BYGG

Vedtak om riving av Y-blokka blir stående

Kommunal- og moderniseringsdepartementets dom er at tillatelsen ikke er i strid med internasjonale konvensjoner.

Eksteriørfoto av Y-blokka i Regjeringskvartalet. Arkitekt Viksjø vant arkitektkonkurransen i 1939. Høyblokka i kvartalet sto ferdig i 1958, mens Y-blokka ble føyd til i 1969.
Eksteriørfoto av Y-blokka i Regjeringskvartalet. Arkitekt Viksjø vant arkitektkonkurransen i 1939. Høyblokka i kvartalet sto ferdig i 1958, mens Y-blokka ble føyd til i 1969. Foto: Teigens Fotoatelier (Creative commons)
19. des. 2019 - 10:44

Fortidsminneforeningen, Oslo Arkitektforening og Norske arkitekters landsforbund ba departementet om å omgjøre Fylkesmannens vedtak. Klagerne mener at riving av Y-blokka er i strid med FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, heter det i en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Oslo kommune innvilget 5. juli 2019 rammetillatelse for riving av Y-blokka. Fylkesmannen i Oslo og Viken opprettholdt tillatelsen 11. november.

Departementet har også vurdert andre konvensjoner, deriblant Europarådets konvensjon om vern av Europas faste kulturminner, også kalt Granada-konvensjonen.

50 år gammelt bygg

Bygningen er tegnet av arkitekt Erling Viksjø og omtales som et senmodernistisk hovedverk i Norge. Kunstnerne Carl Nesjar og Pablo Picasso står bak verkene «Fiskerne», som sees på veggen ut mot Akersgata, og «Måken» i vestibylen. Bygget sto klart i 1969.

I november behandlet fylkesmannen i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland, klager på rivingsvedtaket fra Fortidsminneforeningen, Norske arkitekters landsforbund og Oslo arkitektforening. Fylkesmannen kom fram til at hun ikke hadde hjemmel til å ta klagene til følge, men ba regjeringen foreta en ny vurdering av de tunge innvendingene som var kommet mot rivingen.

Umulig å bevare uten å flytte regjeringskvartalet

TU fortalte tidligere i høst at krav til sikkerhet for regjeringsbygg gjør at ringveien like ved må senkes fem meter. Det er umulig uten å rive Y-blokka.

– Hvis Y-blokka blir bevart fører det til at vi ikke kan senke Hammersborgtunnelen, da kan vi ikke bygge noe regjeringskvartal på Hammersborg, sa sjefsingeniør Tore Kildal i Statsbygg til TU da.

Statsråd Mæland uttalte nylig at hun mente det ikke var kommet noen nye momenter som tilsa noen ny vurdering i saken. I slutten av november ble det klart at departementet likevel vurderer «nye momenter» som er spilt inn i forbindelse med rivingssaken.

Like sikkerhetskrav til alle regjeringsbygg

Regjeringen har besluttet at alle regjeringsbyggene skal oppfylle de samme sikkerhetskravene. Det har ført at det er planlagt med en avstand på 75 meter fra åpen trafikk til bygg.

Søknaden fra Statsbygg omfatter riving av Y-blokka med to underetasjer, samt utvendig trapp og lokk over Hospitsgata. Arealet som skal rives, er på 21.750 kvadratmeter.

Y-blokka med sin integrerte kunst besitter viktige verneverdier. Den integrerte kunsten skal tas vare på og få en ny plassering i det nye regjeringskvartalet, opplyser departementet i pressemeldingen.

Plan- og bygningsetaten ga tidligere denne måneden rammetillatelse for midlertidig oppbevaring av Picasso-kunstverkene «Fiskerne» og «Måken». Ved riving av Y-blokka skal kunstverkene skjæres ut og flyttes til oppbevaringsbokser før de etter lagringsperioden på mellom fem og ti år skal monteres i det nye regjeringskvartalet.

Måtte gi tillatelse

Plan- og bygningsetaten i Oslo ga fredag tillatelse til riving av Y-blokka, men uttrykte at de likevel ønsket å bevare bygget. De ba også Statsbygg om å vente med riving til departementet hadde ferdigbehandlet omgjøringsbegjæringen.

– Det er ikke en hemmelighet at Plan- og bygningsetaten hadde ønsket å bevare Y-blokka, men regelverket er klart: Vi måtte gi rivetillatelse siden riving er fastlagt i statens reguleringsplan, og nå er også igangsettingstillatelsen til riving gitt, sa etatsdirektør Siri Gauthun Kielland.

Y-blokka er for andre gang plassert på listen over de viktigste truede kulturminnene i Europa av kulturvernorganisasjonen Europa Nostra.

Riksmekleren Mats Ruland (foran) må igjen i ilden for å forsøke å få partene til å bli enige om et lønnsoppgjør som forhindrer streik. Her sammen med Fellesforbundets leder Jørn Eggum (bak) og fungerende leder Knut E. Sunde i Norsk Industri (bakerst) da bruddet i forhandlingene var et faktum bare dager etter at de startet.
Les også

Lønnsoppgjøret inn i sluttfasen: En av tre tror på bedre råd

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.