Varsler hevder Vegvesenet har utbetalt millionbeløp til Mesta uten dokumentasjon

Mesta uenige i påstandene.

Statens vegvesen utbetaler store summer til ulike entreprenører for vintervedlikehold av norske veier.
Statens vegvesen utbetaler store summer til ulike entreprenører for vintervedlikehold av norske veier. Bilde: Braata, Espen/NTB Scanpix
Øyvind LieØyvind LieJournalist
27. sep. 2016 - 12:43

En ansatt i Statens vegvesen har varslet Riksrevisjonen om at etaten skal ha betalt 1.771.301 kroner til Mesta for salting, strøing og brøyting i Telemark, uten at Mesta har dokumentert at arbeidet var utført.

Mesta mener imidlertid at de har oversendt all kontraktfestet dokumentasjon i forbindelse med utbetalingene. 

Varsleren skriver at han siden november i fjor hadde unnlatt å godkjenne fakturaene.

Fakturaene ble imidlertid sendt over til prosjektlederen i Vegvesenet, «som to dager etter utbetalte alle mengdene selv om Mesta ikke hadde dokumentert dataene».

– I strid med instruksen

Varslerens ledere skal i et brev ha beskrevet situasjonen som «et samarbeidsproblem» mellom prosjektlederen hos Mesta og varsleren i Vegvesenet. Men de «håper at dette skal bedre seg nå, etter noen ‘samarbeidsmøter’ på høyere ledelsesnivå». Det skal ifølge varsleren ikke vært ført referat fra disse møtene.

Fakturaene fordeler seg på 901.603 kroner på riksvei og 869.698 kroner på fylkesvei. Ifølge varsleren skal utbetalingene være i strid med den interne instruksen for attestasjon og anvisning.

«Underbilag som ligger ved fakturaene er nøye gjennomgått, og det er ingen dokumentasjon på at arbeidene er utført», skriver varsleren.

«Som ansvarlig [...] for denne kontrakten kan jeg ikke sitte stille og se på at det blir utbetalt udokumenterte regninger fra Mesta», skriver han videre.

Saltet mer 

Varsleren avviser bastant at han har et «samarbeidsproblem» med Mesta.

«Dette synes jeg er en stygg påstand da dette aldri er tatt opp med meg tidligere», skriver han.

I tillegg til Riksrevisjonen mottok også Vegdirektøren og Telemark fylkeskommune varselet.

Som Teknisk Ukeblad nylig omtalte, fortsatte kostnadene for salting, strøing og brøyting å øke sist vinter.

Kontrollingeniør enig

En kontrollingeniør i Vegvesenet kontrollerte i april varslerens arbeid. Heller ikke han skal ha fått nok informasjon til at han mente pengene burde betales ut.

Kontrollingeniøren skrev i et referat at Mesta sitter på «rimelig god» dokumentasjon på hva som har foregått ute på vegnettet i form av sanntidsdata. Men Vegvesenet har ikke automatisk tilgang til disse.

«For at vi skal kunne sjekke de manuelle registreringene Mesta har gjort, er det helt nødvendig at disse data blir frigjort. Det er ikke mulig for meg å gå god for de manuelle registreringene før dette er på plass», skrev kontrollingeniøren. Manuelle registreringer gjøres etter at arbeidet er gjennomført.

Internrevisjonen på saken 

Pressesjef Kjell Bjørn Vinje i Vegdirektoratet kan verken bekrefte eller avkrefte at det er betalt ut udokumenterte vinterkostnader i Telemark slik varsleren hevder.

– Vi har mottatt en sak som blir behandlet som en varslersak etter Arbeidsmiljøloven. Den jobbes det nå med i Vegdirektoratets internrevisjon. Derfor er det vanskelig å kommentere innhold og detaljer i sakskomplekset. Det må vi nesten komme tilbake til når vi har jobbet oss gjennom saken, sier han til Teknisk Ukeblad.

– Hvis det som står i varselet stemmer, ville det vært i strid med instruksen om attestasjon og anvisning?

– Mye kan tyde på det. Men som sagt jobbes det nå med å få en oversikt og innsikt i saken.

Møter med Mesta

– Slik det fremstilles i varselet, får man inntrykk av at de overordnede har «ordnet saken på kammerset». Er det det som har skjedd her?

– Det er blant tingene vi nå ser på, når vi nå går gjennom hele sakskomplekset.

– Kontrollingeniøren skrev at Mesta hadde data, men ikke ga dem til dere. Bør dere ikke kreve å se slike data før dere betaler ut penger?

– Det er blant tingene gjennomgangen vil gi tydelige svar på. Det har vært møter i saken mellom de ulike aktørene, og det skal holdes møter neste uke. Forhåpentligvis vil gjennomgangen gi svar på dette, sier Vinje.

Mesta avviser påstandene

Mesta avviser imidlertid at det skal ha skjedd noe ureglementert i forbindelse med utbetalingene.

– Dette stemmer ikke. Det har vært avholdt flere møter mellom Mesta og Statens vegvesen der dokumentasjon av vintermengder har vært diskutert. Etterspurt dokumentasjon har blitt oversendt som avtalt og i tråd med kravene i kontrakten. Ytterligere spørsmål rundt dokumentasjonen, og hvilke krav som stilles, er det mest riktig at Statens vegvesen som byggherre svarer på, skriver kommunikasjonsrådgiver Eskil Sand i Mesta i en epost til Teknisk Ukeblad.

– Sitter dere på god dokumentasjon som Vegvesenet ikke har fått om arbeidet dere har utført?

– Mesta har sendt over dokumentasjon på alle vintermengder som er utbetalt i Nedre Telemark sør. Deler av vinterproduksjonen er dokumentert med automatisk datafangst, og øvrige vintermengder er dokumentert med detaljerte logger/brøytekort, skriver Sand.

– Har dokumentert mengdene

– Men hvorfor har dere ikke dokumentert alle mengdene med automatisk datafangst?

– Vegnettet er delt opp i ulike driftsklasser, som igjen har ulike krav til rapportering og dokumentasjon. Som nevnt bør byggherre svare på spørsmål om kravene i kontrakten.

– Kontrollingeniøren hevdet i april at dere hadde dataene, men ikke ville frigi den. Om dette stemmer, hvorfor ville dere ikke frigi dataene?

– Denne påstanden er ukjent for oss. Mesta har dokumentert vintermengdene som er utbetalt. Du referer til en kilde i Statens vegvesen, og det er naturlig at det er de som kommenterer også dette, skriver Sand.

Har du tips i forbindelse med denne saken? Send epost til oyvind.lie@tu.no 

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.