Undersøkte sikt etter dødsulykke: Bedre kollisjonssikkerhet kan gjøre myke trafikanter usynlige i flere sekunder

Mener A-stolpen mellom frontrute og sidevinduer gir betydelig redusert sikt for føreren.

Undersøkte sikt etter dødsulykke: Bedre kollisjonssikkerhet kan gjøre myke trafikanter usynlige i flere sekunder
For å bedre trafikksikkerheten ved en kollisjon har A-stolpen blitt bredere på moderne biler. Foto: Mari Gisvold Solberg

Etter en dødsulykke i et gangfelt ved et veikryss på Slemdal tidligere i år bestemte forskere Fridulv Sagberg og Aslak Fyhri ved Transportøkonomisk institutt (TØI) seg for å undersøke hva som kan føre til påkjørsel i kryss.