ELBIL

Utviklingslandet Costa Rica skal være karbonnøytralt innen 2021. Hvorfor henger Norge etter?

Monica Araya jobber for en fossilfri bilpark - og har mange tanker om norske forhold.

Vi må bli kvitt bensin og diesel så fort som mulig, mener Monica Araya.
Vi må bli kvitt bensin og diesel så fort som mulig, mener Monica Araya. Bilde: Berit Roald / NTB scanpix
Marius ValleMarius ValleJournalist
14. sep. 2016 - 18:31

– Om det er ett land som har muligheten til å vise veien mot et fossilfritt samfunn, så er det Norge.

Det sier Monica Araya, grunnlegger og leder av organisasjonen Costa Rica Limpia, som jobber for å gjøre landets transportsektor helt fri for fossilt drivstoff.

Hun mener at vi må bli kvitt fossilt drivstoff i kjøretøyparken så fort det lar seg gjøre.

Araya bor både i Norge og Costa Rica, så hun kjenner forholdene i begge land.

Nylig ble en video av et TED-foredrag hvor hun snakker om sine tanker publisert.

Norge er et forbilde

Norge er et forbilde i den sammenhengen. Ingen land har så langt klart å bryte sin avhengighet av olje.

Selv i land hvor hele eller store deler av elektrisitetsforsyningen kommer fra fornybare kilder, står transportsektoren for store utslipp.

Et utslippsfritt samfunn forutsetter at transportsektoren går over til utslippsfrie kjøretøy.

Araya mener at veien dit ikke kan bygges med skremsel. Martin Luther King snakket tross alt ikke om at han hadde et mareritt.

Det er flere likheter mellom Norge og Costa Rica. Innbyggertallet er omtrent det samme, elektrisitetsforsyningen kommer stort sett fra fornybare kilder, og begge land har det grønne skiftet på agendaen.

Så langt i år har Costa Rica fått hele elektrisitetsbehovet dekket av fornybare kilder i over 150 døgn. Målet er at landet skal være karbonnøytralt innen 2021.

Norge og Costa Rica har omtrent like stor befolkning. Små land med store idéer har en fordel, siden det er lettere å gjøre forandringer. Slike land kan gå foran som gode eksempler, mener Araya.

Utviklingsland

Monica Araya mener vi må jobbe for å bli kvitt fossilt drivstoff fullstendig.
Monica Araya mener vi må jobbe for å bli kvitt fossilt drivstoff fullstendig. Foto: Norsk elbilforening

Men det er også store forskjeller på Norge og Costa Rica. Mens norsk er et rikt industriland med en stor oljeindustri, er Costa Rica et utviklingsland som aktivt har valgt vekk oljeindustri.

Man kan kanskje se det slik at grønn omstilling er en luksus rike land har råd til å unne seg. Men spør du Araya, er dette noe også utviklingsland må være med på.

Da må folket involveres. De må med egne øyne få se hva et grønt skifte har å si. Derfor jobber Costa Rica Limpia med å vise frem teknologien, slik at folk flest med egne øyne får oppleve hva elektrisk mobilitet faktisk betyr.

– Dette er et nytt tema for utviklingsland. Det vi har forsøkt å gjøre, er å snakke om dette på en måte som alle kan forstå. Til nå har man snakket for teknisk om dette. Folk må involveres i energi og transport. De har mye å vinne på det, sier Araya.

Costa Rica har trafikkutfordringer, med et tettpakket veinett og tilhørende forurensingsproblemer. Elbiler er det få av, og til nå har avgiftsfordeler for lavutslippsbiler i praksis bare vært gitt Toyota Prius-eiere.

Elbilfordeler

Men også her er det i ferd med å skje ting. Nasjonalforsamlingen er i ferd med å lempe på avgifter til elbiler. BMW i3 var i august den første av den nye generasjonen elbiler som kom i salg i landet.

– Dette er veldig viktig, fordi BMW er en viktig bilprodusent, og det sender et sterkt signal om at noe er i ferd med å skje i bilindustrien.

I parlamentet diskuteres nå lovendringer som skal gi vesentlige insentiver til dem som velger elbil og ladehybrid.

– Poenget er at det nå skjer noe i vår nasjonale debatt, som gjør at slike lovforslag fremmes, og at det samler støtte. Det er uenighet om nivået på insentivene, men ingen uenighet om at en slik lov må på plass. Det betyr at noe er i ferd med å våkne i debatten.

Elbussdemonstrasjon

Det er i dette klimaet Costa Rica Limpia nå prøver å vise frem hva fossilfri transport betyr. De har blant annet satt i stand en demonstrasjon av elektriske busser i landet, hvor målet er å vise frem teknologien for folk.

Fordi det er store trafikkproblemer i byene, kan ikke bare elbiler promoteres. For trafikkproblemene forsvinner ikke selv om fossilbilene erstattes av elbiler.

Derfor er målet å vise fram at trafikkproblemene kan løses med mer attraktive, forurensningsfrie alternativer for offentlig transport.

– Vi må få frem poenget at for kollektivtransportselskapene er de ikke bare rene, men over tid vil de spare dem penger. Det er viktig for oss at to selskaper nå er interessert, siden det betyr at vi kan gå i gang med et prosjekt uten å måtte vente på myndighetene.

Regjeringen kjøper 100 elbiler

BMW i3 er den første moderne elbilen som selges i Costa Rica.
BMW i3 er den første moderne elbilen som selges i Costa Rica. Foto: Per-Ivar Nikolaisen

Og regjeringen jobber med å importere 100 elbiler fra Japan, trolig Nissan Leaf, som skal brukes både som teknologidemonstrasjon og selges videre til bilister i landet.

Ting skjer, og Norge er en inspirasjon for denne utviklingen, forteller Araya. Og det gjelder i begge leire. Noen viser til det grønne skiftet som er underveis i Norge, mens andre viser til at det er mulig å utnytte oljeressurser på en bedre måte.

Costa Rica har ingen oljeindustri, og har sågar avstått fra å lete etter olje i Karibhavet, og har sågar forbudt oljeleting frem til 2021.

Det mener hun har vært en velsignelse for landet, ettersom det har hindret utvikling av en oljeavhengig industri.

Norge må vise vei

– Da Norge begynte å utvinne olje på 70-tallet, snakket ingen om klimapåvirkningen, og økonomisk ga oljeutvinning mening. Men 40 år senere må vi alle innse at dette ikke er noe vi kan fortsette med, for det er ikke bra for folk, samfunnet eller miljøet. Det er en vanskelig diskusjon å ta, men Norge må være i fronten av den, sier Araya.

– Jeg kan ikke komme på noen andre oljeproduserende land som kan ha en sivilisert diskusjon om dette. Jeg vet det er vanskelig, og jeg vet at det fortsatt er et veldig sterkt driv for å fortsette med olje og gass, og at folk er redde, siden pensjonene er knyttet til olje og gass. Men det betyr ikke at man ikke kan ha denne samtalen. Vi kan ikke la være å ta den.

Hun mener at oljeøkonomiens mange usikkerheter vil drive mange, utover de som har mistet jobben i industrien, til å finne andre industrier. Men siden Norge har gjort seg så avhengig av oljeindustri, kan det bli vanskelig.

En generasjon marinert i olje

Costa Rica Limpia skal demonstrere elektriske busser for vanlige mennesker i hjemlandet.
Costa Rica Limpia skal demonstrere elektriske busser for vanlige mennesker i hjemlandet. Foto: Proterra

– Norge har en hel generasjon av eksperter og talentfulle mennesker som putter mye av sin hjernekraft i å finne ut hvordan man kan pumpe opp mer olje. Forskning og utvikling på universiteter og i bedrifter, går til denne tankegangen. Systemet er for låst, og gjør at man fortsetter å fokusere på et drivstoff som hører hjemme i forrige århundre.

Hun oppfordrer til at vi må fokusere på hvordan dagens yngre ingeniører, talenter og gründere heller kan brukes til å pønske ut hvordan vi skal skape et Norge uten olje.

Klarer vi å skape en slik overgang, vil resten av verden se til oss for inspirasjon, tror Araya.

– Oljeproduserende nasjoner vil se til Norge og hvordan dere håndterer oljearbeiderne, og hvordan ferdigheter kan overføres til andre industrier. Jeg er veldig spent, jeg har en tilknytning til Norge, og jeg tror Costa Rica kan ha en nyttig dialog med Norge her.

Norge brukes som eksempel av oljeforkjempere

Selv om hun selv bruker Norge som eksempel når hun snakker om omlegging av transportsektoren i hjemlandet, brukes Norge også som argument hos de som ønsker seg en oljeindustri.

Samtidig bruker de som ønsker å åpne for oljeleting Norge som eksempel. Araya påpeker at det i Norge er snakk om et grønt skifte, og at elbil promoteres aktivt.

– Hvorfor i all verden skal vi gå inn i oljen så sent i spillet? Vi bør heller være glade for at vi ikke har skapt en slik avhengighet av olje. Så i Costa Rica er det viktig å følge med på utviklingen. Om Norge fortsetter å investere i ladeinfrastruktur, vil det være en veldig kraftfull historie, sier Araya.

Generasjonskløft

Motstanden mot et slikt skifte finnes. Den yngre generasjonen ønsker skiftet velkommen, men den eldre generasjonen stritter imot, og mener elbilteknologien er mange år unna. Det er naturlig, mener hun.

– De er opplært til å tenke at olje er det eneste alternativet. Når du er overbevist om at du ikke har noen andre valg, så spiller hjernen deg et puss, sier hun.

– Skepsisen kommer fra folk som ikke har sett hva som er mulig i dag. Jeg har kjørt fra Oslo til Inderøy i en elbil, og laget videoer for å vise folk i Costa Rica at dette faktisk er mulig. Det er ikke science fiction.

– Folk ble overrasket, og jeg tror skepsisen er naturlig. Hadde du sagt til bestemoren min at i fremtiden snakker vi via Whatsapp og bruker nettbrett, hadde det vært vanskelig for henne å forstå teknologien. Poenget er at det er en manglende forestillingsevne, men det er noe vi kan fikse.

Manglende forestillingsevne er gjerne ikke et problem i Norge. Her er det mange steder en elbil rundt hver sving. Likevel er det en motstand, og flere som mener elbilfordelene er urettferdig. Men det kan ikke sammenlignes.

– Jeg tror dette er en myk motstand. Jeg tror disse vil gå over til elbiler etter hvert som venner og familie gjør det.

Kan føles som en trussel

– I Norge vil det være en del som føler at utviklingen er en trussel. Enten fordi de selv jobber i oljeindustrien, eller familiemedlemmer gjør det, og det er skummelt.

– Det vil åpne en nødvendig diskusjon om hvor lenge vi skal fortsette å knytte økonomien vår til oljeindustrien. Det er ukomfortabelt, men alle i alle land må ta denne debatten, og det er bedre å ta den tidlig enn sent, sier Araya.

Monica Araya er en av foredragsholderne under elbilkonferansen Nordic EV Summit i Drammen i februar 2017. Der vil hun utdype erfaringene rundt sitt arbeid.

  • Les flere saker om elbil.
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.