Hele regjeringskvartalet må flyttes om Y-blokka blir fredet

Krav til sikkerhet for regjeringsbygg gjør at Ring 1 må senkes fem meter. Det er umulig uten å rive Y-blokka.

Hele regjeringskvartalet må flyttes om Y-blokka blir fredet
Sjefsingeniør Tore Kildal hos Statsbygg viser hvordan Hammersborgtunnelen går under deler av Y-blokka. Joachim Seehusen

Norske Arkitekters Landsforbund, Oslo Arkitektforening og Fortidsminneforeningen har ikke gitt opp kampen om å få fredet Y-blokka. De har så langt fått siste stikk, ved at Kommunal- og moderniseringsdepartementet nå skal gjøre ytterligere vurderinger.