Vil at Ptil skal gjennomføre uanmeldte tilsyn offshore

Tekna: –  Gjentatte funn av uønskede forhold kan peke i retning av mangelfull bruk av virkemidler og svekket autoritet.

Vil at Ptil skal gjennomføre uanmeldte tilsyn offshore
Mange alvorlige hendelser på norsk sokkel de siste årene, har ført til en stortingsmelding om HMS i petroleumsbransjen. Tekna vil at Petroleumstilsynet skal bli tydeligere og følge opp hendelser mer – i tillegg til at de tar i bruk mer av uanmeldte tilsyn. Foto: Equinor/Petroleumstilsynet/Per-Ivar Nikolaisen/Eirik Helland Urke

I neste uke skal stortingsmeldingen om HMS i petroleumssektoren behandles i Stortinget.