ENERGI

Vår Energi om Goliat: Innrømmer at de utfordret tillitsmodellen på norsk sokkel

Mener likevel at det ikke er grunnlag for å endre dagens sikkerhetsregime.

Oppfølgingen av Goliat-prosjektet var noe av det Petroleumstilsynet fikk mest kritikk for i Riksrevisjonen sin rapport. Operatør Vår Energi (tidligere Eni Norge) innrømmer nå at de bidro til at tillitssystemet på norsk sokkel ble utfordret i prosjektet.
Oppfølgingen av Goliat-prosjektet var noe av det Petroleumstilsynet fikk mest kritikk for i Riksrevisjonen sin rapport. Operatør Vår Energi (tidligere Eni Norge) innrømmer nå at de bidro til at tillitssystemet på norsk sokkel ble utfordret i prosjektet. Foto: Eirik Helland Urke
Ina AndersenIna AndersenJournalist
13. mai 2019 - 15:20

I januar i år kom Riksrevisjonen med krass kritikk av Petroleumstilsynets arbeid med Goliat-utbyggingen i sin rapport om tilsynsmyndighetens arbeid. I dag var rapporten til høring i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. 

Blant punktene Ptil fikk kritikk for var at tilsynsmyndigheten ga operatør Eni Norge for stor tillit. 

Til stede var blant andre Kristin Kragseth, direktør i Vår Energi, som nå er operatør på Goliat-feltet. Hun var tydelig på at det har vært store svakheter i gjennomføringen av prosjektet og at ansvaret for å følge opp ligger hos operatøren. 

– Vi erkjenner at vi bidro til å utfordre tillitsmodellen, svarer hun komiteen. 

Har gjort store endringer

I Riksrevisjonens rapport var dette med tillit et sentralt tema. Goliat-operatør Eni ga ved flere anledninger beskjed om at avvik var lukket, og så viste det seg senere at de kun var utbedret på papiret. 

Ptil fikk sterk kritikk for at tilsynsmyndigheten ikke verifiserte at de utfordringene som hadde fulgt Goliat-prosjektet var utbedret før de ga samtykke til oppstart.

– Petroleumstilsynet hadde for stor tillit til selskapet og brukte ikke tilstrekkelige reaksjonsmidler. Så var det også slik at de ga samtykke til å ta i bruk plattformen uten at den var i en sikkerhetsmessig forsvarlig tilstand. Eni hadde ikke oversikt over gjenstående arbeid og tennkildeproblematikken, men Ptil stolte på at Eni hadde kontroll, sa Therese Johnsen, ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen under fremleggelsen i januar.

I høringen sa Kragseth at Goliat hadde vært et felt med helt spesielle utfordringer, som ikke er representativt for den generelle sikkerheten på norsk sokkel.  

Administrerende direktør Thomas Stendahl Leira og markedssjef Tugba Gunes i Vake as. Vake AS har utviklet KI-teknologi som kan avsløre "spøkelsesskip" ved å analysere satellittbilder og kombinere annen informasjon og kilder.
Les også

Norsk teknologi avslører russisk «spøkelsesskip» over finsk rørledning

– Vi tar konklusjonen i rapporten med stort alvor. Vi har gjort omfattende endringer for å bedre sikkerheten og driften på Goliat, og har dialog med vernetjenesten og tillitsvalgte, påpeker hun. 

Skal bygge ny selskapskultur

Goliat-operatøren trekker også frem at de har opplevd at Petroleumstilsynet har bidratt til å føre dem i riktig retning, gjennom hyppige og omfattende tilsyn og tett dialog.

Etter at Eni Norge og Point Resources slo seg sammen til Vår Energi har de dessuten jobbet med å bygge en ny selskapskultur, hvor tillit skal være en grunnleggende faktor. 

– Vi må også vise oss tilliten verdig, og ivareta sikkerheten for alle som jobber for oss. Det første vi gjorde som nytt selskap var å finne ut om prosessen rundt å lukke avvik var god nok. Her er det fremdeles rom for forbedring, men det er vår høyeste prioritet, sier hun. 

– Vi bidro til å utfordre tillitsmodellen. Vi erkjenner at med Goliat har vi bidratt til stille

Les også

Ble kalt «spiontokt fordekt som forskning». Her er OEDs svar

spørsmål ved om dagens sikkerhetsregime er godt nok, men vi mener likevel ikke det er grunnlag for å endre på det. Vi skal lære av det vi har funnet i rapporten, og så må vi som operatør leve opp til det ansvar som er gitt oss, understreker Kragseth. 

Vendepunkt for Goliat

Også hovedverneombud på Goliat-feltet, Trond Arvid Larsen, var til stede. Han mener mye av problemene på Goliat-feltet skyldes kulturkrasj mellom operatør Eni og den norske måten å drive på, både med tanke på på åpenhet og manglende forståelse for trepartssamarbeidet.

– Det var ikke lett å komme frem med synspunktene våre og få gjennomslag for dem, understreker han. 

Dette ble det likevel bedring på etter en endring i ledelsen i selskapet.  I tillegg mener han at produksjonsstansen, da Goliat høsten 2017 ble akutt stengt ned av Petroleumstilsynet, var et vendepunkt.

 – Det ble en markant endring i måten det ble jobbet mellom selskap og vernetjenesten. Etter at vi fikk stoppordren ble det klart for selskapet at samarbeid er det som forlanges i den norske modellen. Jeg vil tro at selskapet vil tenke seg nøye om før man tøyer grensene for en ordre fra Petroleumstilsynet neste gang, poengterer hovedverneombudet.

Dette var også noe fagforeningen tok opp i sin del av høringen. Her ble det påpekt at sterkere virkemidler, som en produksjonsstans jo er, vil være viktig fremover som en oppdragende funksjon, for å få oljeselskapene til å lytte til, og rette seg etter, Petroleumstilsynet. Samtidig ble det også trukket frem at oppfølging kanskje vil være blant de viktigste tiltakene, for å ettergå at de avvik som er funnet faktisk blir lukket.

Les også

– Vanskelig å fatte:: Godkjente russisk forskningstokt – må svare Stortinget

Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg benyttet dessuten anledningen til igjen ta opp at de mener Petroleumstilsynet bør komme på uanmeldte tilsyn.

– Gjorde ikke nok

Ptil-direktør Anne Myhrvold sier selv i høringen at rapporten var en øyeåpner for Petroleumstilsynet. 

– Funnene i rapporten var en vekker. Det er alvorlige funn. Vi tar det på det høyeste alvor og vi er i gang med å rette opp de feilene, sier Myhrvold i innledningen. 

Her nevner hun blant annet at de oftere følger opp avvik, for å sjekke at de er lukket, og gir flere pålegg som en reaksjon på dette. I tillegg har Ptil økt tiden de bruker offshore, for å være mer til stede på innretningene.  

For Goliat sin del har Myhrvold tidligere sagt til Teknisk Ukeblad at de tar selvkritikk på oppfølgingen av Goliat. Dette gjentar hun i høringen og understreker at dette er prosjektet de har lært mest av. 

– Det har vært et krevende prosjekt, også for oss som tilsynsmyndighet. Vi har sett i ettertid at vi skulle ha reagert kraftigere og raskere. Det vi gjorde var ikke nok, når vi har å gjøre med et selskap som utfordrer det tillitsbaserte systemet, understreker Ptil-direktøren.  

Les også

Russland vil på forskningstokt på norsk sokkel

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.