkere til å ta høyde for det uforutsette i kontraktene, og viser til at det pågår et prosjekt som skal gjøre etaten flinkere til å kjøpe inn kompetanse utenfra og å avgjøre når det ikke trengs.

Les også:

Regjeringen vil bruke flere hundre millioner på en vei som ikke er vedtatt

Denne motorveien i Østfold kan bli skiløype enda en vinter

25.000 mennesker skal jobbe på Fornebu. Kun halvparten får mulighet til å reise kollektivt